หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงคุณธรรม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 380/2560
"ปนัดดา" ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เผยเตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯลฯ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้แทนหน่วยงานที่มีสถานศึกษา เช่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการในกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่มีความคืบหน้าไปมาก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 19,082 โรงเรียน มีข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณแล้วกว่า 131,500 คน ซึ่งโรงเรียนใดที่ส่งครูทั้งหมดเข้าอบรมก็จะสามารถขับเคลื่อนได้ทันทีด้วยความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความคืบหน้า เช่น การประกวดหนังสั้น 225 เรื่องจาก225 เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งได้ขอให้ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขยายผลหนังสั้นในการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นอีกหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างมาก โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรและครูพี่เลี้ยง พร้อมทั้งมีความร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 428 แห่งทั่วประเทศ ส่วนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนปัจจุบันที่สมัครใจเข้าร่วมแล้ว 20 กว่าแห่ง ผลประเมินตัวชี้วัดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาอาชีวะในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมมากขึ้น เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาทลดลง อย่างไรก็ตาม ขอให้ สอศ. ได้กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้ตั้งข้อสังเกตในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้
  • จากการลงพื้นที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายจังหวัด ได้ไปพบปะครู ผู้บริหาร นักเรียน ศิษย์เก่าหลายโรงเรียนมีความเข้าใจดีในเรื่องโรงเรียนคุณธรรมที่กำหนดตัวชี้วัดไว้ ด้าน แต่ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่รู้เรื่องและยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงตั้งข้อสังเกตให้ สพฐ.ช่วยย้ำสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยความสมัครใจของแต่ละสถานศึกษาเอง
  •  ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ชัดเจน สำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษา และหากมีการเปลี่ยนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ที่เข้ามาใหม่ ก็ควรถือปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
  •  ให้บูรณาการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกองค์กรหลักและทุกจังหวัด  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ต้องเป็นหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัด
  • เปิดโอกาสให้ชุมชน ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้มากขึ้น

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นหน่วยงานหลักและเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานและสถานศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้ขยายโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ และภายในเดือนสิงหาคม 2560 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการประชุมร่วมทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น"กระทรวงคุณธรรม" อย่างยั่งยืน
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม