หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย

เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 318/2559หารือหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

 ล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อหารือหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ห้อง MOC
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อต้องการให้มีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ เข้ามาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาให้มากขึ้น เพราะจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ. ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองได้นำร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่มาหารือในครั้งนี้ ซึ่งได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่าควรปรับรายละเอียดบางจุดเพิ่มเติมและให้กลับมาเสนออีกครั้ง จากนั้นจะนำไปหารือกับผู้บริหาร องค์กรหลัก รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และนักวิชาการได้มีส่วนร่วมพิจารณาตามลำดับ
 สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. มีหลักคิดที่สำคัญคือ จะกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสอบคัดเลือกใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และรองผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การสอนมาได้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 8-10 ปี ได้มีโอกาสสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ และจะให้มีการประกาศมากกว่าตำแหน่งว่างร้อยละ 10 เพื่อให้มีลำดับสำรอง โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดต้องเข้ารับการอบรมแบบเข้มด้วยหลักสูตรใหม่เป็นเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน หากใครไม่ผ่านการประเมิน ก็จะเลื่อนผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับสำรองขึ้นมาแทนที่ทันที โดยจะมีระยะเวลาการขึ้นบัญชี 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. เพื่อบรรจุทดแทนอัตราเกษียณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 ส่วนหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกผู้บริหาร สพฐ.ในปีนี้ ซึ่งจะมีรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษาเกษียณอายุราชการจำนวน 2,544 คน แบ่งเป็นรอง ผอ.สถานศึกษา 506 คน และ ผอ.สถานศึกษา 2,038 คน จะเปลี่ยนแปลงบางส่วน โดยการสอบภาค ก. จะให้ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ส่วนภาค ข. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) แต่ละแห่งเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง และยังคงมีการจัดลำดับที่ โดยผู้ที่ได้คะแนนมากจะมีสิทธิ์เลือกสถานศึกษาก่อนตามจังหวัดที่สอบ
 • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ประกาศกระทรวงฯ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 320/2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

   28 กรกฎาคม 2559 - ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
   
  โดยที่ได้มีการรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 ประกอบกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดเพื่อสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเกิดความสะดวก ความเป็นเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน จึงให้ยกเลิกประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  6. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  9. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  10. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  11. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  12. ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  14. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  15. เลขาธิการสภาการศึกษา
  16. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
  17. ศึกษาธิการภาค
  18. รองศึกษาธิการภาค
  19. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  20. รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  21. ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  22. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
  23. ศึกษาธิการจังหวัด
  24. รองศึกษาธิการจังหวัด
  25. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ กพร. ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  26. ผู้อำนวยการสำนักนิติการ นิติกร ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นิติกร และนักวิชาการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  28. ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษาในสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  29. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน นิติกร นักวิชาการศึกษา และข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  30. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ นิติกร นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชีในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
  31. ผู้อำนวยการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
  32. ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ผลการดำเนินงาน กศน. รอบ 9 เดือน

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 316/2559 ผลการดำเนินงาน กศน. รอบ 9 เดือน

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559) โดยมีสาระสำคัญ สรุปดังนี้
 
 ผลการจัดการศึกษา กศน. ทั้ง 3 หลักสูตร
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) ปีงบประมาณ 2559 ในการจัดการศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร คือ
 1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  ระดับประถมศึกษา
  - มีผู้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559 รวม 181,817 คน : สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 5,122 คน
  - มีผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเทียบระดับ ภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559 รวม 1,163 คน : มีผู้ผ่านการประเมิน รวม 935 คน
 •  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  - มีผู้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559 รวม 916,615 คน : สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 42,216 คน
  - มีผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเทียบระดับ ภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559 รวม 4,185 คน : มีผู้ผ่านการประเมิน รวม 3,363 คน
 •  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย- มีผู้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559 รวม 1,256,606 คน : สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 70,073 คน
  - มีผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเทียบระดับ ภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559 รวม 7,104 คน : มีผู้ผ่านการประเมิน รวม 5,683 คน
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - มีผู้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559 รวม 55,981 คน : สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 1,254 คน
 2) การจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
 •  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผ่านหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น 91,352 คน, หลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน 105,422 คน, หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม) 124,042 คน
 •  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ได้แก่ กิจกรรมทักษะชีวิต 193,919 คน, โครงการจัดหลักสูตรผู้สูงอายุ 1,544 คน แบ่งเป็น หลักสูตร 70 ชั่วโมง 1,400 คน และหลักสูตร 420 ชั่วโมง 144 คน, โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 55,238 คน
 •  การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการตามโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน รวม 11,191 คน
 •  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท รวม 67,087 คน
 •  การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนรวม 64,850 คน
 •  โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ได้ดำเนินโครงการให้กับผู้เรียนในพื้นที่ภูเขาต่างๆ รวม 19,585 คน
 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 •  การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ ได้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้มารับบริการ 11.8 ล้านคนผ่าน 4 แหล่งเรียนรู้ คือ บ้านหนังสือชุมชน 189,253 คน, ห้องสมุดประชาชน 4,818,547 คน, การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4,664,502 คน, นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 2,175,417 คน
 •  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา รวม 6,684 คน ได้แก่ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี” รวม 503 คน, โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ รวม 4,011 คน, โครงการขยายโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน รวม 735 คน, โครงการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริฯ รวม 276 คน, โครงการทุนการศึกษา รวม 1,159 คน
 ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้สำนักงาน กศน. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเนื้องานและปัญหาอุปสรรคที่ต้องวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุดต่อไป เช่น จำนวนผู้เรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับน้อยกว่าร้อยละ 10 จะต้องเร่งทบทวนว่าเกิดจากปัญหาส่วนใด มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบ เพื่อจะได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

ผลการดำเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์
ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตามกรอบการดำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล 7,424 แห่ง โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน กศน.ตำบลทั่วประเทศ ทั้งการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมาย แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมในพื้นที่ เป็นต้น และโครงการส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 5,431 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ตลอดจนใช้เครือข่ายบ้าน-วัด-โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กศน. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ชาวเล 68 คน, เด็กเร่ร่อน 2,045 คน, คนพิการ 29,849 คน, แรงงานต่างด้าว 5,481 คน,  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “ประชาชนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ” แก่ผู้เรียน 613,267 คน ในรูปแบบกลุ่มสนใจ, กลุ่มชั้นเรียนระยะสั้น-ระยะยาว ในกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้แก่ พาณิชยกรรมและบริการ, ความคิดสร้างสรรค์, เฉพาะทาง, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม เป็นต้น, โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ซึ่งมีสถานศึกษาร่วมจัดการศึกษาทวิศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 รวม 48 แห่งใน 33 จังหวัด และมีผู้เรียนเข้ารับการศึกษา จำนวน 1,130 คน,  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาหลักสูตร ปวช. สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียน (ทวิภาคี) เพื่อจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 65 แห่งใน 56 จังหวัด และมีผู้รับบริการ จำนวน 33,267 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ โครงการส่งเสริมหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ของชุมชนในรูปแบบชุมชนศึกษา ใน 9,636 หมู่บ้าน, โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน โดยร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดต่างๆ ในการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชน 260,450 คน ที่จะเป็นการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ใน 7,424 แห่งทั่วประเทศ พร้อมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าในที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย และปลูกฝังจิตสำนึกด้านประชาธิปไตยให้นักศึกษา กศน. และประชาชนด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ โครงการสร้างการอ่านเสริมการเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลายหลายรูปแบบตามความต้องการและสนใจของประชาชนกว่า 5 ล้านคน ในห้องสมุดประชาชน 909 แห่งทั่วประเทศ, โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้บริจาคหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านให้กับห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือชุมชน โดยได้รับบริจาคหนังสือรวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านเล่มแล้ว, โครงการบ้านหนังสือชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปิดบ้านให้เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านกับคนในชุมชน ซึ่งขณะนี้มีบ้านหนังสือชุมชน 15,146 แห่ง, โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยได้ทำการศึกษาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ ของสังคมไทยใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภูเก็ต ลำปาง เพชรบุรี อุบลราชธานี และตราด,  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้สูงอายุ 55,238 คน และการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 1,544 คน เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในด้านสุขภาพอนามัยและด้านต่างๆ ที่จะช่วยลดภาระของครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 120 คน, โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์คนดี เพื่อจัดค่ายเยาวชนปลูกฝังค่านิยมคนไทย 12 ประการ และการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมให้กับเยาวชน 1,214 คน, โครงการส่งเสริมภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 12,654 คน สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำวันได้, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อพัฒนาด้านกระบวนทัศน์การบริหารจัดการและขับเคลื่อนคุณภาพของสถาบันศึกษาปอเนาะ 5,639 คน, โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู นักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 1,264 คน ได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ พร้อมจัดฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ-มุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะ 75 แห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระดับความสามารถ 5Q สู่คุณภาพการศึกษาและสังคมสันติสุข” ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ และบุคลากร 877 คน ด้านทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน, โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 428 คน, โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 11,922 คน ทั้งในระดับตำบล-ระดับอำเภอ-ระดับจังหวัด-ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้, โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนภาคใต้ 1,660 คน เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และความปรองดองสมานฉันท์
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กศน. ซึ่งได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,217 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 7,422 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.75

 • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

รอบรู้ 29 กรกฎาคม 2559

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


รอบรู้ 29 กรกฎาคม 2559 • บุญเลิศ บูรณุปกรณ์' อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ บินด่วนกลับจาก ตปท. มอบตัวสู้คดีจ.ม.บิดเบือนร่าง รธน. ตร.ภาค 5 ปิดข่าวเงียบ ขณะที่"สมชัย" ยันจดหมายโจมตี รธ

  อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/675936
 • ที่มา ;  เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม