โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูมืออาชีพ

เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2

เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2
เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้ครูมืออาชีพ

คลิ๊ก... สมัคร "พัฒนาความรู้ครูมืออาชีพ

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รัฐบาลจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” เรื่อง ‘คำอธิษฐาน-ยายบุญมา’

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


รัฐบาลจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” เรื่อง ‘คำอธิษฐาน-ยายบุญมา’

ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ แถลงข่าวการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เรื่อง “คำอธิษฐาน” และเรื่อง “ยายบุญมา” นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “คำอธิษฐาน” นายวินัย ไกรบุตร และบุคคลต้นเรื่อง นายเดเนียล วอลเท็มมัส (Mr. Daniel Woltemas)  ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องประวัติศาสตร์ครั้งนี้

 ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ตลอด 60 ปีภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชดำริหลายโครงการ นอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎร์ในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจนลำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน กล่าวได้ว่าทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยาก นำความผาสุกและทรงยกฐานะ ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์ และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย

 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นสากล จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากแรงบันดาลใจของบุคคลต้นเรื่อง โดยจัดทำผ่านภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “คำอธิษฐาน” และเรื่อง “ยายบุญมา” โดยถือโอกาสสำคัญในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เชิญชวนให้ประชาชนไทยทุกคนได้ร่วมกันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อว่า สำหรับภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องถูกถ่ายทอดเรื่องราวมาจาก บุคคลต้นเรื่องทั้ง 2 ท่านคือ คุณยายบุญมา ศรีจันทร์ และนายเดเนียล วอลเท็มมัส (Mr.Daniel Woltemas) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเรื่องแรก “คำอธิษฐาน” ที่ดำเนินเรื่องโดย “คูณ” ชาวประมงที่มีความเชื่อมั่นในวิถีแห่งชาวเรือ และได้นำพาให้ “คุณเดฟ” ช่างภาพอิสระชาวอเมริกันที่เข้ามาถ่ายภาพยนตร์สารคดีและใช้ชีวิตในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ได้รู้จักกับความศรัทธาและคำอธิษฐาน จนในที่สุดก็ทำให้เขาค้นพบคำตอบว่า “ทำไมคนไทยทั้งประเทศ จึงรักในหลวง”

 สำหรับเรื่องที่สอง “ยายบุญมา” ถ่ายทอดเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงและความสุขในชีวิตของหญิงชราชาวบ้าน “คุณยายบุญมา ศรีจันทร์” ที่ค้นพบจุดเปลี่ยนจากการก้าวเดินตามพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 “เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาใน 5 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จึงกำหนดฉายภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่อง “คำอธิษฐาน” และ “ยายบุญมา” ในวันอังคารที่ 24 พ.ย. ที่โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ โดยมีม.ล.ปนัดดา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ชมจำนวนกว่า 500 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมภาพยนตร์ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนอกเหนือจากการที่คนไทยจะได้ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถ่ายทอดแนวคิดและแง่คิดดีๆ อีกหลายเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็น กำลังใจ ความมุมานะและไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ความเชื่อและความศรัทธาในการทำความดี จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมค้นหาคำตอบ และค้นพบจุดเปลี่ยนในชีวิตจากภาพยนตร์เรื่องนี้กัน” ม.ล.ปนัดดา กล่าวที่มา ; เว็บ ข่าวสดออนไลน์


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย

คู่มือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย
คู่มือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม