หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

พิธีปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 29/2559พิธีปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
จ.อุบลราชธานี – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีปิด โดยแสดงความชื่นชมการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ความพร้อมเพรียง และความสามัคคี และแสดงความชื่นชมยินดีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันด้วยดีมาโดยตลอด
ทั้งนี้ ขอชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งคนที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ถึงแม้รางวัลและชัยชนะจะเป็นเป้าหมายของการฝึกฝนและความสำเร็จ แต่การเรียนรู้ที่จะรู้จักการเคารพกติกา เคารพผู้อื่น และรู้จักวินัย รวมไปถึงการฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา มิตรภาพ ความปรองดอง การสร้างความสมานฉันท์ จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นรางวัลชีวิตอันมีค่ายิ่งที่พวกเราทุกคนได้รับ ที่นอกเหนือไปจากการชิงชัย หรือการแพ้ชนะแต่เพียงอย่างเดียว เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงามของพวกเราที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทยต่อไป
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) โดยได้ประกาศเป็นนโยบาย "กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด" โดยห้ามมิให้มีการจำหน่ายหรือโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและกวดขันเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2550 ครอบคลุมพื้นที่สนามแข่งขันและบริเวณโดยรอบสนามแข่งขัน อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดชื่อการแข่งขันว่า “กันเกราเกมส์” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สายน้ำ แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี” มีปลาบึกชื่อว่า “บึกบึน” และ “บัวบาน” เป็นสัตว์นำโชค และมีแนวความคิดหลัก 9 ประการ ได้แก่
“Relationship” คือ กีฬาเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
“Inspiration” คือ กีฬาเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม
“Spirit” คือ กีฬาส่งเสริมให้คนมีน้ำใจนักกีฬา
“Ethics” คือ กีฬาก่อให้เกิดจริยธรรมที่ดีงามในสังคมอุดมศึกษา
“Society” คือ กีฬาเพื่อสังคมสถาบันอุดมศึกษา
“Healthiness” คือ กีฬาเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี มีกิจกรรมผ่อนคลายหลังจากการแข่งขันทุกวัน
“Intension” คือ กีฬาสร้างความตั้งใจยิ่งขึ้น
“Neighborliness” คือ กีฬาสร้างความเป็นเพื่อน เป็นมิตรไมตรีจิต ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
“Excellence” คือ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15,000 คน จัดการแข่งขันใน 31ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืนยูโด ฮอกกี้ วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง คาราเต้-โด เรือพาย ลีลาศ แฮนด์บอล ขี่ม้า ฟุตซอล ปันจักสีลัต ครอสเวิร์ด หมากกระดาน บริดจ์ มวยไทยสมัครเล่น ยูยิตสู (กีฬาสาธิต) บีบีกัน (กีฬาสาธิต) โดยมีการชิงชัยเหรียญทองจำนวน 379 เหรียญ
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุด คือ 51 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 48 เหรียญทองแดง รวม 135 เหรียญ รองลงมาสามลำดับแรก คือ สถาบันการพลศึกษา 47 เหรียญทอง,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 เหรียญทอง, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 30 เหรียญทองเท่ากัน แต่จำนวนเหรียญเงินน้อยกว่า
นอกจากนี้ ในระหว่างการแข่งขันได้มีการจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “กีฬากับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)”, กิจกรรมส่งเสริมสินค้าชุมชนในพื้นที่, กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในป่าต้นน้ำร่องก่อ (ป่าพื้นถิ่นอีสาน), กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมรณรงค์เลิกบุหรี่โครงการ “เครือข่ายคลินิกฟ้าใส”, กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลรถสองแถวจังหวัดอุบลราชธานี “โครงการแนะนำป้ายรถเมล์”, โครงการรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้าในอีสานใต้, กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเชิญนักฟุตบอลแต่ละประเทศในภาคอาเซียน ประเทศละ 4 คน และอาจารย์ 1 คน รวมนักกีฬาทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็น 2 ทีมๆละ20 คนมาร่วมงานแข่งขันกีฬากระชับมิตร, จัดนิทรรศการโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ และจัดการแสดงในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
ทั้งนี้ พิธีปิดการแข่งขันครั้งนี้ได้จบลงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งได้มีพิธีส่งมอบธงจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปีถัดไป โดยมี รศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นตัวแทนในการรับมอบธง เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 44 ภายใต้ชื่อ "สุรนารีเกมส์" และได้เปิดตัวแมสคอตประจำการแข่งขัน คือ แมวศรีสวาสดิ์ 1 คู่ "พี่สุระ" กับ "น้องนารี" โดยกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

 ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

"สำหรับความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 9 – 18มกราคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับจังหวัด ชุมชนทางด้านวิชาการ สุขภาพ การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม"

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม