หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบ พลวัต 10 กุมภาพันธ์ 2553 E-ME

ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
-Ptt พัทยา Open คืออะำไร
ตอบ การแข่งขันเทนนิสหญิง
-3 มาตรการในการรับมือการชุมนุมของคนเสื้อแดง ตามลำดับคือ
ตอบ เตรียมการ ออกกฎหมาย และเพิ่มงบประมาณ
-โครงการถนนไร้ฝุ่น คืออะไร
ตอบ นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เล็กน้อย ตามรายละเอียดที่กระทรวงการคลังเสนอมา และเห็นชอบในหลักการให้สำนักงบประมาณพิจารณาการแก้ไขในรายละเอียดโครงการตาม รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
โดยในส่วนของบประมาณในโครงการต้นกล้าอาชีพ ครม.เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง โดยให้ลดงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรรวงเงิน 7,509 ล้านบาท ลงเหลือ 2,965 ล้านบาท เนื่องจากโครงการนี้ได้ยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้ว และเหลือเวลาในการดำเนินงานถึงมี.ค.ปีนี้เท่านั้น
“การปรับเปลี่ยนโครงการแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็งมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ปรับในรายละเอียด ไม่ใช่การถอนโครงการเดิม ส่วนโครงการถนนปลอดฝุ่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและวงเงิน หรือไม่ ที่ประชุมครม.วันนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเลย” นายวัชระกล่าว
สำหรับ โครงการถนนไร้ฝุ่นของพรรคภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกมีระยะทาง 3,200 กิโลเมตร วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท และระยะที่ 2 ระยะทาง 4,000 กิโลเมตร วงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท และยังมีถนนไร้ฝุ่นของกรมชลประทานกว่า 3 หมื่นกิโลเมตร วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ครม.ได้อนุมัติให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการภาย ใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนของงบประมาณ ที่กระทรวงการคลังได้อำนาจกู้ตามพระราชกำหนด เพื่อนำมาฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960 ล้านบาท ตามรายละเอียด คือ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม อนุมัติให้ปรับปรุงรายละเอียด 2 โครงการ คือ 1.โครงการลานบุญ ลานปัญญา กรมการศาสนา ที่เดิมจะดำเนินการใน 75 จังหวัดๆละ 1 วัด รวม 75 วัด เปลี่ยนเป็นขอดำเนินการในศาสนาสถานของทุกศาสนา ทั้ง พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์ จังหวัดละ 8 แห่ง ใน 75 จังหวัด รวม 600 แห่งแทน
และ2.โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขออนุมัติเพิ่มพื้นที่ดำเนินการของโครงการจากเดิมที่ขอทำในกรุงเทพ 2 พื้นที่ และส่วนภูมิภาค 4 พื้นที่ เปลี่ยนเป็นดำเนินการในกรุงเทพ 11 พื้นที่ และส่วนภูมิภาค 15 พื้นที่แทน
ขณะที่ โครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นนทบุรีครม.ก็อนุมัติให้ปรับลดเป้าหมายในการดำเนินโครงการ แต่ยังให้ใช้วงเงินงบประมาณเดิม ตามราคามาตรฐานและราคากลาง ส่วนโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ที่ขอแก้ไขรายการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแล้ว ก็เห็นชอบให้ให้นำโครงการดำดับที่ 2 ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปี 2553 มาดำเนินการแทน
ส่วนการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในรายละเอียดของโครงการที่คลาดเคลื่อนให้ ถูกต้องตามความเป็นจริง แต่ไม่ให้กระทบกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และวงเงินของโครงการ ตามที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอมาครม.ก็เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงได้ตามที่ขอ โดยให้เสนอเรื่องไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด
นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้กำหนดกรอบเวลาในการจัดสรรวงเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง 2555 ใหม่ โดยให้หน่วยงานต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อขอจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายใน 23 ก.พ.ปีนี้ และให้สำนักงบพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วันทำการ แต่หลักได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วหน่วยงานต้องลงนามเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 เม.ย.ปีนี้ด้วยเช่นกัน แต่เรื่องนี้เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมครม.ยังต้องการให้มีการยืดหยุ่นกรอบ เวลาอยู่เหมือนเดิม
ที่มา ; http://www.posttoday.com

ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
-ใครได้แชมป์แกะสลักหิมะ 3 ปีซ้อน
ตอบ นายกุศล บุญกองส่งเสริม นายกฤษณะ วงศ์เทศและนายกฤษดา วงศ์เทศ 3 คนไทยทีมแกะสลักน้ำแข็ง ที่ได้รับรางวัลแกรนด์แชมเปียน รางวัลยอดเยี่ยมสูงสุด ในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ในงานเทศกาลหิมะซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไทยได้รางวัลดังกล่าวถึง 3 ปีซ้อน โดยยังไม่เคยมีประเทศใดได้รับ.
-ครูน้อย มีหนี้ คืออะไร
ตอบ สลด"บ้านครูน้อย" หนี้8ล้าน นอกระบบ-ไร้บริจาค โดนขู่ระวังตาย! โฮ-ร้องพงศพัศ นัดเจรจาเจ้าหนี้ เผยกู้มาใช้จ่าย (ข่าวสด)
ช่วยเด็กยากไร้รันทด "บ้านครูน้อย" สถานช่วยเหลือเด็กยากไร้เป็นหนี้นอกระบบ 8 ล้าน "ครูน้อย ทิมกุล" ร่ำไห้โฮร้อง "พงศพัศ พงษ์เจริญ" โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รุดไปสอบถาม เผยสารภาพนำเงินที่ผู้บริจาคไปจ่ายดอกวันละ 5 หมื่น สาเหตุจากยอดบริจาคลดฮวบ แต่ต้องใช้จ่ายตกเดือนละกว่า 2 แสน ด้านผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมประสานให้เจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ย จะมาพบหรือให้ไปพบเพื่อเจรจาก็พร้อม
เมื่อ เวลา 11.00 น.วันที่ 7 ก.พ. พล.ต.ท. พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.ดุสิต สมศักดิ์ ผกก.สน. ราษฎร์บูรณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ สน.ราษฎร์บูรณะ ได้เดินทางมาพบครูน้อย หรือ นางนวลน้อย ทิมกุล อายุ 67 ปี ที่สถานรับเลี้ยงเด็กยากจน บ้านครูน้อย เลขที่ 319 หมู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. หลังได้รับการร้องเรียนเรื่องเงินกู้นอกระบบ ที่กู้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กยากไร้ ซึ่งรับมาเลี้ยงภายในบ้านดังกล่าว
ภายในบ้าน เป็นบ้านไม้ มีอาคารอยู่ด้วยกันหลายอาคาร เป็นที่พักอาศัยของเด็กผู้ยากไร้ มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เจ้าหน้าที่พบเด็กที่ครูน้อยรับเลี้ยงไว้ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง รวมแล้ว 72 คน ยืนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งทักทายกล่าวสวัสดี พล.ต.ท.พงศพัศ และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างน่าเอ็นดู ระหว่างนั้นมีผู้มีจิตเมตตานำอาหารและขนมมาเลี้ยงเด็กด้วย
ที่มา ; http://www.ngungi.com
-โรงเรียนประจำตำบล 3 แบบ อะไรบ้าง
ตอบ ขนาดจำนวนโรงเรียน โดยแบบ เอ รองรับนักเรียนขนาด 720 คน
แบบ บี รองรับนักเรียนขนาด 480 คน
แบบ ซี รองรับนักเรียน 240 คน
(โรงเรียนประจำตำบล 182 เขต)

ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
- 9 กุมภาพันธ์วันเกิดนักการเมืองสำคัญคนใด
ตอบ 9 กุมภาพันธ์นี้ เบิร์ธเดย์ของ'เสี่ยสุวัจน์ ลิปตพัลลภ'ผู้มีบารมีเหนือพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ยิ้มรับวันวัยที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ปี อย่างที่บอก ถึงจะอายุ 55 ปีแล้ว แต่ก็ยังแฮปปี้ไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ ฟิตรอวันคัมแบ็กโลดแล่นบนถนนการเมืองอีกเร็วๆนี้
-ว่าที่ประธานาธิบดียูเครนคนใหม่ คือใคร
ตอบ "วิคเตอร์ ยานูโควิช" ผู้นำฝ่ายค้าน คว้าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครน เหนือนายกฯ"ยูเลีย ทีโมเชงโก"ขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้งทั่วไปดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีเหตุรุนแรง....
-เงินค่าจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกีฬา ตาม SP2 จ้างอย่างไร
ตอบ ทุกโรงเรียน ๆ ละ 9600 บาท จ้าง 6 เดือน เดือนละ 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ได้ 3000 บาท)
-งูเลื้อยไปไกล, มิลานเจ๊าโดนโรมาแซงขึ้นที่2 "งู" ในที่นี้คือ
ตอบ ทีมฟุตบอล อินเตอร์ มิลาน

ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
-เซ็บไซต์รักเรารักพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนส่งภาพถ่ายมอบเป็นความสุขให้ "ในหลวง" คือ
"เนวิน" แม่งานเปิดเว็บไซต์รักเรารักพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนส่งภาพถ่ายมอบเป็นความสุขให้ "ในหลวง" ปัดเสียงวิจารณ์ไม่เหมาะสม ย้ำสิ่งไม่ดีขอน้อมรับไว้เอง "อนุทิน"ชี้ไทยมีกองทัพเดียวคือกองทัพพระเจ้าอยู่หัว...

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 ก.พ.ที่โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ มีการแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.weloveking.org เป็นเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากนักธุรกิจ นักการศึกษา ศิลปิน นักแสดง สื่อมวลชน และภาคประชาชนจัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทย แสดงความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ประชาชน ส่งภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และสื่อข้อความ เพื่อถวายพระพร และส่งความสุขให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยรอยยิ้ม โดยภาพถ่ายของทุกคนจะนำไปประกอบในภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษา

นายเนวิน ชิดชอบ คณะทำงาน กล่าวว่า การเปิดเว็บไซต์ครั้งนี้ เป็นการแสดงออกและส่งความรักไปถึงพระเจ้าอยู่หัว เมื่อท่านได้ทอดพระเนตรเว็บไซต์นี้ ได้เห็นรอยยิ้ม และถวายความสุขแก่ท่าน หวังว่าจะทำให้ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ช่องทางนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพราะบางคนไม่สามารถเดินทางไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช หรือที่ศาลากลางจังหวัดได้

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการมองว่า นำรูปของประชาชนไปประกอบภาพพระเจ้าอยู่หัว อาจเป็นการไม่สมควรนั้น นายเนวิน กล่าวว่า อยากให้มองทุกเรื่องในด้านดี หากมองด้วยวิธีคิดแบบนั้น อาจทำให้คนบางกลุ่มถือโอกาส ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ห่างไกลจากการเป็นที่รักของประชาชน คณะทำงานมีความตั้งใจดี คิดดี แต่จะให้ถูกใจคนทั้งโลกคงไม่ได้ สิ่งที่ทำนี้ คิดว่าเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ส่วนใครจะวิจารณ์อย่างไรก็น้อมรับ 

"สิ่งที่เป็น ความดี ขอถวายเป็นความสุขของพระเจ้าอยู่หัว ส่วนสิ่งไม่ดี ขอน้อมรับไว้เอง และจะมีการสกรีนข้อความและรูปที่จะโพสต์เข้ามาอย่างละเอียด เพราะอาจจะมีคนแกล้งส่งข้อความหรือรูปไม่เหมาะสมเข้ามาได้ และจะไม่ให้ลงเผยแพร่โดยเด็ดขาด" นายเนวิน กล่าว และยืนยันว่าไม่ใช่เว็บไซต์สำหรับพวกของตนไม่กี่คน แต่เป็นของคนไทยทั้งชาติ เมื่อถามว่าจะฝากอะไรถึงคนเสื้อแดงหรือไม่ นายเนวิน ตอบว่า ไม่ว่าจะเสื้อสีไหน ขอให้ทุกคนฟังเพลง ส่งความสุขให้พ่อด้วยรอยยิ้ม และอยากให้คนไทยรักกัน เพื่อความเป็นปกติสุขของบ้านเมือง
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า วันนี้มีความเป็นห่วงบ้านเมือง การที่มีการจัดตั้งกองทัพอะไรขึ้นมานั้น คิดว่าประเทศไทยควรมีกองทัพเดียว คือ กองทัพพระเจ้าอยู่หัวและของรัฐบาล คนไทยหลายคนอยากเห็นความสมานฉันท์ ความสุขสงบให้เกิดขึ้นในประเทศ จึงมีการทำเว็บไซต์ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมให้คนไทยทุกคน และให้ประชาชนเชื่อในพลังสามัคคี และให้ทำในสิ่งที่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับขั้นตอนในการร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุขให้ "พ่อ" ด้วยรอยยิ้ม ดังนี้

วิธีที่ 1 : ส่งภาพถ่ายทาง MMS
1. ถ่ายภาพรอยยิ้มด้วยโทรศัพท์มือถือ
2. เขียนข้อความสั้นๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อีเมล์ เพื่อใช้อ้างอิงค้นหาภาพของท่านในภายหลัง หากไม่ระบุจะกำหนดคำค้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของท่านโดยอัตโนมัติ
3. ส่งข้อความ MMS มาที่หมายเลข 4874243
4. เมื่อเว็บไซต์ได้รับภาพแล้ว จะมีข้อความขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรม ใน 1-15 นาที
วิธีที่ 2 : ถ่ายภาพของท่านด้วยเว็บแคม
1. เข้าสู่เว็บไซต์ WeLoveKing.org
2. เลือก "ถ่ายภาพด้วยเว็บแคม" จะแสดงข้อความยืนยันขอใช้เว็บแคม ให้เลือก "Allow"
3. จะปรากฏภาพของท่านในจอแสดงผล ขยับรอยยิ้มของท่านให้อยู่กลางภาพแล้วเลือก "บันทึกภาพ"
4. ป้อนคำค้นหา เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้อ้างอิงค้นหาภาพของท่านในภายหลัง (คำค้นหาจะไม่แสดงแก่ผู้อื่นในทุกรณี) เสร็จแล้วเลือก "ยืนยัน"
5. ภาพของท่านจะเข้าสู่ระบบตรวจสอบ และจะแสดงผลใน 1-15 นาที
วิธีที่ 3 : ส่งถ่ายภาพของท่านด้วยการอัพโหลด
1. เข้าสู่เว็บไซต์ WeLoveKing.org
2. เลือก "อัพโหลดภาพถ่าย" จะแสดงหน้าต่างอัพโหลดภาพ เลือกภาพของท่าน
3. รอสักครู่จะปรากฏภาพถ่าย จากนั้นเลื่อนกรอบสีขาวไปยังบริเวณภาพที่ท่านต้องการ แล้วเลือก "บันทึกภาพ"
4. ป้อนคำค้นหา เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้อ้างอิงค้นหาภาพของท่านในภายหลัง (คำค้นหาจะไม่แสดงแก่ผู้อื่นในทุกรณี) เสร็จแล้วเลือก "ยืนยัน"
5. ภาพของท่านจะเข้าสู่ระบบตรวจสอบ และจะแสดงผลใน 1-15 นาที
วิธีค้นหาภาพถ่ายของท่าน
1. เข้าสู่เว็บไซต์ WeLoveKing.org
2. ป้อนคำค้นของท่าน ที่ระบุไว้พร้อมกับภาพถ่าย เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ ในช่องค้นหา
3. ระบบจะแสดงภาพถ่ายของท่านทันที
4. หากมีคำค้นตรงกันมากกว่า 1 ภาพ แสดงภาพที่คำค้นตรงกันที่หน้าต่างด้านซ้าย คลิ๊กที่ภาพของท่าน เพื่อแสดงตำแหน่งที่จัดวางภาพของท่าน.

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/edu/63468
-
ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
-เครื่องยนตสายการบินไทยใดเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องหวิดตกกลางอากาศ
ตอบ
747บินไทย ระทึกกลางเวหา บึมไฟลุก!มุ่งสู่เชียงใหม่ เครื่องยนต์ที่1ระเบิดกึกก้อง กัปตันลงจอดอย่างปลอดภัย313ชีวิตขวัญฝ่อระทึกกลางเวหา เครื่องยนต์โบอิ้ง 747 ของสายการบิน "เจ้าจำปี" ระเบิดกลางอากาศ หลังทะยานขึ้นจากพื้นดินไม่ถึง 20 นาที หวิดพาผู้โดยสารกว่า 300 ชีวิตตายหมู่ยกลำ โชคดีที่นักบินคุมสติได้และนำเครื่องร่อนลงอย่างปลอดภัย บิ๊กบินไทยสั่งตั้งกรรมการสอบสวนหาสาเหตุ พร้อมส่งเจ้าหน..
-คู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกของแดนผู้ดี จัดให้เมืองไทย เป็นเมืองที่มีความเสียวสุดระทึกใจอันดับ ใด
ตอบ 2 คู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกของแดนผู้ดี จัดให้เมืองไทย เป็นเมืองที่มีความเสียวสุดระทึกใจอันดับ 2 ของการท่องเที่ยวในโลก จากการซิ่งแบบสวิงสวายของมอเตอร์ไซค์ตามวินต่างๆไปตามช่องว่างแคบๆบนถนนใหญ่ ที่มีรถติดยาวเหยียด รวมถึงการขี่รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าหลบหลีกผู้คนและข้าวของที่กองเรียงราย สองข้างทาง เป็นรองการขึ้นกระเช้า "บิ๊กช็อต" ที่ตึกสตาโตสเฟียร์ ในลาสเวกัส ที่เสียวแบบลืมตายเป็นอันดับแรก
-ป.ป.ช. ย่อมาจากอะไร
ตอบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
-บริตตานีย์ เมอร์ฟี อายุกี่ปี
เวบไซต์ข่าวบันเทิงที เอ็มซีรายงานว่า ดาราสาว ฮอล ลีวูดจากภาพยนตร์เรื่องดัง"Clueless" และ "8 Mile" เสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง 32 ปี ขณะที่คนใกล้ชิดบริตตานีย์ เมอร์ฟี่ เชื่อว่า เธออาจเสียชีวิตเพราะยาใช้ฤทธิ์รุนแรงแบบเดียวกับไมเคิล แจ็คสัน
-แชมป์ฟุตบอลแอฟริกันเชชั่นคัพ 2010 คือ
ตอบ อียิปต์
-ปปช.ชี้มูลความผิดใคร กรณีสนามกอล์ฟอัลไพม์
ตอบ นายเสนาะ เทียนทอง
-สายด่วน สปสช.คือข้อใด
ตอบ 1330
-ราษฎรอาวุโส คือใคร
ตอบ นายแพทย์ประเวศ วสี
-ใครกลาวยกเรื่อง "กองทัพประชาชน"
ตอบ พอเอกพันลภ ปิ่นมณี


ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
-ทีวีสีน้ำเงินเกี่ยวข้องกับกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงมหาดไทย
-กรณีแผ่นดินทรุดตัวครั้งที่สองเป็นหลุมกว้างเกิดขึ้นที่ใด
ตอบ อบต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
-วิทยาลัยใดสภาการพยาบาลสั่งให้ยุติการสอนตั้งแต่ปี 2551
ตอบ วิทยาลัยนครราชสีมา
-สาวใดแจ้งว่านายกอภิสิทธิ์ไม่มีความรับผิดชอบ
ตอบ ไดอะน่า
-สารในยาแก้ไอที่ทำให้เด็กท้องร่วง อาเจียน เป็นลมชื่อว่าอย่างไร
ตอบ ร.ต.ท.กฤต ตันธนสิริกุล พนักงานสอบสวน (สบ 1) สน.ท่าพระ รับแจ้งมีเหตุเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพระ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 เขตบางกอกใหญ่ กทม. มีอาการป่วยพร้อมกันกว่า 50 คน จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลตากสิน บางไผ่ และพญาไท 3 รุดไปตรวจสอบ พบเด็กนักเรียนชั้น ป.4-6 มีอาการหน้ามืด อาเจียน และหมดสติ เจ้าหน้าที่จึงรีบแยกย้ายพานักเรียนไปส่งตามโรงพยาบาลต่างๆ ทันที
สอบถาม น.ส.เบญจมาศ รอดสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่ามีนักเรียนชั้น ป.6 นำยาซึ่งบางคนบอกว่าเป็นยาแก้ไอ บางคนบอกว่าเป็นวิตามินซี เข้ามาขายให้นักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ประกาศเตือนนักเรียนไม่ให้กินในทันที พร้อมให้อาจารย์แยกย้ายกันตรวจหายาดังกล่าว แต่หลังจากประกาศไปได้ไม่นานก็พบว่ามีนักเรียนป่วย หน้ามืด เป็นลม บางคนถึงกับอาเจียน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาล ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ามีนักเรียน ป.6 นำยามาขาย อ้างว่าซื้อจากร้านเกมในราคาเม็ดละ 5-10 บาท เป็นยาที่กินแล้วจะมีความกล้า ร่าเริง ครูตีแล้วไม่เจ็บ ทำให้เกิดความนิยมในกลุ่มเด็กนักเรียน ทั้งนี้เมื่อ 2 วันก่อนก็มีเด็กป่วยแบบนี้ 1 คน เมื่อสอบถามก็ทราบว่ากินยาแก้ไอเข้าไป โดยทางโรงเรียนพยายามรีบหาต้นตอที่มาของยาตัวนี้แล้วแต่ไม่พบ
ด้าน นางกิติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน กล่าวว่า รับนักเรียนเข้ามารักษาตัว 44 คน โดยมี 12 คนที่ต้องรีบล้างท้อง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอดูอาการ สำหรับตัวยาที่เด็กกินเข้าไป เบื้องต้นพบว่าเป็นยา DEXTROMETHORPHAN เป็นยาแก้ไอมีผลต่อระบบประสาท ทำให้หัวใจเต้นเร็ว แต่ขึ้นอยู่กับว่ากินเข้าไปมากน้อยแค่ไหน แต่ปกติจะกินครั้งละไม่เกิน 2 เม็ด แต่ยาตัวนี้จะขายในร้านขายยาเท่านั้น หากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถขายได้ ถ้าร้านเกมนำไปขายอย่างที่เด็กนักเรียนบอกจริงก็ถือผิดกฎหมาย
ขณะที่ นายสานิตย์ แก้วละคน ผู้ปกครอง กล่าวว่า ทราบเรื่องยานี้ตั้งแต่เมื่อคืน โดยลูกมาบอกว่ามีเพื่อนในโรงเรียนเอาวิตามินมาขาย สามารถแก้ไอได้ กินเข้าไปแล้วมีอาการคล้ายเมาอ่อนๆ ร่าเริง และเชื่อกันว่าครูตีจะไม่เจ็บ ตนก็ห้ามลูกไม่ให้กิน พร้อมประสานให้โรงเรียนทราบในตอนเช้า แต่ก็ไม่ทัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยของ กทม.เดินทางมาขอนำตัวยาดังกล่าวไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันบรรดาผู้ปกครองที่ลูกหลานถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพญาไท 3 เกิดความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง จึงจะขอย้ายลูกหลานไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตากสินแทน
ต่อมา นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการ กทม.เดินทางเข้าเยี่ยมนักเรียนที่โรงพยาบาลตากสิน เปิดเผยว่า นักเรียนที่รักษาตัวอยู่ตามโรพยาบาลต่างๆมีทั้งหมด 83 คน แบ่งเป็นโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 44 คน โรงพยาบาลพญาไท 3 จำนวน 33 คน และโรงพยาบาลบางไผ่อีก 3 คน ตนเองทราบปัญหาที่ผู้ปกครองกังวลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพญาไท 3 แล้ว โดยตนได้ประสานไปยังโรงพยาบาลตากสินให้เตรียมรับเด็กนักเรียนเข้ามารักษา เพิ่ม พร้อมประสานให้รถมูลนิธิและรถพยาบาลไปรับ ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลนั้น ตนเองจะโทรศัพท์ไปคุยกับทางโรงพยาบาลพญาไท 3 อีกครั้ง และฝากถึงผู้ปกครองทุกคนด้วยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้
ที่มา ; http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=430431

ข้อสอบ พลวัต 3 กุมภาพันธ์ 2553
-5 พรรคร่วมรัฐบาลยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 มีพรรคใดบ้าง
ตอบ พรรคภูมิใจไทย พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคชาติไทยพัฒนา

-มาตราที่ 5 พรรคร่วมรัฐบาลยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมีมาตราใดบ้าง
ตอบ มาตรา 94 มาตรา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น
การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้งและการกําหนด
เขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน โดยคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้ง
ประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ใหจังหวัดนั้นมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎร
ตอสมาชิกหนึ่งคน เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม
(๒) ถาจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คํานวณไดยังไมครบสี่รอยคน ใหจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคํานวณตาม
(๒) มากที่สุด มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคํานวณตาม (๒) ในลําดับรองลงมาตามลําดับ
จนไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบสี่รอยคน
(๔) การกําหนดเขตเลือกตั้งใหดําเนินการโดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน
สามคน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคน
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามคน
(๕) ในกรณีที่แบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ
สามคนทุกเขตไมไ ด ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละสามคน
เสียกอน แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวาเขตละสองคน ถาจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดสี่คน ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนสองเขต เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน
(๖) จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละเขต
ใหติดตอกัน และตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน
ใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง และใหสงผลการนับคะแนนของหนวยเลือกตั้งนั้น
ไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนรวม แลวใหประกาศผลการนับคะแนนโดยเปดเผย ณ สถานที่
แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เวนแตเปน
กรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดใหนับคะแนน รวมผลการ
นับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเปนอยางอื่นก็ไ ด ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัต
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา 190 มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศตาม
วรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจง
ตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอ
ความเห็นชอบดวย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน
คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว
เหมาะสม และเปนธรรม
ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุน
อยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัต
ตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป
ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให
นําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

-แชมชายเดี่ยวออสเตเลี่ยนโอเพ่น 2010 คือใคร
ตอบ โรเจอร์ เฟสเดอเรอร์
-การห้ามลิฟซิ่ง เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศใด
ตอบ จีน
-"น้ำเต้า" เป็นคำพูดของนักการเมืองใด ที่พูดเกี่ยวกับกรณีนักการเมืองสร้างเหตุการณ์เอาเอง
ตอบ เฉลิม อยู่บำรุง
-สารต้องห้ามในข้อใดที่ห้ามนำมาฉีดหน้าเพื่อให้หน้าขาว (เป็นสารรักษาโรคมะเร็ง)
ตอบ กลูต้าไธโอน

ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
-พระบรมราโชวาท แก่ผู้พิพากษาฎีกา มีว่าอย่างไร
ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด เข้มแข็ง ไม่ท้อใจ มีความยุติธรรมทุกเมื่อ เพื่อความเรียบร้อยของประเทศ ทรงย้ำไม่ว่าคนดีและไม่ดีต่างก็หวังพึ่งในความยุติธรรม และเมื่อรักษาความยุติธรรมไว้ ประเทศก็จะมีความสงบเรียบร้อย ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงมีรับสั่งเพิ่มถึงพระอาการของในหลวงไม่ได้ประชวรแล้ว ทรงทำกายภาพ บำบัดอย่างเดียว และยังไม่กำหนดวันเสด็จฯ ออกจาก รพ. เพราะในหลวงทรงอยากเสด็จฯ ออกจากโรงพยาบาลเอง ทรงไม่อยากที่จะนั่งรถเข็นออกไป ขณะที่พสกนิกรมาลงนามถวายพระพรที่ รพ.ศิริราชใกล้ 2 ล้านรายแล้ว
-พาหนะที่ใช้ในการปาอือใส่บ้านนายกอภิสิทธิ์ คือ
ตอบ จักรยานยนต์
-นักร้องคนใดคว้ารางวัลแกรมมี่ อวอร์ด มากที่สุด
ตอบ พิธีประกาศผลรางวัลแกรมมี่ อวอร์ดส์ ครั้งที่ 52 สุดอลังการ ดารานักร้องชื่อดัง ของสหรัฐฯ เข้าร่วมงานกันคับคั่ง ขณะที่ นักร้องสาวผิวสี "บียอนเซ่ โนวส์" กวาด 6 รางวัลยอดเยี่ยมไปครองตามด้วยนักร้องสาวแนวเพลงคันทรี่ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" คว้าไปครอง 4 รางวัล ส่วนลูกๆอดีตราชาเพลงป๊อป "ไมเคิล แจ๊กสัน" ขึ้นเวทีรับรางวัลเกียรติยศแทนพ่อผู้ล่วงลับ
สำนักข่าวต่างประเทศ ทั้งเอพี เอเอฟพี และรอยเตอร์ รายงานข่าวพิธีประกาศผลรางวัล "แกรมมี่ อวอร์ดส์" ครั้งที่ 52 ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำงานในแวดวงดนตรีของสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงค่ำวันที่ 31 ม.ค.ตามเวลาท้องถิ่น หรือประมาณ 08.30 น. วันที่ 1 ก.พ. ตามเวลาไทย ขณะที่ผู้คนในวงการดนตรีและแวดวงบันเทิงฮอลลีวูดทยอยเข้าร่วมพิธีประกาศผล รางวัลกันคับคั่งสถานที่จัดงาน "เวทีสเตเพิลส์ เซ็นเตอร์" ในนครลอสแอนเจลิส โดยผู้เข้าร่วมงานมีทั้งไฮดี คลูม นางแบบสาว มาพร้อมสามี "ซีล" นักร้องเพลงแนวอาร์แอนด์บี ตามด้วยวงแบล็ก อายด์ พีส์, บียอนเซ่ โนวส์, บริทนีย์ สเปียร์ส, เจนิเฟอร์ โลเปซ, ริฮานน่า, ไมลีย์ ไซรัส, เคที่ เพอร์รี่, เจนิเฟอร์ ฮัดสัน, เดอะโจนัส บราเธอร์ส ฯลฯ ซึ่งสร้างสีสันให้กับงานด้วยแฟชั่นชุดราตรีหลากหลายรูปแบบ
ผลปรากฏ ว่านักร้องสาวผิวสี วัย 28 ปี "บียอนเซ่ โนวส์" ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง 10 สาขา และได้รับรางวัลไปครอง 6 สาขา หลังจากที่เคยได้รับรางวัลแกรมมี่พร้อมกัน 5 รางวัล เมื่อปี 2547 ซึ่งในปีนี้บียอนเซ่ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี จากเพลงยอดนิยม "ซิงเกิล เลดี้ส์ (พุต อะ ริง ออน อิท)", รางวัลนักแต่งเพลงยอดเยี่ยม ซึ่งบียอนเซ่ได้รับรางวัลร่วมกับนักแต่งเพลงอีก 3 คน ได้แก่ แทดดิส แฮร์เรล, ทีเรียส แนช และคริสโตเฟอร์ สจ๊วร์ต รวมถึงรางวัลเพลงแนวอาร์แอนด์บียอดเยี่ยม รางวัลนักร้องหญิงแนวอาร์แอนด์บียอดเยี่ยม รางวัลเกียรติยศ ที่มอบให้เป็นเกียรติแก่ผลงานชุดล่าสุดของเธอ "ไอ แอม...ซาช่า เฟียร์ซ" ซึ่งติดอันดับชาร์ตเพลงยอดนิยมของสหรัฐฯ อยู่ในขณะนี้ และรางวัลสุดท้ายคือรางวัลนักร้องเพลงป๊อปหญิงยอดเยี่ยมจากเพลง "ฮาโล่"
-แนวคิด ทีวีสีน้ำเงินเกี่ยวข้องกับใคร
ตอบ เนวิน ชิดชิอบ
-นกพิราบที่จะถูกจับจากสนามหลวงจะถูกนำไปที่ใด
ตอบ กรมพิทักษ์ป่า จังหวัดราชบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี
-นโยบายรัฐมนตรีช่วยคนใหม่ คืออะไร
ตอบ บริการห้องน้ำฟรีทุก บขส.
-ตุ๊กตาโดราเรมอนที่มีคนจัดงานศพให้ พระท่านใดเป็นคนมอบให้
ตอบ พระครูนิเวศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.สระบุรี

ของวันที่ 1 มกราคม 2553
-ป.6 สอบ O-NET วันใด
ตอบ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2553
-ม.3 สอบ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553
-โรงเรียนยุทธการต้านรัฐประหารเกี่ยวข้องกับกลุ่มใด
ตอบ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) เปิดโรงเรียนยุทธการต้านรัฐประหารแดงทั้งแผ่นดิน มีแกนนำและตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงจากทั่วประเทศ 500 คน เข้าร่วมที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว.
ที่มา ; http://www.thairath.co.th
-ก.ค.ศ.แขวน ผลการเลือกตั้งผู้แทนครูและผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.รวมกี่เขต
ตอบ 30 เขต
-ปรัชญาการศึกษาที่ควรรู้จักมีอะไรบ้าง
ตอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กับปรัชญาการศึกษา
ปัญหา ของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัดการศึกษาสามารถที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ไปได้ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น และได้มีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บรรจุมาตราต่าง ๆ เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง 5 แนวทาง ได้แก่
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน-การประเมินผล
2. การปฏิรูปการฝึกอบรมครู และระบบการพัฒนาครู การใช้ครู
3. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
4. ปรับระบบการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์ของการระดมสรรพกำลังจากทุก ๆ ส่วนของสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ปรัชญา การศึกษามีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะมีการศึกษาที่ใดย่อมมีการนำปรัชญาการศึกษาไปใช้ที่นั่น เช่นเดียวกัน ที่ใดมีปรัชญาการศึกษาที่นั่นย่อมมีการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทาง เป็นหลักการและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ปรัชญาการศึกษาที่นำมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 พอจะสรุปเนื้อหาความสำคัญของปรัชญาดังต่อไปนี้
1. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (essentialism)
เน้น เนื้อหาสาระและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมที่ได้รับการยอมรับและ ปฏิบัติกันในสังคมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
1.1 เพื่อทะนุบำรุง และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปสู่ชนรุ่นหลัง มิให้สูญหาย หรือถูกทำลายไป
1.2 เพื่อให้การศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระอันได้จากมรดกทางวัฒนธรรม
1.3 เพื่อให้การศึกษาในรื่องของความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของสังคมในอดีต
1.4 เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน
1.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางปัญญา
1.6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง และรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (perennialism)
จุด มุ่งหมายของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมอยู่ที่ การสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ปลูกฝังความเชื่อและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีเหตุผลยิ่งขึ้น รู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเห็นว่าตัวเองนั้นมีพลังธรรมชาติอยู่ภายในแล้ว การศึกษาก็คือการส่งเสริมให้พลังธรรมชาตินั้นพัฒนาเต็มที่ พลังธรรมชาติในที่นี้ก็คือ สติปัญญาของมนุษย์ ถ้าสติปัญญาได้รับการขัดเกลาและพัฒนาอย่างดีพอ มนุษย์ก็จะทำอะไรได้อย่างมีเหตุผลเสมอ จุดหมายของการศึกษาของทฤษฎีการศึกษานิรันตรนิยมกล่าวไว้ดังนี้ คือ
2.1 มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและทำความเข้าใจกับตนเองให้มากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องเหตุผลและสติปัญญา
2.2 มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ให้ดีขึ้น สูงขึ้นเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์
3. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม(progressivism)
แนว คิดหลักการของการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมนี้ ก็คือการศึกษาจะต้องพัฒนาเด็กทุก ๆ ด้านไม่เฉพาะสติปัญญาเท่านั้น โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น เด็กจะต้องพร้อมที่จะไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรับตัวได้อย่างดี กระบวนการเรียนการสอนจึงมีความสำคัPพอ ๆ กับเนื้อหา เรื่องของปัจจุบันมีความสำคัญกว่าอดีตหรืออนาคต จุดมุ่งหมายของการศึกษา
การ ศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมนี้ เกิดขึ้นเพื่อต้านแนวคิดและวิธีการเก่าของการศึกษาที่เน้นแต่เพียงคุณสมบัติ ด้านใดด้านหนึ่ง เพราะคิดว่าด้านนั้นสำคัญกว่าดังที่สารัตถนิยมเน้นความสามารถทางการจำและ เข้าใจ และมองว่าการศึกษาจะต้องให้การศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ควบคู่กันไป ความสนใจ ความถนัด และลักษณะพิเศษของผู้เรียนควรได้รับความสนใจและได้รับการส่งเสริมให้มากที่ สุดส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ทั้งในและนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและสังคม เพื่อผู้เรียนจะได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องรู้จักแก้ปัญหาได้
4. ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม(reconsteuctionism)
ปรัชญา การศึกษาในแนวนี้เห็นว่า ปัจจุบัน(รวมทั้งอนาคต) สังคมมีปัญหามากทั้งในด้านของเศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก สังคมจึงต้องการการแก้ปัญหาและหาทางที่จะสร้างค่านิยมและแบบแผนของสังคมขึ้น ใหม่ การที่จะแก้ปัญหาและสร้างค่านิยมขึ้นใหม่นี้ การศึกษาจะต้องมีบทบาทอย่างสำคัญซึ่งความเชื่อและหลักการสำคัญของทฤษฎีการ ศึกษาปฏิรูปนิยมในด้านจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาในแนวทางนี้คือการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อปรับปรุง พัฒนาและสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่ดีและเหมาะสมกว่าขึ้นมาให้ได้ ดังจะกล่าวเป็นรายละเอียดได้คือ
4.1 การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่
4.2 การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยตรง
4.3 การศึกษาจะต้องมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคมจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
4.4 ระเบียบใหม่ที่สร้างขึ้นรวมทั้งวิธีสร้างต้องอยู่บนพื้นฐานของประชาธิไตย
4.5 การศึกษาจะต้องให้เด็กเห็นความสำคัญของสังคมคู่ไปกับตนเอง
5. ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม(existentialism)
เชื่อ ว่ามนุษย์มีศักยภาพในทางที่จะเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลา นักปรัชญากลุ่มนี้สนใจเกี่ยวกับโลกแห่งการดำรงชีวิตอยู่ได้(A World of Existing) เชื่อว่า คนคือความไม่แน่นอน ไม่มีแก่นสาร ความจริงหรือความรู้ควรจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้ตนเองดำรงชีวิตอยู่ได้ จริยศาสตร์ควรจะเป็นเรื่องของเสรีภาพและความสมัครใจสุนทรียศาสตร์ควรจะเป็น เรื่องของการปฏิวัติหรือหนีสังคม และไม่จำเป็นต้องตรงกับความพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ กลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์มีความเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเลือก ในการกระทำ มนุษย์ตัดสินใจด้วยตนเอง เลือกด้วยตนเอง และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองลัทธินี้มีความสัมพันธ์กับปรัชญาด้านต่าง ๆ คือ
เชื่อว่า ความจริงคือการดำรงอยู่ของชีวิต ไม่เห็นด้วยกับความสมบูรณ์แท้จริงที่สุดของการให้เหตุผลหรือตรรกวิทยา บริสุทธิ์ ลัทธินี้เน้นถึงชีวิตและประสบการณ์ของเอกัตบุคคล เชื่อว่ามนุษย์จะดีก็อยู่ที่การเลือกที่จะทำตนให้เป็นเช่นนั้น นักปรัชญาในกลุ่มนี้บางคนก็เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า แต่บางคนเชื่อว่า มีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยมนุษย์ให้มีศีลธรรมจรรยาดี
เชื่อ ว่าความจริงคือ ความรู้จะช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ และถือว่าความรู้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแก่แต่ละบุคคล ความรู้ไม่ใช่ผลบั้นปลายอันต้องประสงค์ และก็ไม่ใช่มรรคอันจำจะต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปเผชิญกับชีวิตจริง หากความรู้เป็นมรรควิธีจะให้แต่ละคนเจริญเติบโต และเลือกทำในสิ่งที่ตนประสงค์ยิ่งขึ้นทุกที
6. ปรัชญาการศึกษาพุทธปรัชญา (Buddhism) เป็นปรัชญาที่เชื่อว่า การศึกษาคือการพัฒนาบุคคลให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่าง กาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จุดมุ่งหมายในมาตรา 6 ได้กำหนดว่า
1. มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ของการศึกษา คือ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
2. มุ่งให้คนไทยมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ของวันที่ 31 มกราคม 2553
-น.ส.เมธีกานต์ พจนธารี ผู้ก่อเหตุอุ้มลูกสาววัย 10 เดือน เข้าไปขโมยผ้าอ้อมในห้างดัง ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ หลังศาลรอการลงโทษจำคุก 2 ปี และใครเป็นนายประกันให้ (โทษจำคุก 1 เดือน ให้รอการลงโทษจำคุกเป็นเวลา 2 ปี ปรับ 2,000 บาท)
ตอบ พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ
-แชมป์ออสเตเลี่ยนโอเพ่น 2010 หญิงเดี่ยว คือใคร
ตอบ เซเรน่า วิลเลี่ยม
-ผลการประชุม WEF ครั้งที่ 40
ตอบ โวต่างชาติสนใจมาร่วมลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ระบุปัญหาการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลไทย
เมื่อ เวลา 01.10 น. วันนี้ (31 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมประชุมประจำปีของ World Economic Forum (WEF) ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการ “ข่าววันใหม่” ทาง ช่อง 3 เกี่ยวกับผลการประชุม ว่า ประเทศไทย มายืนยันบทบาทเป็นประเทศผลิตอาหาร เป็นผู้ส่งออกอาหาร และเปิดตลาดการค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยประเทศไทยยังได้แสดงเจตจำนงในการส่งข้าวล็อตแรกไปช่วยเหลือที่ประเทศเฮติ ในวันที่ 1ก.พ. นี้
นายกฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มีการพบปะผู้นำประเทศต่างๆ และพบสื่อต่างชาติ เช่น ซีเอ็นเอ็น (CNN) ซึ่งมีการสอบถามเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย และยังมีการสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐสภา ส่วนปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนั้นได้ยืนยันไปว่า เราจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของรัฐบาล
นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการมาบตาพุด โดยได้ชี้แจงปัญหาการทำงานร่วมกัน และพบกับภาคเอกชนหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อาทิ ไมโครซอฟ เป็นต้น
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลา 15.25 น.
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th
-เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ตอบ ครั้งที่ 38 กีฬาแห่งชาติ ตรังเกมส์ 9-19 กันยายน พ.ศ. 2552 ตรัง http://www.tranggame.com
ครั้งที่ 39 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ชลบุรี
ครั้งที่ 40 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ขอนแก่น
ครั้งที่ 41 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เชียงใหม่
ที่มา : http://forum.khonkaenlink.info

ของวันที่ 30 มกราคม 2553
-ให้มีการประชุมประชาคมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศในวันใด (เพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน)
ตอบ 31 มกราคม 2553 (อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม)
-คำกล่าวที่ว่า "อย่าพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วให้คนอื่น"
ตอบ "ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง" หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ถล่มซ้ำประชาธิปัตย์ อย่าพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วให้คนอื่น อย่าดูถูกดูแคลน5 พรรคให้เป็นโจรเป็นผู้ร้ายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขู่พรรคร่วมรบ.กำลังซ้อมร้องเพลง วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ระบุวันนี้ขาดเพียงคอนดักเตอร์เท่านั้น "นายกฯอภิสิทธิ์"ย้อน "สมศักดิ์" ถ้ายอมแก้รธน.คือการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ไม่สนพรรคร่วมฯจ้องขย่มรัฐบาล ย้ำไม่เคยรับปากเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นประชาธิปัตย์ไม่ทบทวนเรื่องแก้ รธน. ฟุ้งรัฐบาลอยู่ยาว ไม่มีเหตุผลอะไรต้องยุบสภา ผบ.หน่วยรบในเขต กทม.-ปริมณฑล ตบเท้าแสดงพลังปกป้อง "อนุพงษ์" อัดเสธ.แดงอย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา ทำลายกองทัพ เสธ.แดงโต้กลับเป็นพวกสอพลอ เย้ยให้ระวังตัวให้ดี รัฐบาลใกล้ล่มแล้วหลังจากที่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา เขียนจดหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าอย่าเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้า ซึ่งทางพรรคเพื่อแผ่นดินก็ออกมาสำทับอีกรอบว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่าพูดเอาดี ใส่ตัวใส่ชั่ว 5 พรรค ร่วมรัฐบาล
ที่มา ; http://www.thairath.co.th/today
-ก.ค.ศ. มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนครูกี่เขต และผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.กี่เขต
ตอบ * ก.ค.ศ.สั่งแขวนผู้แทนครูฯ และผู้แทนคุรุสภา รวม 30 เขตพื้นที่ เร่งคณะกรรมการตรวจสอบส่งผลวันที่ 12 ก.พ.นี้ หากพบผิดจริงเตรียมเอาผิดทางวินัยและทางอาญา
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.53 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีมติรับรองทั้งสิ้น 153 เขตพื้นที่การศึกษา และไม่รับรอง 22 เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากทั้ง 22 เขตพื้นที่ดังกล่าว ยังมีปัญหาการร้องเรียนอยู่ ซึ่ง ที่ประชุมเห็นว่าควรต้องดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะมีการ รับรอง ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ร้อยเอ็ด เขต 1 สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพท.อุดรธานี เขต 1 สพท.มหาสารคาม เขต 1-2 สพท.เชียงราย เขต 4 สพท.นครสวรรค์ เขต 1 และ 3 สพท.นครราชสีมา เขต 6 สพท.สุรินทร์ เขต 3 สพท.ขอนแก่น เขต 1 และ 3 สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพท.นราธิวาส เขต 2 สพท.นนทบุรี เขต 2 สพท.กทม.เขต 2 สพท.ศรีสะเกษ เขต 2 สพท.อุบลราชธานี เขต 1 สพท.สุโขทัย เขต 2 สพท.เพชรบุรี เขต 2 สพท.ลำปาง เขต 1 และ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยที่ประชุมมีมติรับรองทั้งสิ้น 166 เขตพื้นที่การศึกษา และไม่รับรอง 8 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สพท.นครราชสีมา เขต 3 สพท.สุราษฏร์ธานี เขต 1 สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพท.อุบลราชธานี เขต 1-5 โดยในส่วนของ สพท.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ประชุมไม่รับรอง 2 คน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีผลทำให้ผู้แทนข้าราชการครูฯ และผู้แทนคุรุสภา ที่ได้รับรองจาก ก.ค.ศ.แล้ว สามารถลงไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของตัวแทนข้าราชการครูฯ ที่จะไปบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ รวมทั้งทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เพื่อเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป
“เขตพื้นที่ฯ ที่ยังไม่ได้มีการรับรอง ผมได้สั่งการให้คณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนดังกล่าว เร่งดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จและนำเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมในวัน ที่ 12 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการรับรองต่อไป ทั้งนี้หากพบว่ามีการดำเนินการไม่สุจริตจริง หรือไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ผมจะมอบให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. ดำเนินการทางวินัย และหากพบว่ามีความผิดทางอาญา ก็จะดำเนินคดีทางอาญาด้วย เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
ที่มา ; http://www.siamrath.co.th

ของวันที่ 29 มกราคม 2553
-ประธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนคือใคร
ตอบ นายมีชัย วีระไวทยะ
รายละเอียด
รัฐบาลเดินหน้าโครงการชุมชนพอเพียง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือ โครงการชุมชนพอเพียง เปิดเผยถึงโครงการชุมชนพอเพียงว่า รัฐบาลต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกชุมชนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง รวดเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เงิน 4 ด้าน คือ การพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังผลักดันโครงการชุมชนพอเพียงอย่างเต็มที่ นายมีชัยยังกล่าวถึงชุมชนพอเพียงนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและประกาศของเทศบาลว่า สามารถเข้าร่วมโครงการได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ภายใต้งบประมาณกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
ที่มา http://news.sanook.com
-Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์พกพาใหม่ล่าสุดรุ่นใด
ตอบ ipad
-ราเกซ ศักดิ์เสนา ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เกี่ยวข้องกับธนาคารใด
ตอบ BBC
-ดาวเคราะห์ดวงใดเคลื่อนที่มาใกล้โลกทุกรอบ 2 ปี 2 เดือน
ตอบ ดาวอังคาร
-Ecodomic Forum คืออะไร
ตอบ การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก
-Ecodomic Forum ล่าสุดจัดเป็นครั้งที่เท่าไร
ตอบ 40 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum 7 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส (26/1/2010)
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 2010 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2553
การประชุมประจำปีของ “เวทีหารือเศรษฐกิจโลก” หรือ WEF ในปีนี้มีประมุขและผู้นำประเทศ หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ผู้นำภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนผู้แทนจากภาคประชาชนและสื่อมวลชนนานาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน จาก 90 กว่าประเทศ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า “ Improve the State of the World : Rethink, Redesign, Rebuild”
ที่มา http://media.thaigov.go.th

ของวันที่ 28 มกราคม 2553
-ผลการแข่งขันฟุตบอล คาร์ลิงคัพ 2010 นัดที่สอง
ตอบ แมนยู ชนะ แมนซิตี้ 3 ต่อ 1 ประตู รวมสองนัด แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเข้าชิงกับแอสตันวิลล่า
-ทุกวันที่ใดเป็นวันเกิดของหลินปิง
ตอบ 27
-ภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทำลายสถิติของ ไททานิค คือเรื่องใด
ตอบ อวตาน
-โทษที่ป้าเช็งอาจได้รับจาก 4 ข้อกล่าวหาสูงสุดคือ
ตอบ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
-GT-200 คืออะไร
ตอบ เครื่องตวรหาวัตถุระเบิด
-ALPHA -6 คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจจับสารเสพติด
-"เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า" เป็นข้อเขียนของนักการเมืองท่านใด
ตอบ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
-รธน.มาตราใดที่อยากให้แก้เป็น เขตเดียวเบอร์เดีย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2553 07:07

    ดีมากค่ะ เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป อยากได้แนวข้อสอบประเมินสมรรถนะวิชาสังคมศึกษา ชุดวิชา 214 ค่ะ

    ตอบกลับลบ

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม