หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 412/2556 งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4
 จังหวัดชลบุรี - เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2556 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา โดยมีลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน และสมาคมลูกเสือนานาประเทศร่วมชุมนุมกว่า 8,000 คน โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เป็นประธานกรรมการอำนวยการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาคเครือข่าย สมาคมลูกเสืออาเซียน และสำนักงานลูกเสือโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก
 
 
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ ในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "ร่วมกันสานฝันสู่สันติภาพ" (Gathering for Peace) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการลูกเสือและทักษะทางลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีกับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และประเทศภูมิภาคอาเซียน
กิจกรรมค่ายชุมนุม แบ่งออกเป็น ค่ายย่อย ได้แก่ 1.Bolkiah (โบลเกีย) : บรูไนดารุสซาราม 2.Cibubur (ชิบูบู) อินโดนีเซีย 3.Bagan Lalang (บากัน ลาลัง) : มาเลเซีย 4.Makiling (มาคีลิ่ง) : ฟิลิปปินส์ 5.Salimbun (ซาลิมบุน) สิงคโปร์ และ 6.Luang Baanrai (หลวงบ้านไร่) ไทย  ซึ่งแต่ละค่ายจะมีผู้บังคับการค่ายชุมนุมและหัวหน้าค่ายย่อยดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด ภายใต้กฎเกณฑ์ของการอยู่ค่ายชุมนุม การป้องกันอุบัติภัย การดูแลสุขอนามัย และมีกิจกรรมให้เยาวชนลูกเสือได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ และนโยบายทางการทูตทางวัฒนธรรม สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ที่จอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข สอดคล้องกับแผนงานหลักของ ศธ.ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการลูกเสือ
 
 
 
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศธ. กล่าวว่า กระบวนการลูกเสือ (Scout Movement) เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า เป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และชาติบ้านเมือง ซึ่ง ศธ.ตระหนักและเห็นความสำคัญของกระบวนการลูกเสือ จึงส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ควบคู่กับการเรียนการสอนในด้านวิชาการ และเพื่อเป็นการเสริมการขับเคลื่อนในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของเยาวชน เพื่อสร้างคุณภาพการเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขอนามัย และเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
 
 
 
ภาพ นวรัตน์ รามสูต by Samsung S3
ทั้งนี้ ขอฝากให้ผู้บริหารกิจการลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหลาย ได้ช่วยกันฝึกอบรมเยาวชนลูกเสือ ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตน ดั่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติสืบไป

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

กพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ จัดสรรงบประมาณ 4,700 อัตรา ด้าน ผอ-รอง ผอ.แบ่งสอบ 2 กลุ่ม คาดเปิดสอบ 60 ตำแหน่ง ระบุหากเคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
กพฐ.ประกาศเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4,700 อัตรา
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้ (26 พ.ย.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้สำหรับอัตราที่จะสอบบรรจุในคราวนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเปิดสอบแข่งขัน จึงจะทราบอัตราที่จะสอบบรรจุที่แท้จริง โดยขณะนี้มีอัตราที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 4,700 อัตรา แต่จะต้องจัดสรรอัตรา 25%ไปให้ในการสอบคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ด้วย
   
       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อให้ปรับข้อสอบใหม่ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีความทันสมัยจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งจะต้องมีการประกาศให้ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านานๆ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ก่อนจะสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี 2555 มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ยังว่างก่อน จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างสุทธิไปสอบคัดเลือกครั้งใหม่ต่อไป สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบรวมประมาณ 60 ตำแหน่ง 
   
       เมื่อถามว่ากรณีที่ สพฐ.จะมีการแก้มาตรฐานตำแหน่งเพื่อให้กลุ่มรอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม.สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาข้ามสายได้ นายอภิชาติ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รอง ผอ.สพป.ที่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบ เช่น เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแล้วมีโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะมีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ 5 ปี ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.หรือไม่ โดยเรื่องนี้สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องแก้เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งที่จะต้องใช้เวลา ส่วนกรณีของรอง ผอ.สพม.ที่ต้องการจะมาสมัครเป็น ผอ.สพป.ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือให้ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบเช่นกัน

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม