หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฏิรูปการศึกษาเอกชน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 379/2561รมว.ศธ.บรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา" ในการประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน" เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอกชน และครูอาจารย์ ร่วมรับฟัง
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การมาพบปะกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้ทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบเดิมที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก และมีการรายงานผลแบบ Copy and Paste โดยต้องทำความเข้าใจนิยามของคุณภาพทางการศึกษาก่อนว่า "คุณภาพทางการศึกษา" คือ การที่โรงเรียนสามารถสนับสนุนหรือจัดการศึกษาแก่นักเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้ดีเพียงใด และสุดท้ายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างไร ส่วน “การประกันคุณภาพ” คือ กระบวนการในการตรวจสอบว่าคุณภาพตามความคาดหวังที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งการประเมินตนเองอย่างเข้มงวดจะเป็นหัวใจของการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่นั้น จะสะท้อนความสามารถของผู้บริหารและเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปในอนาคต โดยให้สถานศึกษารับประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองด้วยการประเมินโรงเรียนตามรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมินและเขียนรายงาน เพื่อตอบคำถาม 3 ข้อ อย่างสั้นและกระชับที่สุด คือ ปัจจุบันโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด, มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดที่แสดงว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือมาตรฐานในระดับนั้น และโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างไร จากนั้นส่งรายงานดังกล่าวให้กับต้นสังกัด เพื่อส่งต่อให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าไปช่วยดูโรงเรียนทั้งในเรื่องคุณภาพตามที่รายงาน และการเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม ก่อนรายงานผลกลับมายังต้นสังกัดอีกครั้ง
ในส่วนของสถานศึกษาเอกชน ก็สามารถประเมินในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนจะได้รู้ว่าคุณภาพการศึกษาของตนเองอยู่ในระดับใด และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน ที่จะไม่สร้างภาระงานให้ครูอีกต่อไป
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สถานศึกษาเอกชนมีส่วนสำคัญต่อระบบการจัดการศึกษาไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กหลายล้านคนทั่วประเทศ แม้ว่าครูโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยน้อยกว่าครูในสถานศึกษาของรัฐ แต่ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีแนวทางที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนหลายส่วน อาทิ การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม