ข่าว/ประกาศ/ระเบียบใหม่...จาก สพร.

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2
ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2559

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2559
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2559

คลิ๊ก "สมัครเตรียมสอบครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร "เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2558

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง (กนข)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว เพื่อเตรียมร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7
อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมเดินทางไปรายงานภารกิจนายกรัฐมนตรี รายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญ เช่น พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางออกจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ เที่ยวบินพิเศษที่ AF 237 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลา 21.15 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโรงแรมอิมพีเรียล ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก
สำหรับในวันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี มีภารกิจแรก คือ เปิดโอกาสให้ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ

ข่าวอื่น  ๆ  

นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558 เพื่อยืนยันบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่
โดยมีประเทศสมาชิก 6 ประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และญี่ปุ่น โดยการเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 นี้ ไทยจะย้ำถึงบทบาทนำในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกับญี่ปุ่น โดยการประชุมในครั้งนี้ มีนัยยะสำคัญ เนื่องจากเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของไทย เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่ในการพัฒนาลุ่มน้ำโขง คือ ยุทธศาสตร์โตเกียว ค.ศ. 2015 (Tokyo Strategy 2015 for Mekong-Japan Cooperation)
ระหว่างการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้นำลุ่มน้ำโขงยังมีกำหนดการสำคัญอื่นๆ อาทิ การพบปะ และการเข้าร่วมประชุมกับภาคส่วนต่างๆที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในลุ่มน้ำโขง อาทิ กลุ่มสมาชิกภาพรัฐสภาแม่โขง-ญี่ปุ่น การเข้าร่วมประชุม Mekong-Five Economic Forum ที่จัดโดย JETRO
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือโครงการทวายระหว่างไทย – เมียนมา – ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และเป็นการเพิ่มบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นายกรัฐมนตรี ยอมรับนโยบายเดิมแก้ปัญหาข้าวไม่ได้จำเป็นต้องใช้มติที่ประชุม นบข. แก้ทั้งระบบ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการข้าว ทั้งการระบายข้าว การตรวจสอบคุณภาพข้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลแบกรับภาระไว้ทั้งหมด โดยต้องจ่ายค่าเก็บรักษาข้าว 46 ล้านบาทต่อวัน ขณะนี้มีหลายปัจจัยที่กระทบต่อราคาข้าว โดยเฉพาะสถานการณ์ข้าวในตลาดโลกที่ขึ้นลงตามสภาพอากาศ ซึ่งนโยบายเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสร้างความเสียหายให้กับประเทศ และประชาชน ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก รวมถึงปัญหาข้าวในคลังที่ยังติดข้อกฎหมาย จึงต้องใช้มติของที่ประชุม นบข. ถึงจะดำเนินการขายข้าวต่อไปได้
นายกรัฐมนตรี ยังขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนให้ยุติการเคลื่อนไหว โดยย้ำด้วยว่า รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่เฉพาะปัญหาข้าว แต่ยังมีปัญหาเรื่องประมงและเศรษฐกิจภาพรวมด้วย
นายกรัฐมนตรี ระบุ หาแนวทางพูดคุยกลุ่มนักศึกษา ระบุใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวจะเกิดความไม่สบายใจ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงการจับกุมนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ว่าขณะนี้กำลังหาแนวทางพูดคุยถึงเจตนาการออกมาเคลื่อนไหว เพราะหากใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว จะเกิดความไม่สบายใจ แต่จะไม่ใช้มาตรา 44 นิรโทษกรรมให้นักศึกษา เพราะอาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับกรณีอื่น
นายกรัฐมนตรี ย้ำ ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงข่าวมีการลงนามคำสั่งให้นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กลับไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งย้ายช่วยราชการ ว่าเป็นเพียงการลงนามในข้อสรุปผลสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ดำเนินการต่อให้ชัดเจนมากขึ้น จึงค่อยดำเนินการให้กลับไปทำหน้าที่เดิม โดยมอบให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย นำผลการสอบสวนทั้งหมดมาสรุป เนื่องจากปัญหามีความซับซ้อนและมีความเห็นไม่ตรงกันภายในหน่วยงาน
นายกรัฐมนตรี ขอทุกฝ่ายเข้าใจความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายประมง ย้ำแก้วันนี้ไม่ให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้า
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.การประมง และมีความเคลื่อนไหวจากผู้ประกอบการประมงหลายจังหวัด ว่าขอให้ชาวประมงเข้าใจความจำเป็นการบังคับใช้กฎหมาย หากไม่ดำเนินการจะเกิดปัญหาระยะยาวในวันข้างหน้า เพราะกระทบกับมาตรฐานการส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของสากล ที่มีมูลค่าส่งออกกว่าสองแสนล้านบาท จึงต้องช่วยกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ขณะที่รัฐบาลจะวางแนวทางแก้ปัญหาทุกมิติ และหาแนวทางดูแลผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังขอให้กลุ่มที่จะเคลื่อนไหว อย่าประท้วงกดดันรัฐบาล เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยืนยัน ไม่มีการชี้นำให้ สปช.ให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญ
นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงข่าวกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้สมาชิก สปช.ผ่านร่างรัฐธรรมนูญ ว่าคงไม่ทำเช่นนั้น เพราะต่างฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนเอง และไม่เคยได้ยินสมาชิก สปช.พูดเรื่องนี้ จึงอยากให้ยุติกระแสข่าวนี้ เพื่อให้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทำงานได้อย่างเต็มที่ และไม่ขอวิจารณ์การปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา เนื่องจากการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญยังต้องใช้เวลาอีกมาก
เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว
ที่ประชุม นบข.มีมติขยายโครงการรับจำนำข้าว ออกไป 1 ปี พร้อมออกหลายมาตรการช่วยเหลือชาวนา
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาโครงการรับจำนำข้าวออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่ขอขยายเวลาไปก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2558 ไปเป็นกันยายน 2559 เพื่อดำเนินการกับข้าวในโครงการทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการโซเชี่ยลบิสิเน็ท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ และโรงสีชุมชนตามความต้องการของนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการขายข้าวและนำรายได้มาสร้างชุมชน เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์จะทำเรื่องนำข้าวออกจากคลัง จำนวน 2 หมื่นตัน ก่อนประสานกับสมาคมข้าวถุง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้าวจำนวนนี้ก่อนบรรจุและวางออกจำหน่าย เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นไปอย่างโปร่งใส
ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยังเสนอมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูกาลผลิต 2558/2559 โดยข้าวจะออกสู่ตลาดกลางปีนี้โดยในส่วนการลดต้นทุน กระทรวงพาณิชย์ จะใช้มาตรการเดียวกับปีที่แล้วด้วยการลดราคาปุ๋ยเคมีลงไร่ละ 40 บาท ลดราคายาปราบศัตรูพืช ลดราคาเกี่ยวนวดข้าว ควบคุมค่าเช่าที่นา ให้ลดลงไร่ละ 200 บาท
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอมาตรการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3ที่จะนำไปซื้อข้าวในตลาดสูง เพื่อมาเก็บในสต๊อกให้ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้นก่อนจะดึงออกมาจำหน่าย ซึ่งจะซื้อข้าวทั้งหมด 3 ล้านตันใช้งบประมาณ 385 ล้านบาท รวมถึงจัดตลาดนัดข้าวเปลือกใน 56 จังหวัด จำนวน 262 ครั้ง เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร
สังคม
กรมชลประทาน เน้นส่งน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ พร้อมวางแผนใช้น้ำไปจนถึงปีหน้า(2559)
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) (ล่าสุด 1 ก.ค. 58) มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 866 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกัน วันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 58) รวมกัน ประมาณ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน จะเน้นส่งน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์(ผลักดันน้ำเค็ม) เป็นหลัก โดยปริมาณน้ำที่มีอยู่จะเพียงพอใช้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะตรงกับช่วงที่เกิดฝนตกชุกตามฤดูกาล ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำไปจนถึงช่วงหน้าแล้ง และต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝนปี 2559 ด้วย โดยจะสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร และรักษาระบบนิเวศน์อีก 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมกับปริมาณน้ำที่จะต้องสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูฝนปี 2559 อีกจำนวน 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้ำที่จะต้องสำรองไว้ใช้ทั้งในหน้าแล้งและฤดูฝนปีหน้า จำนวน 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร
ภูมิภาค
เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มสูบน้ำคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ในวันพรุ่งนี้ หลังได้ข้อสรุปรอบเวรส่งน้ำ รวม 12 วัน
นายมนัส อ่ำทอง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (2 ก.ค.) เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่การเกษตรกว่า 8 หมื่นไร่ ที่ใช้น้ำจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ตั้งแต่ อ. เดิมบางนางบวช ,อ.สามชุก ,อ.ศรีประจันต์ และ อ.ดอนเจดีย์ จะสามารถสูบน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกได้เป็นวันแรก ตามข้อสรุปการจัดรอบเวรส่งน้ำ โดยตั้งแต่กม.ที่ 57 -104 จะสามารถสูบน้ำได้ระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม รวม 12 วัน ประกอบกับสำนักชลประทานที่ 12 และทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ ซึ่งเชื่อว่าทั้ง 2 แนวทางนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านภัยแล้งให้แก่เกษตรกรได้ แต่ทั้งนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนต้นทุน ต้องไม่ลดลงน้อยกว่าเดิม มิเช่นนั้นจะไม่สามารถสูบน้ำมายังพื้นที่การเกษตรได้
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ยังสามารถใช้ได้จนถึงปลายปีนี้
นายวานิช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตะวันออกเฉียงหนือ กล่าวถึง สถาณการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่าง 717 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 น้ำที่ใช้งานได้ 136 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7 มีน้ำไหลเข้าอ่างวันละประมาณ 1ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายออกวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์รับน้ำได้อีก 1,713 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเปรียบเทียบน้ำในเขื่อนของปีนี้กับปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว 25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 1โดยในปีนี้เข้าสู่ฤดูฝนช้า ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย ประกอบกับเป็นช่วงทำนาปี เขื่อนอุบลรัตน์และสำนักงานชลประทานที่ 6 จึงต้องปล่อยน้ำ ให้เกษตรกรในการในเขตชลประทานได้เลี้ยงต้นกล้าในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม ยังคาดการณ์ว่า ในเดือนสิงหาคม และกันยายนที่จะถึงนี้ จะมีฝนตกและจะทำให้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งานจนถึงปลายปีด้วย
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ยังไม่สามารถระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกในลุ่มเจ้าพระยาได้เนื่องจากน้ำในเขื่อนเหลือน้อยเพียง 9 พันกว่าล้านลูกบาศก์เมตร
นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อภูมิพล มีเพียง 9,389 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุเก็บกัก และมีน้ำใช้การได้เพียง 272 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 2.82 เท่านั้น ซึ่งถึงแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่แต่มีปริมาณน้อยมาก โดยน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลขณะนี้มีเพียง 3.49 ล้านลูกบาศก์ต่อวัน ขณะที่เขื่อนต้องระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศท้ายเขื่อน 8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้เขื่อนภูมิพลไม่สามารถระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกในลุ่มเจ้าพระยาได้เกษตรกรท้ายเขื่อนจึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ จำเป็นต้องใช้น้ำอย่างประหยัดและอย่างระมัดระวัง
ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ประชาชนประหยัดการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน หรือ ( JMC) เขื่อนลำตะคอง พบว่า ขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อย จึงได้วางแผนรวมน้ำทุกแห่งเป็นอ่างเดียวกัน เพื่อเฉลี่ยน้ำผลิตประปาให้พอเพียงได้อย่างไร และต้องรวมประปาทุกแห่งให้เป็นประปาเดียว ไม่ว่าจะเป็นประปาของเทศบาลนคร ประปาภูมิภาคจอหอ อย่างไรก็ตาม ทุกคนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ถ้าเดือนสิงหาคมนี้มีฝนตกตามฤดูกาล ก็จะสามารถอยู่รอดได้
สถานการณ์น้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ค่อนข้างวิกฤต
นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำ ณ วันนี้ (1 ก.ค.58) ของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำอยู่ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเก็บกักได้ 939 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเก็บกักมี 12.87 เปอร์เซ็นต์ สำหรับน้ำใช้การนั้นในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีอยู่ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นน้ำใช้การเหลือ 8 กว่าเปอร์เซ็นต์ เพราะตั้งแต่เดือนมกราคมมีน้ำเข้าเขื่อนแค่ 371 มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาปกติแล้วน้ำจะเข้าเขื่อนประมาณ 429 มิลลิลิตร ซึ่งถือว่าปีนี้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา และในวันนี้มีการลดระบายน้ำลงจาก 40 ล้านลูกบาศก์เมตร /วินาที ลดลงเป็น 20 ล้านลูกบาศก์เมตร /วินาที
สำหรับพื้นที่ของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจำนวน 155,166 ไร่ ณ วันนี้(1 ก.ค.58) ได้ลดการระบายน้ำที่จะนำไปช่วยในพื้นที่ทั้งหมดเนื่องจากสถานการณ์น้ำค่อนข้างจะวิกฤตโดยมีการระบายน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งถ้ามีการระบายเหมือนเดิมจะสามารถใช้น้ำได้ประมาณ 45 วัน จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าหลังเดือนกรกฎาคมปริมาณน้ำฝนน่าจะเพิ่มขึ้น สถานการณ์น้ำจะดีขึ้น และสามารถนำมากักเก็บไว้ใช้ได้
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชาชน และนักเรียน ในตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกในโครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำนักเรียน และประชาชน ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่หน้าดินป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ยังได้มอบสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ให้แก่เกษตรกร จำนวน 15 ราย
สาธารณภัย
ในช่วงวันที่ 2-4 กรกฎาคม ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้น
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงในระยะนี้
อนึ่ง ในช่วงวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนน้อย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2558


ที่มา ; เว็บ http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNOHT5807010010308    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ออท.เยอรมนีเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ. เพื่ออำลาตำแหน่ง

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 218/2558
ออท.เยอรมนีเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ. เพื่ออำลาตำแหน่ง
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุลเซอ (H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและอำลาในโอกาสที่ใกล้พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เยอรมนีและไทยมีความสัมพันธ์อันดีมากกว่า 153 ปี มีความร่วมมือในทุกด้านและทุกระดับทั้งระดับผู้นำประเทศและประชาชนทั่ว ทราบว่าขณะนี้มีคนไทยอาศัยอยู่ในเยอรมนีประมาณ 100,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา นับเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่รัฐบาลและสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาแก่ประเทศไทย เนื่องจากเยอรมนีมีความเชี่ยวชาญด้านการอาชีวศึกษาที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ต้องยอมรับว่าการอาชีวศึกษาไทยรับการสนับสนุนจากเยอรมนีมาเป็นเวลานาน มีการลงนามในความตกลงร่วมกันถึง 4 ฉบับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำต้นแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีจากเยอรมนี จนมีการขยายผลไปสู่สถานศึกษาของไทยหลายแห่ง และได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างน่าพอใจรวมถึงการสนับสนุนจากสถานประกอบการของเยอรมนี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) บริษัท บ๊อช (Bosch) และบริษัท บีกริม (B-Grimm) ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาทวิภาคีเป็นอย่างดี
อีกทั้งมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ครูสอนภาษาเยอรมันเพื่อศึกษาภาษาและทักษะการสอนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม ปัจจุบันมีนักเรียนไทยสนใจเรียนภาษาเยอรมันมากขึ้น เป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นดี จึงต้องการให้มีการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาเยอรมัน ครูเกษียณ และต้องผลิตครูทดแทน
เชื่อว่าหากรัฐบาลเยอรมนีให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของไทยผ่านทางสถาบันเกอเธ่ จะทำให้มีผู้สนใจเรียนภาษาเยอรมันมากขึ้น เพราะจะผู้เรียนจะได้เรียนจากครูที่มีความสามารถและมีความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันอย่างแท้จริง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ คนต่อไปจะให้การสนับสนุนด้านการศึกษากับประเทศไทยเช่นเดียวกัน
  
เอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ กล่าวว่า ในช่วง 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสมาหารือกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการหลายครั้ง ทำให้มีการดำเนินความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายและมีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในหลายเรื่องเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากคือการดำเนินการจัดการศึกษาทวิภาคี (Dual Education) คือ การเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ การดำเนินการดังกล่าวมีผู้ประกอบการไทยและเยอรมันสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของไทยกว่า 150 แห่งกับผู้ประกอบการของเยอรมัน และไม่มีประเทศใดในภูมิภาคที่มีการดำเนินความร่วมมือกับเยอรมนีอย่างใกล้ชิดเช่นนี้
นอกจากนี้ มีความยินดีที่ได้ทราบว่ามีคนไทยสนใจเรียนภาษาเยอรมันมากขึ้นตามลำดับ และมีสถานศึกษาในไทยกว่า 40 แห่งที่เปิดสอนภาษาเยอรมัน จากการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันตามสถานศึกษาหลายแห่ง พบว่านักเรียนสามารถสื่อสาร โต้ตอบด้วยภาษาเยอรมันได้ดี ในการนี้ ขอรับรองว่าเอกอัครราชทูตฯ ที่จะมารับตำแหน่งในเดือนสิงหาคม 2558 จะรับช่วงต่อ ดำรงความสัมพันธ์และการดำเนินงานระหว่างสองประเทศต่อไปอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ ได้กล่าวถึงการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแด่ครูอรนุช ทองทักษิณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในช่วงบ่ายวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ด้วย ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลเยอรมนีที่ให้เกียรติอันสูงยิ่งสำหรับครูคนหนึ่งประเทศไทย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 213/2558
 การพัฒนาเด็กและเยาวชน : โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาเด็กและเยาวชน : โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และทรงกล่าวบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การพัฒนาเด็กและเยาวชน” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจาก 14 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาค ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและเข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การพัฒนาเด็กและเยาวชน” โดยมีใจความว่า
 “กว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งปรากฏผลและได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก จึงหวังว่างานที่เราได้ดำเนินการกันมาจะเป็นดั่งหยดน้ำเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในมหาสมุทรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนของประเทศ
 สมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปเมืองต่างๆ แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถทำประโยชน์อันใดได้ก็ตาม แต่อย่างน้อยข้าพเจ้าได้เห็นภาพของประเทศในมุมที่แตกต่างจากที่คิดไว้ ข้าพเจ้าได้เล่นกับเด็กเล็กและเด็กโตที่อาศัยตามหมู่บ้านชาวเขา ข้าพเจ้าเห็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคอยสนับสนุนให้ชาวบ้านเรียนรู้การทำงานฝีมือ เช่น การทอ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ รวมทั้งการสอนชาวบ้านให้สามารถอ่านออกเขียนได้ การรู้หนังสือมีความสำคัญสำหรับทุกคน ผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้จะมีโอกาสน้อยที่จะถูกหลอกหรือถูกโกง ระหว่างปิดภาคเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกให้ข้าพเจ้าคำนวณค่าใช้จ่ายและรายได้ของครอบครัวที่ค่อนข้างลำบาก ข้าพเจ้าจึงได้ทดลองทำการวิจัยเล็กๆ เกี่ยวกับราคาของสินค้าที่ครอบครัวต้องใช้ทุกวัน การลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ของครอบครัว
 เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้น ข้าพเจ้าสามารถทำประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยการช่วยสอบถามชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือจากอาการเจ็บป่วย ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมถึงการฝึกอบรมสำหรับเด็กโต จากนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนรายงานถึงสภาพความเป็นจริงและเพิ่มข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของข้าพเจ้าลงไปด้วย สิ่งนี้จะช่วยคณะทำงานที่ติดตามงานนั้นได้มาก ในระหว่างการเยี่ยมเยียนชาวบ้าน ข้าพเจ้าสังเกตได้ว่าเด็กบางคนมีร่างกายที่ผอมมาก บางบ้านมีอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว บางครอบครัวผู้ปกครองต้องออกไปทำงานแต่เช้าจึงไม่สามารถเตรียมอาหารเช้าให้ลูกได้ ข้าพเจ้าจึงได้ริเริ่มโครงการและการทดลองกับนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 3 แห่งโดยใช้ทรัพย์สินส่วนตัว และเพิ่มจำนวนโรงเรียนในโครงการ มีการบริจาคเงินและมีผู้ให้ความร่วมมือทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีนักโภชนาการมาช่วยดูอาหารและปริมาณที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย นอกจากนี้ มีการสอนให้นักเรียนรู้จักการปลูกพืชผัก ผลไม้สำหรับบริโภคโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้ให้น้อยที่สุด รวมถึงการสอนให้นักเรียนผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อรักษาหน้าดินและมีพืชผักไว้รับประทานตลอดปี สำหรับการเลี้ยงสัตว์ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการให้อาหารสัตว์ การดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดี
 ต่อมามีหน่วยงานเข้ามาร่วมมือด้วยการจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการอาหารกลางวัน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการจัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ กรมพัฒนาที่ดินที่เปิดการอบรมหลักสูตรหมอดินนานาชาติและหมอดินรุ่นใหม่ และขณะนี้กรมชลประทานกำลังพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการน้ำสำหรับวิศวกรน้ำรุ่นใหม่ ในส่วนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาก็มีการจัดโปรแกรมที่เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงการดูแลสุขภาพของวัยรุ่น และวัยแรกเกิดจนถึง 3 ขวบตามที่ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
 ข้าพเจ้ายังได้นำระบบสหกรณ์มาใช้ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ละโรงเรียนมีร้านค้าสหกรณ์อยู่แล้ว เมื่อมีผลผลิตออกก็สามารถขายให้กับสหกรณ์โรงเรียนได้ ผลผลิตบางประเภทสามารถนำไปผ่านกระบวนการถนอมอาหารได้ เช่น การทำผักดอง และสหกรณ์โรงเรียนก็สามารถนำผลผลิตที่ได้ไปขายให้กับโรงครัวของโรงเรียนได้ด้วย สินค้าภายในร้านค้าของโรงเรียนจะมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสามารถซื้อได้ตามความต้องการในราคาขายส่ง การนำระบบสหกรณ์มาใช้ในโรงเรียนจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำบัญชี ถือเป็นการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และนักเรียนจะสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ สมาชิกของคณะกรรมการสหกรณ์จะต้องประชุมร่วมกันเป็นประจำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตยด้วยการชี้แจงอย่างมีเหตุผลและรับฟังความเห็นของผู้อื่น
 ในประเด็นเรื่องสุขภาพ ข้าพเจ้าให้ความสนใจกับเรื่องของสุขอนามัยเป็นอย่างมาก อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบจะต้องสะอาด โดยเฉพาะโรงครัวและห้องน้ำ ภาชนะบรรจุอาหารจะต้องไม่มีสารพิษเจือปน สำหรับเด็กที่มาจากพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโรงเรียนหรือมีไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก เราจึงได้สร้างหอพักใกล้โรงเรียน พร้อมด้วยอาหาร 3 มื้อสำหรับเด็กเหล่านี้ ความปลอดภัยในโรงเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันมีโรงเรียนจำนวนมากที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินกว่าที่ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนจะรองรับ และอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
 ข้าพเจ้าส่งเสริมให้ครูศึกษาเพิ่มเติมทั้งในด้านเนื้อหาสาระและวิธีการสอน ด้วยการใช้ระบบศึกษาทางไกลแทนที่จะส่งครูไปศึกษาเพิ่มเติมตามที่ต่างๆ มีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสนใจการอ่านมากขึ้นด้วยการเปิดห้องสมุด ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหรือชาวบ้านก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ และยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ได้ง่าย มีการจัดเตรียมเครื่องมือและสื่อการศึกษาที่สำคัญ เช่น การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ หอกระจายข่าว หนังสือ ดินสอ เป็นต้น
 ข้าพเจ้าส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนศึกษาเล่าเรียนให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ มีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การเข้าค่าย การฝึกอบรมและการประชุมจากหลายประเทศสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและครูจำนวนมาก การอาชีวศึกษาก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน เพราะนักเรียนที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษาแต่มีทักษะด้านอาชีพ ก็สามารถหางานสุจริตทำได้ ในการเรียนวิชาหัตถกรรม ข้าพเจ้าได้แนะนำครูผู้สอนให้นำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงาน และจะมีร้านค้าสำหรับขายสินค้าที่ผลิตโดยนักเรียนหรือชาวบ้าน รายได้ที่ได้จากการขายสินค้าก็จะกลับไปสู่ชาวบ้านและโรงเรียน โครงการเกษตรกรรมในโรงเรียนสามารถช่วยชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ด้วยการมอบต้นกล้าไม้ผล เมล็ดผักสวนครัว ไก่ หรือเป็ดที่ขยายพันธุ์ในโรงเรียน และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
 แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก็เป็นเรื่องที่ควรจะมีการสอนตั้งแต่ในปี 2554 เราได้พัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์เกี่ยวกับป่าไม้ที่อยู่รอบตัวและในชุมชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ ความชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติ จะได้มีความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและไม่ทำลายมันลง
 ในโรงเรียนที่ข้าพเจ้าดำเนินโครงการนั้น มีนักเรียนที่มาจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ จึงควรจะต้องมีการเรียนรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ศาสนาหรือความเชื่อ งานหัตถกรรม ยาสมุนไพร เพลงและการเต้นรำพื้นเมือง นิทานพื้นบ้าน จารีตประเพณี ภาษาและสำเนียงท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งอาหารการกิน
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเราพยายามยกระดับความสามารถของเด็กด้วยการดำเนินการแบบองค์รวม ครอบคลุมการพัฒนาทางสติปัญญา หรือ “พุทธิศึกษา” พัฒนาการด้านจริยธรรม หรือ “จริยศึกษา” พัฒนาการด้านทักษะการทำงาน หรือ “หัตถศึกษา” และการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี หรือ “พลศึกษา”
 ปัจจุบัน ในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังไม่มีโรงเรียน เราพยายามเปิดโอกาสทางการศึกษาในหลายวิธี เช่น การก่อสร้างโรงเรียนบนพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจมาแล้ว และชาวบ้านยินดีที่จะช่วยสร้างโรงเรียนเพื่อลูกหลานในพื้นที่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งอาจเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนหรือกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รวมทั้งมีผู้ต้องการบริจาคเพื่อช่วยสร้างโรงเรียนและจัดหาอุปกรณ์การศึกษา การเกษตร และเครื่องครัวให้กับโรงเรียน ที่สำคัญกว่านั้น การกระทำดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของได้ดี นอกเหนือจากโรงเรียนทั่วไปแล้ว เราก็ได้รับประสบการณ์ในการทำงานกับโรงเรียนสอนศาสนา เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นต้น
 ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนจากหลายประเทศที่มีความสนใจในวิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทย หลายคนได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนและมีความร่วมมือในการจัดทำโครงการในประเทศนั้นแล้ว บางความคิดเห็นได้มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้ การมีส่วนร่วมของทุกคนมีคุณค่ามาก ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงระบบการเรียนรู้ของข้าพเจ้าและคนไทยที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ คือ ไม่ว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม จะต้องปฏิบัติตามหลักการ 4 ข้อ ได้แก่ สุ (การฟังและอ่าน) จิ การคิดและสังเกต) ปุ (การถาม) และ ลิ (การเขียน)”

 จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้อภิปราย เรื่อง “โอกาสและความเสมอภาคของเด็กและเยาวชน” โดยมีใจความ ดังนี้
 
 “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนในการนำความรู้และความดีมาใช้ เพื่อสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคและความเอื้ออาทร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศไทยหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีฐานะลำบาก หรือที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน มีชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวได้ว่า พรมแดนไม่อาจขวางกั้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนได้
 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ตามกฎหมายของประเทศและกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในเรื่องของการศึกษาเพื่อปวงชน เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะต้องได้รับสิทธิตามกฎหมายในการได้รับการศึกษา อย่างไรก็ตาม มีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนพื้นที่สูงและพื้นที่ชายขอบ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ข้อ ได้แก่ 1) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) การส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และการมีงานทำ 4) การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และ 5) การพัฒนาการจัดการศึกษาและกลไกการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีโรงเรียนจำนวน 2,145 แห่ง ที่ดูแลให้การศึกษาแก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและบนพื้นที่สูงกว่า 400,000 คน มีโรงเรียนประมาณ 51 แห่งที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนเกือบ 35,000 คน อีกทั้งมีโรงเรียนพิเศษและโรงเรียนทั่วไปจำนวนหนึ่งจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือพิการประมาณ 300,000 คน ดังนั้น เด็กที่ไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องได้รับการศึกษาจากโรงเรียนไทยด้วย
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการและทักษะการทำงานผ่านศูนย์การเรียนชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นการดึงผู้เรียนกลับสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง
 ในการนี้ ขอขอบคุณศูนย์การเรียนชุมชนสำหรับความพยายามอย่างต่อเนื่องที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ จึงมั่นใจได้ว่าประชาชนในพื้นที่จะสามารถเข้าถึงความรู้รอบด้าน เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำให้มีรายได้สูงขึ้นโดยใช้ทักษะการทำงานที่ได้รับจากศูนย์การเรียนชุมชน
 การก้าวข้ามพรมแดนเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งจำเป็นในยุคโลกาภิวัตน์ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอยืนยันอีกครั้งว่าจะน้อมรับหลักการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทั้งหมดมาดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึง”

 ภายหลังการอภิปรายในช่วงเช้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ลานรื่นรมย์ เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชน” จาก 10 ประเทศ (บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม) และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการส่วนพระองค์ ได้แก่ องค์การยูเนสโก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
 การประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ครู ผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการแสวงหารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม่ๆ สมตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย

คู่มือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย
คู่มือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม