หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (พิเศษ + ทั่วไป) ปี 2562

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (พิเศษ + ทั่วไป) ปี 2562
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (พิเศษ + ทั่วไป) ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)


เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  ชำแหละนโยบายรัฐ ขึ้นค่าแรงลุ้นหนัก ต้องรอ คกก.ไตรภาคีเคาะ เปิดช่องแก้ รธน.แต่ไร้กรอบเวลา


“เลขาฯ ชวน” เผย เจ้าตัวสั่งร่อนไปรษณีย์แจกคำแถลง ครม. ให้สมาชิก ก่อนถก 25-26 ก.ค. เปิดนโยบาย รบ. 12 หลัก-เร่งด่วน ขึ้นค่าแรงส่อเก้อ รอ คกก.ไตรภาคีเคาะ เปิดช่องรื้อหมวดแก้ รธน. แต่ไร้กรอบเวลา แถมบางข้ออาจตีความไปถึงคุมสื่อออนไลน์
วันนี้ (21 ก.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับการส่งเอกสารร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องจัดส่งให้สมาชิกรัฐสภา ซึ่งแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุด แต่ท่านได้ติดตามเรื่องนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ทราบว่าเอกสารเพิ่งเดินทางมาถึงที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อมฯ เมื่อ เวลา 12.35 น. ท่านจึงรีบสั่งการให้ดำเนินการบรรจุหีบห่อ และจัดส่งให้กับสมาชิกรัฐสภาให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 14.00 น.ของวันเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกมีเวลาพิจารณาศึกษาเอกสารดังกล่าวให้มากที่สุด ซึ่ง นายชวน ได้เดินทางมากำกับดูแลในการดำเนินการบรรจุหีบห่อและส่งเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้แล้วที่เว็บไซต์ของรัฐสภา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โชา นายกฯ มีทั้งสิ้น 66 หน้า ประกอบด้วย ส่วนสำคัญคือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งเป็นทิศทางการบริหารของรัฐบาลใน 4 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
3.การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
ส่วนนโยบายเร่งด่วน 12 ด้านนั้น ไม่ได้กำหนดกรอบเวลา มีดังนี้ 
1.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา 
9.การแก้ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ นโยบายสำคัญที่สังคมให้ความสนใจเช่น 
-การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ มีกำหนดไว้ใน นโยบายเร่งด่วน ข้อ 5 ไม่ได้ระบุว่า จะขึ้นค่าแรงเมื่อใดและเท่าไร ระบุให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคี ส่วน 
-นโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เงื่อนไขการเข้าร่วมของรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นั้น มีกำหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วน ข้อ 12 เพียง 3 บรรทัด ไม่ได้กำหนดเวลา แต่ตีกรอบว่า ให้มีพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยังมีจุดสนด้วยว่า จะเกิดการควบคุมข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียหรือไม่ เพราะมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า “ให้สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง”
นอกจากนี้ ในคำแถลงฯ ยังมีการกำหนดในภาคผนวก 1 เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สำคัญที่ ครม.จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ อย่างน้อย 15 ฉบับ และกฎหมายอื่นๆ ที่ ครม.จะพิจารณา


ที่มา ; เว็บ https://mgronline.com/politics/detail/9620000069267

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  รัฐมนตรีใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.49 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเวลา 7.49 น. รมว.ศึกษาธิการ-รมช.ศึกษาธิการ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปประจำกระทรวง พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จากนั้นได้ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายที่มอบให้กับผู้บริหารในครั้งนี้ เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่จะแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งมีวาระเร่งด่วนในหลายประเด็น ทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะรองรับการแข่งขันในศตวรรษที่ 21, การให้ความสำคัญกับการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุในอีก 15 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมเยาวชนตั้งแต่วันนี้ให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะแบกภาระนำพาประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้

ส่วนเรื่องของการพัฒนาครู ก็มีความสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เพื่อช่วยต่อยอดความสามารถในการสอน ที่จะส่งผลต่อความสามารถของเด็กโดยตรง รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของครูไทยดีขึ้น ให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ พร้อมปรับหลักสูตรการศึกษาให้เข้ากับโลกดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการเรียนการสอน สื่อ และวิธีการสอน

สิ่งสำคัญคือ การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารกระทรวง เพื่อต่อยอดและบูรณาการแนวคิดในการพัฒนากับข้อมูลและสิ่งที่กระทรวงดำเนินการไว้แล้ว พร้อมศึกษาเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนที่จะนำมาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งส่งเสริมต่อยอดนโยบายที่ดี และแก้ไขปรับปรุงบางเรื่องที่ยังทำไม่สำเร็จ รวมทั้งจะรับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ และครู พร้อมดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาด้วย ซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างจะมีการวัดและประเมินผล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายจะทำให้เห็นผลชัดขึ้นภายในระยะเวลา 1 เดือนต่อจากนี้

ในเรื่องของการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาและแก้ปัญหาควบคู่กันไป โดยขอให้ทุกคนเปิดกว้างเพื่อทำงานก้าวไปข้างหน้า และส่วนตัวแล้วพร้อมที่จะรับคำเสนอแนะ แนวคิด และการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การศึกษาไทยได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่าทันโลกปัจจุบันให้ได้ ด้วยการเดินหน้าทำให้นักเรียนทุกกลุ่มมีความรู้เบื้องต้นอย่างเท่าเทียมโดยเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะส่งเสริมกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากด้วยคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความยินดีที่จะนำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาการศึกษาไทย โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อผลักดันให้เกษตรกรก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer และการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบผลิตและการบริหารจัดการ รวมทั้งดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วย ทั้งสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ และชุมชน
นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นโปรแกรมการสื่อสารใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งขณะนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้การอบรมครูเกี่ยวกับตรรกะพื้นฐานสำหรับการเรียน Coding โดยในระยะแรกอาจจัดอบรมให้กับครูที่มีความพร้อมเป็นกลุ่มโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคก่อน จากนั้นจึงจะขยายไปยังโรงเรียนที่มีความพร้อม ทั้งนี้ การเรียน Coding จะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้ครู แต่จะสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกับครูและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้นนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในส่วนของการทำงานด้านการศึกษา ต้องการจะพัฒนาประสิทธิภาพงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเริ่มจากนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานอยู่แล้ว เพื่อให้นักเรียนมีความสุข ครูมีกำลังใจในการสอน และการศึกษาก้าวไปข้างหน้าและสามารถแข่งขันได้ โดยมีแนวคิดจะดำเนินงานในหลายส่วน อาทิ การทำให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มากขึ้น ทั้งวิธีการเข้ามาเรียน หลักสูตรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ วิธีการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา, การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี พร้อมสร้างภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจแก่เด็กอาชีวะ, การพัฒนาการปลูกฝังระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดี แก่ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด อย่างมีความสุข ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อให้ครูมีความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สรุปประเด็นการมอบนโยบาย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


สรุปประเด็นการมอบนโยบาย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2

กระทรวงศึกษาธิการ

Image result for สรุปนโยบาย รัฐมนตรีศึกษา ณัฐพล ทีปสุวรรณ
----------------------------------------------------------------

นโยบายปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญ เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคม
ร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงค์ โดย 
(1) การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(3) การสร้าง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงค์จากภาคธุรกิจ
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนาธรรมของคน
ไทยในสังคม และ 
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม

-21st Century Skills
4 Cs
Digital Literacy
STEM
-English

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง
คุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการ
เตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3)
ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
โดย 
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย 
(1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามรถพิเศษผ่านกลไกลต่างๆ และ 
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ

-Lifelong Learning
-Re-Skills
-Up-Skills

-“ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรือ ผู้อ านวยการเรียนรู้
ให้กับเด็ก
-E-learning/Teaching
Resources Platform

ปฏิรูปการศึกษา โดยท าพร้อมๆกัน
ทุกคน ทุกระดับความพร้อม
ด้วยวิธีที่ต่างกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก

ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
- สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล
- ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
คณิตศาสตร์โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษา
- การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ
- เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
- สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของไทย
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม
- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม