หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 39/25598 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผู้รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 39/25598
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผู้รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1872/2558 เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีสาระสำคัญคือ นางประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความประสงค์ที่จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แก่บริษัท ต้นคิดอุดมศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอนุญาตให้ บริษัท ต้นคิดอุดมศึกษา จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1873/2558 เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  โดยมีสาระสำคัญคือ นางวิจิตรา รัตนเพียร ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีความประสงค์ที่จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ให้แก่บริษัท รัตนเพียรเพื่อการอุดมศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอนุญาตให้บริษัท รัตนเพียรเพื่อการอุดมศึกษา จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม