ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบ ผู้บริหาร 4 ภาค

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557
ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี 6 - 7 ธค 57

ติวสอบ ผู้บริหาร จ.พิษณุโลก 14-15 ธค 57

ติวสอบ ผู้บริหาร จ.สระแก้ว 20-21 ธค 57

ติวสอบ ผู้บริหาร จ.สกลนคร 27-28 ธค 57 โรงแรมอิมพีเรียล

คลิ๊ก "สมัครติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ Melodies of the KING

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 276/2557มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ Melodies of the KING
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING)" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต ปลัดกระทรวง คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา18.00-20.00 น.
รมว.ศธ. กล่าวแสดงความชื่นชม สพฐ.ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยม 12 ประการ ด้วยระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งเห็นได้จากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์งานในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสและจัดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า หากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงเป็นทั้งพ่อและครูของแผ่นดิน ความที่ทรงเป็นอัครศิลปิน จึงแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าทรงเป็นต้นแบบอย่างแท้จริงในด้านศิลปะดนตรี การจัดงานครั้งนี้ นักเรียนจะมีโอกาสแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการแสดงความสามารถ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นกลุ่ม และที่สำคัญคือ ความสามัคคี
โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จ และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
 
 
 ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียน สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING) ว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ที่หอประชุมกองทัพเรือ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงจากศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยภาพของ สพฐ. การแสดงวงดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากลประกอบการขับร้องเพลงประสานเสียง ดุริยางค์สากล การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน และทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ นอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ทรงเป็น "อัครศิลปิน" อย่างแท้จริง สพฐ.จึงกำหนดจัดงาน "มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ธันวาคม 2557
    
 มหกรรมดนตรี Melodies of the KING

ทั้งนี้ ก่อนการแสดงมหกรรมดนตรีในครั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียน สพฐ. ที่นำมาจัดแสดงด้วย
ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 275/2557 อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
อิมแพ็ค เมืองทองธานี - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการปาฐกถาพิเศษในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง "ผู้เรียนอาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคม"
27 พฤศจิกายน 2557
 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนากำลังคนในฐานะที่เป็นทุนมนุษย์ และเป็นขุมพลังในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาประเทศในปัจจุบันต้องพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูง ให้มีความรู้และทักษะ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายให้ สอศ.มีหน้าที่ผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของทุกภาคส่วน การจัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการสร้างความเข้มแข็ง เชื่อมโยง แสวงหาเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดอาชีวศึกษาให้ตอบสนองบริบทของทุกภูมิภาคอย่างแท้จริง ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและบริการของประเทศ
การจัดงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทวิภาคีให้มากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนสถานประกอบการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับกำลังคน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงทฤษฎี ควบคู่กับการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติในสถานประกอบการจากการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ สอศ.ได้ดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้วและมีความก้าวหน้าด้วยดี จึงได้มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สถานประกอบการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภูมิภาคอาเซียนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยต่อไป อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีที่มีปริมาณและคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ ประมาณร้อยละ 35 : 65เท่านั้น แต่นโยบายของรัฐบาลต้องการให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันการเรียนในระดับอาชีวศึกษาสามารถเรียนได้ทั้งในระดับประกาศนียบัตรจนถึงปริญญาบัตร นอกจากนี้ในการส่งเสริมอาชีวศึกษา จะต้องปรับกลยุทธ์ด้านครูผู้สอน เพื่อให้ครูเก่งๆ เข้ามาสอนในระดับอาชีวศึกษาได้มากขึ้น รวมทั้งต้องมีการประสานความร่วมมือ เช่น ระบบทวิภาคี และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ได้ร่วมมือกับหลายประเทศชั้นนำของโลก อาทิ เยอรมนี สิงคโปร์ จีน เป็นต้น
นอกจากนี้ เราต้องมีพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึง สอศ.ก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถด้านการประดิษฐ์ คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ด้วยการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning หรือการจัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน เช่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ที่ทำงานร่วมกับบริษัททางด้านไหม ฝ้าย โดยให้นักเรียนไปทำงานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กล่าวโดยสรุปคือ ควรจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการภาคเอกชนบางแห่งสามารถจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นมาเอง โดยรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ หรือการให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) ให้มากขึ้น เช่น อาจจะให้ผู้เรียนทำงานในโรงงานเป็นเวลาเดือน ในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนหนังสือเพิ่มเติมได้ในช่วงเย็นๆ จากนั้นกลับไปเรียนต่อในสถานศึกษาอีก 3 เดือน หรือการมี Practice School ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์การทำงานจริง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเข้าไปร่วมด้วย เป็นต้น ซึ่งเราเรียกการจัดการเรียนการสอนในทำนองนี้ว่าเป็นการฝึกทักษะอาชีวศึกษา

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

แถลงข่าวประเด็นทุน ODOS, GAT/PAT, ของขวัญปีใหม่ ศธ.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 274/2557แถลงข่าวประเด็นทุน ODOSGAT/PAT, ของขวัญปีใหม่ ศธ.
 ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ในประเด็นการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 และการจัดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และของขวัญปีใหม่ของกระทรงศึกษาธิการ
● ปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5

รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้มีการหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก เกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ซึ่งที่ผ่านมาหลักเกณฑ์ยังไม่มีความเข้มงวด อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กบางคนขาดความเหมาะสมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ จนเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของการเรียน ซึ่งหากจะเริ่มดำเนินการในรุ่นที่ 5 ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้รัฐบาลได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือก 2 ประการ ดังนี้

1)  การคัดเลือกจากครอบครัวยากจนในพื้นที่ต่างๆ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนในแต่ละอำเภอ หากในอำเภอใดๆ มีเด็กยากจนที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดมากกว่า 1 คน ก็สามารถได้รับมากกว่า 1 ทุน ในขณะที่ในบางอำเภออาจจะมีเด็กยากจนแต่ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ อำเภอนั้นอาจไม่ได้รับทุนเลยก็ได้
2) การส่งเสริมให้ไปเรียนสายอาชีวศึกษา  ที่ผ่านมา ศธ.ไม่ได้กำหนดสาขาวิชาหรือประเทศที่เด็กจะไปศึกษาต่อ รวมทั้งการใช้ทุนคืน ดังนั้น หากจะดำเนินการโครงการนี้ต่อไป ควรจะทำสัญญากับเด็กเพื่อชดใช้ทุนภายหลังจบการศึกษา ซึ่งเด็กอาจจะกลับมาทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือกลับมาเป็นครูซึ่งตรงกับความต้องการของ ศธ. ที่ต้องการให้เด็กเหล่านี้ได้กลับมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะภาษา ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในต่างประเทศในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก
ที่ผ่านมา มีนักศึกษาสายอาชีวะได้รับทุนนี้เพียงคนเดียว ประกอบกับแหล่งทุนสายอาชีวะจากหน่วยงานอื่นๆ มีจำนวนน้อยมาก ในขณะที่นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนส่วนใหญ่ไปเรียนสายสามัญ อีกทั้งในสายสามัญยังมีแหล่งทุนของหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงมีแนวคิดที่จะเน้นให้ทุนในสายอาชีวะ ซึ่งจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กที่มีความสามารถเพียงพอและสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อเด็กที่ได้รับทุนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาเรียนไม่มากนัก และกลับมาทำงานสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนถึงเป็นโอกาสอันดีที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง และนำความรู้กลับมาทำงานให้กับรัฐเมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้ หากเด็กมีขีดความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศธ.ก็ยินดีสนับสนุนต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าการพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้รวดเร็วที่สุด เพราะขณะนี้ประเทศมีความต้องการกำลังคนสายอาชีวะจำนวนมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรม การไฟฟ้า และเกษตรกรรม โดยเฉพาะผู้ที่จบสายอาชีวะโดยตรงจากต่างประเทศ จึงควรปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จึงได้มอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่เด็กจะไปเรียน ระยะเวลาเรียน และงบประมาณที่จะใช้ทั้งในหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่ เมื่อร่างหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

● การจัดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สทศ.
รมว.ศธ. กล่าวว่า การดำเนินการจัดระบบการทดสอบของประเทศ หน่วยงานที่จัดสอบต้องมีความรอบคอบและดูแลอย่างรัดกุม และหากมีความบกพร่องจุดใดในการจัดสอบ ก็ควรมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ในส่วนของการยกร่างพระราชบัญญัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ. ที่กำหนดให้การทุจริตการสอบทุกประเภทมีความผิดทางกฎหมายในคดีอาญานั้น ส่วนตัวเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตทุกประเภท โดยเฉพาะในเรื่องของการสอบ แต่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายก่อนว่า บทลงโทษมีความรุนแรงหรือมีความเหมาะสมเพียงใด ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า สทศ.เองก็ไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้แสดงความรับผิดชอบโดยการหาความจริง หาสาเหตุของปัญหา และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อหาสาเหตุเจอก็จะสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไปได้

● ของขวัญปีใหม่ของ ศธ.
รมว.ศธ.ได้เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่ที่ ศธ.เตรียมมอบให้กับประชาชนในปี 2558 ด้วยว่า ศธ.จะมอบความรู้ให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทย โดยให้สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยชุมชน (วชช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จัดหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำอาหาร การเย็บปักถักร้อย งานประดิษฐ์ ว่ายน้ำ การซ่อมไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป


ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (4 ภาค 29 จุด)

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 1 สมรรถนะ

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก  เล่ม 1 สมรรถนะ
สมรรถนะ ก.ค.ศ.

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่
งาน 4 งาน

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ข 3 เล่ม พร้อม CD เนื้อหา (ฉบับปรับปรุงใหม่ V.4)

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก 6 ชุด (ปรับปรุงใหม่)
ชุด 1 สมรรถนะ
ชุด 2 งานในหน้าที่
ชุด 3 คลังข้อสอบ
ชุด 4 เรื่องเด่น
ชุด 5 กฎหมาย 5 เด่น
ชุด 6 สรุปย่อ + เทคนิคจำ
รวม 6 ชุด + DVD + EMS = 700 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ข 5 ชุด ปรับปรุง v.9
ชุด 1 กฎหมาย 58
ชุด 2 พลวัต 89
ชุด 3 รวมข้อสอบกฎหมายและพลวัต 1,000 - 3,000 ข้อ
ชุด 4 เพิ่มเติมเด่น
ชุด 5 สรุปย่อ +เทคนิคจำ

พร้อม DVD เนื้อหาฉบับเต็ม ไฟล์บรรยาย คลังข้อสอบ พลวัต สรุปย่อสั้น มีเทคนิคการจำ
ชุดรวม + DVD ราคา 700 บาท(รวมค่าจัดส่งแล้ว)
ชุดแยกเล่ม (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
เล่มที่ 1 สรุปย่อกฎหมาย + DVD ราคา ชุดละ 250 บาท
เล่มที่ 2 สรุปย่อพลวัต + DVD ราคา ชุดละ 300 บาท
เล่มที่ 3 รวมข้อสอบกฎหมายและพลวัต + DVD ชุดละ 300 บาท
เล่มที่ 4 เพื่มเติมเด่น + DVD ชุดละ 150 บาท
ชุด 5 สรุปย่อ เทคนิคจำ + DVD ชุดละ 100 บาท

(ทุกชุด + เรื่องปรับปรุงใหม่ ทันสมัย)
(ทุกชุด ทุกรูปแบบ จัดส่งด่วนระบบ EMS ครับท่าน)
(มีเวลาน้อย...ก็อ่านทัน , มีเวลามาก...ก็ดูฉบับเต็ม)


สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ
สรุปรวมข้อสอบสมรรถนะ-งานในหน้าที่ 4 งาน

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม