หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะรัฐมนตรี จังหวัดนครราชสีมา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชน จ.หวัดนคราชสีมาที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมชื่นชมผู้ว่าฯ 20 จังหวัดภาคอีสานที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชน

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ขอบคุณประชาชน จ.หวัดนคราชสีมาที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมชื่นชมผู้ว่าฯ 20 จังหวัดภาคอีสานที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชน
วันนี้ (22 ส.ค.60) เวลา 13.00 น.  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่สำรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งนี้  พร้อมชื่นชมสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความสวยงามและมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานที่อื่น ๆ ได้ปฏิบัติตาม

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเดินทางมาตรวจราชการและพบปะกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในโอกาสมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ว่า มีความรู้สึกที่ดีต่อประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานทุกคนตลอดมา และมีความรู้สึกที่ดีต่อประชาชนทั้งประเทศ เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศและมีหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ประชาชนได้มอบให้ในการทำงานบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประเทศชาติและประชาชน

ส่วนกรณีที่มีประชาชนซึ่งเป็นสื่อในพื้นที่ได้ขอบคุณรัฐบาลและยื่นหนังสือขอเสนอแนวทางในการปฏิรูปสื่อนั้น นายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาพบปะกับประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งนี้ ยืนยันไม่รู้สึกผิดหวังแต่อย่างใดที่ได้เดินทางมา เพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน โดยหวังแต่เพียงว่าตนเองและรัฐบาลจะทำอะไรให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด ภายหลังจากที่ได้มีการพบปะหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวได้มีการทำงานตามนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยการพบปะกันครั้งนี้เป็นเพียงการมากำชับและรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งทราบดีถึงปัญหาและศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องของประชาชน รายได้ที่ต่ำ ปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง และมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานมีจำนวนน้อย ตลอดจนไม่สามารถนำแร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อให้สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ จะต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินการให้ชัดเจน โดยต้องมีการบูรณาการงบประมาณการทำงาน function ของแต่ละกระทรวง หน่วยงาน รวมทั้งในระดับจังหวัดซึ่งมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะการสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางกายภาพให้กับทุกตำบล ทุกหมู่บ้านให้ได้ ขณะเดียวกันต้องมีการทำงานบูรณาการข้ามกระทรวง หน่วยงาน โดยให้สามารถใช้งบประมาณข้ามกระทรวงในกิจกรรมเดียวกันมาเสริมกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและมูลค่ามากขึ้น เช่น การจัดคลัสเตอร์เป็นกลุ่มงานในการบูรณาการ เป็นต้น

อีกทั้ง ทุกหน่วยงานต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเรื่องการปฏิรูปต่าง ๆ ซึ่งต้องมีแผนแม่บทในการปฏิรูประยะ 5 ปี เพื่อให้สามารถนำศักยภาพของทุกภาค โดยเฉพาะการค้นหาศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เจอ เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้เกิดมูลค่าโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อยกระดับอาชีพ รายได้กับประชาชนในพื้นที่ โดยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทุกกลุ่มต้องร่วมมือกัน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้นโยบายประชารัฐในการที่จะให้ทุกหน่วยงานได้มาร่วมกันในทุกกิจกรรม โดยในส่วนของภาครัฐได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้กับประชาชนในการขุดหาแหล่งน้ำเพื่อสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ด้วยตนเอง การจัดหาเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้กับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาโรงสีชุมชน การพัฒนาคลังกักเก็บผลิตผลทางการเกษตรในระดับพื้นที่โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปริมาณโรงสีที่มีอยู่ การแปรรูป การรวมกลุ่ม การปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะเน้นในเรื่องของสุขภาพที่เป็นผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดงานเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ จากที่คาดการณ์จะมีประชาชนมาเที่ยวชมงาน 50,000 คน แต่ปัจจุบันความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือมีประชาชนมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากถึง 150,000 คน และมี 34 ประเทศให้ความสนใจส่งผู้แทนเข้ามาร่วมงานและชื่นชมการเกษตรของประเทศไทยด้วย ซึ่งตรงนี้จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านการเกษตรที่ประเทศไทยมีอยู่โดยส่งเสริมการปลูกพืชให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และป้องกันราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า โครงการประชารัฐจำเป็นต้องเร่งรัดและทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์ให้ได้ ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยต้องมองและกำหนดอนาคตประเทศร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางวิฤต โอกาส และศักยภาพที่ประเทศมีอยู่ รัฐบาลมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งขอให้ประชาชนทุกคนสนใจในเรื่องของความมั่นคง โดยเฉพาะควรติดตามประเด็นความมั่นคงของต่างประเทศด้วย เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุที่เป็นอันตรายต่อประเทศได้

สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้น นายกรัฐนตรี ได้กล่ายืนยันว่า รัฐบาลปัจจุบันได้พยายามเร่งรัดการดำเนินการทั้งระบบให้เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเฉพาะโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ เช่น เรื่องการลดปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น รวมทั้ง ต้องมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ำ และมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบครบวงจร เช่น การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การปลูกไร่นาสวนผสม การทำปศุสัตว์ทดแทนการปลูกพืชบางชนิด หรือการปลูกพืชสำหรับเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  ขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องสร้างความไว้วางใจระหว่างกันเกิดขึ้นให้ได้ เพื่อลดความหวาดระแวง โดยประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมถึงการร่วมมือกันป้องกันการทุจริตและกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและจะมีการติดตามผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบว่า รัฐบาลได้มีการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศ และได้มีการปรับแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในระยะยาว 20 ปีของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการทำให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำสะอาดและมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  รวมถึงให้สามารถมีน้ำสำหรับทำการเกษตร  ตลอดจนรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันต้องมีการส่งเสริมในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจที่คลัสเตอร์ หรือการเชื่อมโยงกับศักยภาพในสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องของผ้าไหม ผ้าย้อมคราม การท่องเที่ยวซึ่งมีวัฒนธรรมอันยาวนานและเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ฯลฯ

อย่างไรก็ตามในเรื่องของการท่องเที่ยวยังมีปัญหาเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมเพราะอยู่มาเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นควรจะมีการพิจารณาหาแนวทางซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นให้กลับมาสวยงามเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และขยายเชื่อมโยงต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลก อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันตามนโยบายไทยแลนด์บวกหนึ่ง และยังนำไปสู่การพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินระหว่างประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน การแก้ไขกติกาการข้ามแดน การท่องเที่ยวชายทะเลชายฝั่ง  เพื่อทำให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่และรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น ประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศที่ร่วมดำเนินการดังกล่าวได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

ส่วนปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่นั้น พบว่ามีปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยง การลดขั้นตอนและการรวมศูนย์ต่าง ๆ ในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาเรื่องธุรกิจ รวมทั้งต้องการให้มีการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวคงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่ โดยต้องกลับไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้และคำนึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ประกอบการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงกับศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง เช่น จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองช่องทางประตูสู่อีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนมเป็นช่องทางไปสู่ประเทศ CLMV (
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ) หรือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องสร้างการเชื่อมโยงให้ครบวงจรครอบคลุมทุกมิติทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการเพิ่มมูลค่า เป็นต้น โดยที่ผ่านมาการแก้ปัญหาให้กับภาคธุรกิจเอกชน รัฐบาลได้มีการดำเนินการในหลายเรื่อง เช่น เรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัย การอำนวยความสะดวก การลดขั้นตอนและเอกสาร การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service  การเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร ฯลฯ รวมไปถึงในอนาคตรัฐบาลจะมีการขยายเครือข่ายสัญญาอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านภายในปี 2561 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและใช้ประโยชน์จากการอำนวยความสะดวกเรื่องดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของสถานพยาบาลในท้องถิ่นผ่านระบบไอทีมายังโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลในเมือง เป็นต้น

ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 437/2560
รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนและการบริหารงาน ศธ.ในภูมิภาค  ที่ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• เยี่ยม "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" ที่ กศน.อำเภอปากช่อง
เวลา 10.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งต้องการมาดูให้เห็นว่ามีการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่มากน้อยเพียงใด เข้าถึงชาวบ้านหรือไม่ และทำให้เกิดอะไรขึ้นในชุมชน
ซึ่งต้องขอชื่นชมสำนักงาน กศน. ที่สามารถดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ความรู้ และจัดการอบรมแก่ประชาชนจำนวน 96 หลักสูตร ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 289 แห่ง ซึ่งล้วนเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ และต่อยอดอาชีพของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสร้างแฟนเพจ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อาชีพด้วยสมาร์ทโฟน การถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด ดังนี้
  • คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเสมอ แม้ว่าคนไทยจะเก่งและมีความสามารถในการผลิตคิดค้นนวัตกรรมงานวิจัยต่าง ๆ แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่รัฐทำ ชาวบ้านต้องได้ประโยชน์ด้วย ไม่ใช่ทำแล้วเก็บไว้บนหิ้ง ก็เท่ากับไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเสมอว่า ทำอะไรก็ให้คิดถึงชาวบ้านชุมชนตลอดเวลา
  • การไปสู่ Thailand 4.0 เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อให้เราเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งขณะนี้ถือว่าเราอยู่ในยุค 3.0 แล้ว แต่การจะไปสู่ 4.0 คือเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไปจนถึง Internet of Things (IoT) ที่สามารถควบคุมเครื่องมือและแรงงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมโยงตัวเราด้วยอินเทอร์เน็ต เช่น เปิดไฟจากนอกบ้านโดยส่งสัญญาณผ่าน WIFI หุ่นยนต์สมองกลคุมการทำงานในโรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าประเทศเรายังมีทั้ง 1.0 2.0 และ 3.0 เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกที่ไม่สามารถไปถึงยุค 4.0 ได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงเชื่อว่าการดำเนินงานก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง การที่เราจะก้าวกระโดดไปสู่ 4.0 ทั้งที่พื้นฐานยังไม่ดี จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
  • ทุกภาคส่วนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน ขณะนี้สำนักงาน กศน. อบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีแก่ประชาชน ทำให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อการค้าขาย หากจะให้มีความท้าทายเพิ่มขึ้น ต้องมุ่งเน้นหลักการตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยข้าราชการ ประชาชน ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพราะรัฐต้องพึ่งชาวบ้านเพราะชาวบ้านค้าขายเก่งกว่า ส่วนชาวบ้านก็ต้องพึ่งการอบรมพื้นฐานทางเทคโนโลยีผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับทุกฝ่าย
  • ความต้องการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ใครมีจุดเด่นและมีของดีอะไร ก็พัฒนาไปตามนั้น รัฐมีหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการตลาด กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ แต่จะไม่สั่งให้ทำตามอย่างในอดีตอีกแล้ว
  • มอบให้สำนักงาน กศน. จัดระบบเชื่อมโยงระบบดิจิทัลชุมชนกับหน่วยงานที่ให้การศึกษาในพื้นที่ตลอดจนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทำให้ชาวบ้านเรียนรู้ได้ แม้จะอยู่นอกเวลาราชการด้วย พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนทุกแห่งทั้งจังหวัด ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

• พบปะและมอบนโยบาย กศจ.นครราชสีมา ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เวลา 13.15 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เดินทางต่อไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นครราชสีมา) เพื่อมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการ ตลอดจนบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ณ ห้องประชุมอาเวมารีอา อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากจังหวัดใหญ่ ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาที่เป็นศูนย์รวมทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาเอกชน ซึ่งมีผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ
ขอฝากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ช่วยยกระดับการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ใน 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นเป้าหมายสำคัญ 3 ส่วน คือ การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และมีคุณภาพ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก เพราะยุคนี้จะไม่สั่งหรือมีนโยบายลงมาจากส่วนกลาง แต่จะเน้นการทำงานแบบ Bottom Up ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ต้องรับฟังประชาชน ชาวบ้าน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่เป็นหลัก พร้อมกับให้ความสำคัญกับการประชุมเพื่อพัฒนางานตามแผนการศึกษาของจังหวัดมากกว่าเรื่องอื่น ๆ ด้วย ในส่วนของตัวชี้วัด นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้กำหนดชี้วัดที่มีความชัดเจน และครบคลุมทั้งด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

ขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่เป็นสำนักงานชั่วคราวของ ศธจ.นครราชสีมา ทั้งยังจัดการศึกษาและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนอย่างดีมีคุณภาพ ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการระดับดีเลิศอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งโรงเรียนปลูกปัญญา ที่ได้ไปตรวจเยี่ยม ซึ่งมีจุดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : Robot 4.0

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 436/2560รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านสานพลังประชารัฐ และศาสตร์พระราชา ที่ จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา - เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร, นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ, นายณรงค์ แผ้วพลสง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอำเภอสูงเนินและอำเภอเมืองนครราชสีมา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
● ขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา" ที่โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อำเภอสูงเนิน
เมื่อเวลา 09.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี โดยมีผู้อำนวยการและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4, นางศศิธร จ๋าพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี, นายอำเภอสูงเนิน, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า หลักคิดเรื่องคุณธรรมกับสถาบันการศึกษาเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ อีกทั้งในปัจจุบันแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมแบบเข้มข้นและจริงจัง
ดังนั้น ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่มีความมั่นคงยั่งยืนทั้งในเรื่องของการศึกษา การดำรงสัมมาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในฐานะความเป็นประชาชนคนไทยอย่างมีคุณภาพ ศาสตร์พระราชากับแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจึงเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม
อีกทั้งขอให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันยกการศึกษาเป็นวาระอันดับแรกในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ และเราทุกคนคงไม่ต้องการเห็นสังคมที่มีแต่ความวุ่นวาย และไม่มีคุณธรรมจริยธรรม เราจึงต้องช่วยกันส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทางวิชาการและเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไป
นอกจากนี้ ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ช่วยติดตามและประเมินผลสถานศึกษาทั้งจังหวัด ให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้เกิดการบูรณาการ วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้นรายงานให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบตามลำดับ

นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี กล่าวถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีว่า เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ) มาแต่เดิมแล้ว เมื่อได้รับนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้นำโครงการดังกล่าวมาต่อยอดสิ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง โดยนำคุณธรรม จริยธรรม มาแก้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน ด้วยการให้ครูและนักเรียนแต่ละห้องจัดทำโครงการคุณธรรมร่วมกัน อาทิ โครงการมัคคุเทศก์น้อย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาและคนในชุมชน เป็นต้น

● ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบึงสาร (โรงเรียนประชารัฐ) อำเภอเมืองนครราชสีมา โรงเรียนประชารัฐ
เมื่อเวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงสาร โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1, นายหาญยุทธ สุรปัญญาเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร, ผู้บริหารฝ่ายปกครอง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ในการดูแลการศึกษาของเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงขั้นประกอบสัมมาชีพได้ โดยมุ่งเน้นที่การให้ความรู้เด็ก การทำให้เด็กสนุกกับการเรียน และมีความขวนขวายในศึกษา ซึ่งสถานศึกษาในทุกสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องช่วยกันสร้างความสำนึกในการเป็นข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพครูที่จะต้องมีความเมตตายิ่งกรุณายิ่ง
สำหรับความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน อาทิ การวางระบบ IT ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐได้ฝึกหัดบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง โดยสรุปแล้วการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านบึงสารดำเนินมาได้ด้วยดี มีผลการดำเนินงานที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง


อนึ่ง โรงเรียนบ้านบึงสารเป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐที่มีแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาความมีส่วนร่วมตามหลักสากล เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนคิดต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพได้ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุนชุดอุปกรณ์มัลติมีเดีย จำนวน 21 ห้องเรียน จากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และงบประมาณสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท จากบริษัท CPF เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี School Partners ดูแลอย่างใกล้ชิด

● ขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา"ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา
เมื่อเวลา 15.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ 'เดินตามรอยเท้าพ่อ สืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม' โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31, นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม