หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 463/2559บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิก
ที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แถลงข่าวการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค. เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม
นายพิษณุ ตุลสุข ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการ ช.พ.ค.) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. ให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก ช.พ.ค.ที่ได้รับเงินบำนาญไม่ถึง 10,000 บาทอีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่มีความภักดีและมีความซื่อตรงในการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและยาวนาน
จึงมีมติให้สำนักงาน สกสค. ดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ และมีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (ซึ่งมีจำนวน 70,110 ราย) หรือเป็นสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องและมีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป (ซึ่งมีจำนวน 5,094 ราย)ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค.ทั้งสองกรณีที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการต้องแสดงความจำนง โดยมีการเซ็นยินยอมจากทายาทด้วย เพราะเมื่อสมาชิกเสียชีวิตและทายาทได้รับเงินสงเคราะห์รายศพแล้ว จะถูกหักเงินสำรองจ่ายคืนให้แก่กองทุนตามจำนวนที่ สกสค.ได้สำรองจ่ายไป
สำหรับแนวทางดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้กับสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มนั้น สำนักงาน สกสค. จะดำเนินการโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนสำรองจ่ายสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ซึ่งขณะนี้สำนักงาน สกสค. กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรองจ่ายเงินดังกล่าว หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน สกสค. เคยพบปัญหาสมาชิก ช.พ.ค. ที่มีอายุมากแล้วเกิดการหลงลืมไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกัน 3 เดือน ทำให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
กรณีเช่นนี้ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพมาทั้งชีวิต เพียงแค่ลืมส่งไป 3 เดือน ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการหลงลืมจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพในแต่ละเดือนของผู้สูงอายุได้
ในส่วนของหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. นั้น แต่เดิมผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ไม่สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากที่บรรจุเข้ารับราชการในขณะที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ดังนั้น สำนักงาน สกสค. จึงจะดำเนินการสำรวจและพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้เหมือนสมาชิกทั่วไป
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการจะตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ในทุกมิติที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบฉับพลัน และแก้ปัญหาชีวิตครูได้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติของแต่ละคน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินโครงการข้างต้น คือ การทำให้ครูทุกคนมีความสุข

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม