หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 65/2559
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ John XXIII Conference Center โดยมีนางมัทนา สานติวัตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, รศ.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, คณบดี คณาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับคณะกรรมการควบคุมฯ, อธิการบดี, ผู้บริหาร, คณบดี และผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอแบค เพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจสาเหตุที่มาและแนวทางการดำเนินงานของการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ ว่าจะเข้ามาดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ นั้น มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งของสภามหาวิทยาลัย หากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดปัญหาบานปลาย และส่งผลกระทบไปถึงนักศึกษาได้ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ ขึ้น และในวันนี้ได้มารับฟังว่าแต่ละฝ่ายคิดอย่างไร ไม่ได้มาตามงานว่าดำเนินการไปมากน้อยเพียงใดแล้ว
โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ยึดติดว่าจะให้คณะกรรมการควบคุมฯ เข้ามาดูแลเป็นระยะเวลานานเท่าไร และได้เรียนให้ผู้บริหารของเอแบคทราบว่า หากเราร่วมมือกันการดำเนินการแก้ปัญหา ทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งต้องร่วมมือกันสะสางปัญหาและข้อสงสัยทั้งหมดให้ได้ และจะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เอแบคยั่งยืนขึ้น
สำหรับการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการควบคุมฯ จะดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1) ทำให้การดำเนินงานของเอแบคดำเนินต่อไปได้ ไม่สะดุด หรือเกิดปัญหาต่อนักศึกษา ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้สะดุด 2) หาสาเหตุของปัญหา ที่ทำให้สภามหาวิทยาลัยขัดแย้งกันนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร จะได้แก้ไขให้ถูกจุด 3) ร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับเอแบค เช่น กฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องเพิ่มเติมหรือปรับปรุง คณะกรรมการควบคุมฯ จะได้ดำเนินการร่วมกับเอแบค โดยคณะกรรมการควบคุมฯ ไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพัง เนื่องจากทุกที่มีวัฒนธรรมองค์กร จึงต้องหารือกับเจ้าของวัฒนธรรมด้วย ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการให้ความร่วมมือแก้ปัญหา
ทั้งนี้ ทางเอแบค ต้องการทราบกรอบเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการควบคุมฯ เห็นด้วยแต่ต้องได้รับข้อมูลจากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในแต่ละด้านก่อน แล้วจึงจะดำเนินการวางแผนตาม Roadmap ได้
นอกจากนี้ ทางเอแบคก็ได้เล่าให้ฟังถึงความกังวลในช่วงแรกที่คณะกรรมการควบคุมฯ เข้ามาดำเนินการ แต่หลังจากที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้แล้ว ทางเอแบคเองก็ได้เห็นถึงความจริงใจในการเข้ามาดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการควบคุมฯ ชุดนี้ จึงคิดว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาจะสามารถดำเนินการต่อไปได้
ในส่วนของการที่เอแบคขอใช้มาตรา 90 ในการคืนอำนาจให้กับทางมหาวิทยาลัยนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับทางเอแบคแล้วถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะมอบอำนาจกลับคืนให้ เพราะหากทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาเร็วเท่าไร การคืนอำนาจก็ยิ่งดำเนินการได้เร็วเท่านั้น
ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องการทุจริต ขณะนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าทุจริตจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการควบคุมฯ ต้องตรวจสอบ และเอแบคมีความยินดีให้ตรวจสอบ โดยขณะนี้คณะกรรมการควบคุมฯ ได้เริ่มทำการตรวจสอบแล้วเนื่องจากได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย และไม่มีกรอบระยะเวลาการตรวจสอบการทุจริต
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การเข้ามาดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษา เพราะเอแบคมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่พบเป็นเรื่องของการบริหารงาน จึงต้องเข้ามาดำเนินการ โดยทุกท่านมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการยื่นอุทธรณ์ใดๆ
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม