หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ชุมพร

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 289/2561รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ชุมพร

20 สิงหาคม 2561 - ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายรัฐบาลด้านการอุดมศึกษา ที่จังหวัดชุมพร ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)
ในช่วงเช้า ได้พบปะและมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาแก่ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และบุคลากร​ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งเปิดศูนย์ KMITL SMART UNIVERSITY DATA CENTER และเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom โดย รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองอธิการบดีฯ คณะผู้บริหาร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมจำนวนมาก
ศ.คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่ากระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล หรือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยหรือการอุดมศึกษาต้องเร่งปรับตัวด้วยความรวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และทันก่อนการเลือกตั้งแน่นอน
โดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ จะมีภารกิจหลักใน 2 ส่วน คือ การผลิตกำลังคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความรู้ ตลอดจนทักษะและสมรรถนะสูง สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Robotic AI เป็นต้น เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ ประเทศ และโลก จะไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ ส่วนภารกิจที่สองคือ การดำเนินการและบูรณาการการศึกษาวิจัย ตลอดจนสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจตั้งแต่รายได้ของประชาชนในชุมชน เศรษฐกิจของพื้นที่ และประเทศตามนโยบายรัฐบาล อาทิ ในพื้นที่ EEC เป็นต้น รวมทั้งวางแผนผลิตและพัฒนาคนตอบโจทย์โลกอนาคต ควบคู่กับงานวิจัย เมื่อนั้นก็จะสามารถยกระดับการแข่งขันในภาพรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเวทีโลก ด้วยเศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะระดับสูง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ และทำงานได้จริงทันทีหลังจบการศึกษาแล้ว ต้องพยายามผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลด้วย เช่น พื้นที่ EEC, โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ เพราะเป็นโครงการที่ช่วยผลิตกำลังคนตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงพิจารณาจากโครงการที่ทำได้จริงเท่านั้น โดยสนองความต้องการของผู้เรียนให้มีความรู้หลายศาสตร์ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และรองรับอาชีพในอนาคตที่เน้น AI
ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ สจล.ควรทำนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะสูง คือการสร้างความน่าสนใจให้เด็กอยากมาเรียน พร้อมทั้งปรับตัวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับรู้ถึงความเป็นเลิศและจุดเด่นในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนระลึกถึงเมื่อต้องการค้นคว้าหรือสืบค้นความรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ การศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขา ตอบโจทย์พัฒนาพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ขอให้ต่อยอดไปสู่การหาจุดเด่นที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วย และขอฝากครูอาจารย์ช่วยกันบ่มเพาะให้เด็กไทยมีความรู้ความสามารถและมีรากฐานที่ดีสู่การเป็นคนไทย 4.0 และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ ซึ่งเชื่ออย่างยิ่งว่า "เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก" และขอให้ทุกคนสู้ เพราะทุกการทำงานย่อมเจออุปสรรคที่ทำให้ท้อแท้ได้ แต่ขออย่าท้อถอย เพราะรัฐบาลปัจจุบันให้การสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งเชิงนโยบายและงบประมาณ
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม