หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการประชุมองค์กรหลัก 39/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

 ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง.ผอ.รร. ปี 2560 2561

ข่าวที่ 640/2560ผลการประชุมองค์กรหลัก 39/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 39/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้แจ้งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุม ครม. เพื่อให้ที่ประชุมองค์กรหลักได้รับทราบ ดังนี้
 • นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ติดตามเร่งรัดกฎหมายภายในของแต่ละกระทรวง ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังมีกฎหมายระดับกระทรวงค้างอยู่
 • นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีโรงเรียนประจำลักษณะโรงเรียนกินนอน ใน 37 อำเภอ ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ซึ่งไม่ใช่เป็นการสร้างโรงเรียนใหม่ แต่ให้เป็นลักษณะการปรับปรุงโรงเรียนเพิ่มเติม
       
  นพ.ธีระเกียรติ กล่าวในเรื่องนี้ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสหารือกับอาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นลูกของจุฬาราชมนตรี เห็นว่าเด็กในพื้นที่ดังกล่าวควรจะได้เติบโตร่วมกันให้มากที่สุดและคุ้นเคยกันจนเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด จึงเห็นควรให้จัดโครงการพิเศษร่วมกัน เช่น กิจกรรมลูกเสือ การเรียน รด. การเรียนศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมพหุวัฒนธรรม จัดหลักสูตรร่วมกัน เป็นต้น
       นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า โรงเรียนกินนอนของเอกชนที่ดูแลนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่มีอีกหลายแห่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง แต่โรงเรียนได้รับเพียงค่าใช้จ่ายรายหัวเฉพาะค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ต้องนำมาเฉลี่ยกันให้ทั่วถึงทุกระดับ จึงจะนำเรื่องโรงเรียนกินนอนของโรงเรียนเอกชนให้ที่ประชุม กช.พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป
 • นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ให้ลดการจัดโชว์หรือนำเสนอแต่ความสำเร็จ พร้อมทั้งสั่งการให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงไปประชุมแก้ปัญหาในพื้นที่ รวมถึงเรื่องอาหารเลี้ยงรับรอง ขออย่าให้เกินความจำเป็น และไม่รบกวนคนในพื้นที่
 • การสนับสนุนการใช้ยางพาราของเกษตรกรในตลาด นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด TOR และคุณลักษณะในการใช้ยางเพื่อคัดเลือกผู้ขาย โดยคำนึงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ขายหลากหลายได้เข้ามาแข่งขันกัน ซึ่งหากยางผ่านมาตรฐานการรับรองแล้ว กระทรวงศึกษาธิการสามารถซื้อได้ประมาณ 10-30% โดยขอให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใน 1 เดือน
 • ประเด็นข่าวลือเรื่องเขตการศึกษาพิเศษ หรือเรื่องโรงเรียนพิเศษ (Public School) ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ทำความเข้าใจกับที่ประชุมว่า กรณีดังกล่าวไม่ควรใช้ ม. 44 เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาอย่างหนัก เพราะการแก้ไขเรื่องเขตการศึกษาพิเศษ ไม่สามารถทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันหายไปได้ แต่อาจจะทดลองทำในขอบเขตเล็ก ๆ เพื่อพิจารณาปัญหาก่อน จากนั้นจึงค่อยขยายผลก็ได้ โดยยึดหลักการดำเนินการในโรงเรียนที่ไม่พร้อมก่อนเท่านั้น หรือเริ่มต้นจากโรงเรียนประชารัฐก่อน ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้ห้าม แต่ขอให้ทำในกรอบกฎหมายที่มีปัจจุบัน จึงขอให้ทำความเข้าใจให้ตรงกัน
 • รัฐบาลจัดทำโครงการ Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 โดย ศธ. ได้มอบนโยบายให้แต่ละโรงเรียนเลือกผู้ให้บริการเองตามความเหมาะสม และกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ศธจ./ศธภ. จะต้องรับทราบด้วยว่าในพื้นที่มีผู้ให้บริการใดบ้าง และโรงเรียนสามารถใช้ของผู้ให้บริการรายใดได้บ้าง
       อย่างไรก็ตาม จากการที่ รมว.ศึกษาธิการ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ จ.สกลนคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่ามีการบริหารจัดการ Hi-Speed Internet ที่ดีมาก โดยเลือกใช้บริการพื้นฐานของภาครัฐที่มีสัญญาณผ่านโรงเรียนและซื้อบริการจากเอกชนเพิ่มเติมในส่วนที่สัญญาณพื้นฐานของรัฐไม่ครอบคลุม เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขอชื่นชมนางอุทุมพร ทองวงษา ผอ.โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ที่ใส่ใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
        อนึ่ง ผู้ให้บริการ Hi-Speed Internet ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ (UniNet, เน็ตประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB) ซึ่งการเลือกใช้บริการ Hi-Speed Internet จะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน จำนวนนักเรียน หรือความต้องการอื่น ๆ ได้อิสระตามความเหมาะสม โดย ศธ.จะไม่กำหนดรูปแบบตายตัวให้ แต่จะให้ยึดหลักการเลือกใช้ Hi-Speed Internet ที่มีความเสถียรที่สุดตามกำลังที่สามารถทำได้

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ข่าว 639

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ครม.อนุมัติพระราชกฤษฎีกามาตรการภาษี สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

 ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง.ผอ.รร. ปี 2560 2561


ข่าวที่ 639/2560ครม.อนุมัติพระราชกฤษฎีกามาตรการภาษี สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้มีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ หรือเพื่อดำเนินการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลักจากที่ได้หักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไม่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา สำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทางราชการ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา
สำหรับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Boot Camp กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

 ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง.ผอ.รร. ปี 2560 2561

ข่าวที่ 637/2560เปิดศูนย์ Boot Camp ในราชภัฏสกลนคร

"หมอธี" ลงพื้นที่เปิดศูนย์ Boot Camp ในราชภัฏสกลนคร ติดตามการจัดการศึกษาเด็กกลุ่มพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และออกแนวทางจัดระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครในการเป็นประธานเปิดศูนย์อบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) : Regional English Training Center ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 และโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ เพื่อติดตามการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเตรียมจัดระบบส่งเสริมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
● พิธีเปิดศูนย์ Boot Camp
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์ Boot Camp ณ มรภ.สกลนครแห่งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการบูรณาการอย่างแท้จริง แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีความพยายามทำให้การบูรณาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ยังถือเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมครบทุกด้าน และเป็นศูนย์ที่มีประโยชน์สำหรับการผลิตครูในอนาคตด้วย

ส่วนการเปิดโอกาสให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจาก สปป.ลาว มาเข้าร่วมอบรมด้วยนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพของศูนย์ที่เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก British Council ครั้งใหญ่ที่สุดของโลก โดยหลังจากนี้จะดำเนินการย้ายศูนย์ Boot Camp ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มาอยู่ตั้งอยู่ใน มรภ.ทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการการพัฒนาครูอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์เข้ามาช่วยดูแลการอบรม Boot Camp อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งต่างจากเดิมที่มีบุคลากรในสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. เพียง 6 คนเท่านั้น สำหรับดูแลครูสอนภาษาอังกฤษทั้งประเทศ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจว่า การอบรมครั้งนี้จะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างแน่นอน รวมทั้งยังสามารถนับชั่วโมงอบรมเชื่อมโยงกับการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษา คือการตั้งคำถามอยู่เสมอว่า "เมื่อปฏิรูปแล้วครูจะได้อะไร?" เพราะสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลถึงเด็กและเยาวชน เชื่อมโยงสู่การศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพ่อแม่ ประชาชน และสังคม มิใช่ระบบโครงสร้างหรือตำแหน่งบริหารแต่อย่างใด

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือ Boot Camp ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach อย่างเข้มข้น โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย
ปัจจุบันมีศูนย์ Boot Camp จำนวน 15 ศูนย์ มีการอบรมครูประจำการไปแล้วกว่า 6,000 คน โดยในรุ่นที่ 12 นี้ เป็นรุ่นพิเศษ นอกจากจะอบรมให้ครูไทยจำนวน 31 คนแล้ว ยังได้ทำการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษจาก สปป.ลาว อีก จำนวน 30 คนด้วย อย่างไรก็ตาม ศูนย์ Boot Camp ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สกลนคร นับว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านบริหารจัดการ และอาคารสถานที่ โดยมีห้องอบรมรวม 3 ห้อง (ครูประถมศึกษา 1 ห้อง และครูมัธยมศึกษา 2 ห้อง)

● ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 53
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนกินนอน จึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กในเรื่องต่าง ๆ มากมาย

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการบริหารงานโรงเรียนในลักษณะเช่นนี้ ก็คือข้อมูลที่มีความชัดเจน ครบถ้วนและทันสมัย ทั้งค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็กทุกคน, อัตราครูต่อเด็ก, งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการเรียนการสอน, ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อใช้สำหรับการบริหารงาน และเป็นข้อมูลที่ภาครัฐจะได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมได้อย่างตรงจุด เพราะเด็กแต่ละคนก็มีที่มาและความจำเป็นแตกต่างกัน บ้างก็มาจากครอบครัวที่มีปัญหา บ้างก็มีความยากจน ซึ่งก็ล้วนจัดอยู่ในเด็กกลุ่มพิเศษทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขณะนี้

● มอบนโยบายด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนที่ รร.บ้านประชาสุขสันต์ 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ คือการทำให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศสามารถใช้ Hi-speed Internet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมลดปัญหาความซ้ำซ้อนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน อาทิ ผู้ให้บริการภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งทำให้โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น แม้บางโรงเรียนจะรับบริการจากผู้ให้บริการถึง 3-4 ราย แต่ก็ยังไม่สามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

ในเบื้องต้นจึงมีแนวทางให้ทุกโรงเรียนจัดทำรายงานข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Speed Test) ครอบคลุมผู้ให้บริการทุกรายที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน พร้อมให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในพื้นที่เพียง 1 ราย จากนั้นจึงจัดส่งข้อมูลมายัง สพฐ. เพื่อรวบรวมและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยวิธีนี้จะช่วยให้โรงเรียนสามารถเลือกบริการที่ดีที่สุดได้เอง จะไม่มีการสั่งการหรือกำหนดรูปแบบตายตัวจากส่วนกลาง ทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อน และเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้โรงเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีผู้รับผิดชอบดูแลแก้ไข ตลอดจนบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย
สำหรับโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ถือเป็นตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็กที่ดี ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน (นางอุทุมพร ทองวงษา) ให้ความสำคัญและมีข้อมูลในการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดและชัดเจน โดยเฉพาะการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทำให้ได้รู้สภาพปัญหาที่แท้จริง ที่จะหาแนวทางแก้ไขและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อการจัดเรียนการสอนในโรงเรียน จึงฝากไปถึงผู้บริหารทุกคน ควรที่จะรู้ข้อมูลทุกอย่างของโรงเรียน เฉกเช่นการรู้ข้อมูลในบ้านของตนเอง พร้อมดูแลนักเรียนเสมือนดูแลลูกของตน ตลอดจนการใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ของหลวงอย่างคุ้มค่า

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม