หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การก่อตั้ง "สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 299/2560
รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีการก่อตั้ง
 "สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ" (Youth and Students for PeaceYSP)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในการก่อตั้ง “สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ” (Youth and Students for PeaceYSP) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในระหว่างการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนในการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน” จัดโดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก และ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม UNESCAP ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้แทนจาก 40 ประเทศ ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมจัดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การศึกษาเพื่อการมีงานทำหรือการเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องเป็น "การศึกษาเพื่อชีวิต" ด้วย เพื่อต้องการปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุข มีสันติภาพและความรัก ไม่เคร่งเครียด ตลอดจนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องพัฒนาเข้าไปในระบบการศึกษาไทยให้ชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนี้ เป้าหมายสำคัญของการศึกษาคือ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) ซึ่งมีความรัก ค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ และเป็นสาระหลักของทุกศาสนาที่สอนให้รักตนเองและรักผู้อื่นเช่นกันด้วย ดังนั้น หากเราช่วยกันปลูกฝังค่านิยมให้เด็กมีความรู้และนำไปสู่ความรักที่ถูกต้อง ก็จะทำให้โลกมีสันติภาพและความสงบสุขได้
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ที่พยายามผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความเข้าใจ และรู้จักหลักอหิงสา เพราะในโลกปัจจุบันเด็กส่วนมากจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตหรือ Social Media เราจึงควรนำเด็กเหล่านี้กลับมาสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมตามที่นักปราชญ์ของทุกศาสนาที่ได้สอนไว้เกี่ยวกับความรักที่ถูกต้องและบริสุทธิ์

อนึ่ง ในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ มีรัฐมนตรีและผู้บริหารด้านสันติภาพสากลจากประเทศอื่น ๆ ที่ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดี อาทิ
- พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
- Dr. Robert S. Kittel, International President, Youth and Students for Peace (YSP)
- Dr. Chung Sik Yong, ประธานสหพันธ์สันติภาพสากลภูมิภาคเอเชีย
- Dr. Thomas G. Walsh, ประธานสหพันธ์สันติภาพสากลนานาชาติ
- Hon. Akila Viraj Kriyawasam, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกา
- Dr. Pen Pannha, Chairman of the Commission on Legislation and Justice of National Assembly, Cambodia

ที่มา เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม