หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 20/2559
แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์  โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2559 และ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าว
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า งานวันครูจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2559 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดงานในส่วนกลางจะมีขึ้นในวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณโดยรอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การรับรางวัลของคุรุสภา รวมทั้งจะมีการแจกหนังสือวันครู 16 มกราคม 2559 ที่มีการกล่าวถึงการอุปมาดอกกล้วยไม้กับการสร้างการศึกษา ดังคำกลอนของ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล ณ อยุธยา ที่ว่า
“กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม”
นอกเหนือจากกิจกรรมหลักข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ดังนี้
1) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยจิตสาธารณะ อาทิ การทำความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชุน การปลูกป่า เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา และสันทนาการนั้น กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมเหล่านี้ สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้เหมือนเดิม แต่ขอให้จัดงานอยู่ในกรอบของความเหมาะสม ไม่ให้มีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหรือผิดศีลธรรม ต้องรำลึกเสมอว่าการเป็นครูต้องเป็นตัวอย่างให้เด็ก
2) ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2559 “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One Slogan One School : OSOS) โดยทุกสถานศึกษาสามารถกำหนดคำขวัญได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดชุมนุมครู เพื่อให้ครูทุกคนมีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เป็นการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ โดยขอให้ปฏิญาณด้วยใจจริง
4) ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก คือ การให้ครูเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความสะดวกและเหมาะสม เนื่องจากสังคมในชนบทและสังคมในกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกัน สำหรับครูในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเลือกไปเยี่ยมบ้านเด็กแค่บางส่วน เนื่องด้วยสภาวะสังคมที่แตกต่างจากสถานศึกษาในชนบท และสภาวะแวดล้อมที่มีรถติด อาจทำให้ไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนได้ โดยไม่ได้เป็นการบังคับ หากช่วงวันครูไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ ก็ให้ดำเนินการหลังวันครูได้ เพราะการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นหนึ่งในความต้องการของสภานักเรียน ซึ่งเด็กมีมุมมองสำหรับการที่ครูมาเยี่ยมบ้านว่า การเยี่ยมบ้านจะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวได้ไม่มากก็น้อย
สำหรับของขวัญวันครู กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานของครูเรื่องการประเมิน, โครงการคืนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ด้วยการคืนครูสู่ห้องเรียน และจ้างครูที่เกษียณให้กลับมาสอน, โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท), ปรับปรุงหลักสูตรการสอนไม่ให้สอนมากจนเกินไป, การซ่อมแซมบ้านพักครูกว่า 40,000 ยูนิต ภายใน 2 ปีนี้ พร้อมทั้งร่วมกับภาคเอกชนตามนโยบายประชารัฐในการลงพื้นที่โรงเรียนกว่า 7,000 แห่ง เพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงอยู่แล้วที่ต้องดูแลครู
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า งานวันครูในวันเสาร์ที่ 16 มกราคมนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธี โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) ในการนี้จะมีพิธีคารวะครูอาวุโส คือ นายเจริญ ทั่งทอง และนางธานี คุ้มชนะ ซึ่งเป็นครูของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งครูของ รมว.ศึกษาธิการ คือ นายประทวน เจริญจิตต์ และนางพิศศรี แจ้งไพร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า งานวันครูจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้ครูรุ่นหลังในยุคปัจจุบันได้ระลึกถึงครูในอดีต ทั้งนี้ ทุกคนควรให้ความสำคัญกับการระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นครูคนแรกของทุกคนด้วย
ในส่วนของกิจกรรมวันครูประกอบด้วยพิธีต่างๆ อาทิ พิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ เป็นต้น สำหรับกิจกรรมสังสรรค์นั้น สามารถทำได้แต่ขอให้จัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
 

 โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ที่ชนะการประกวดเนื่องในโอกาสวันครู จำนวน 10 ทีม ดังนี้
สปอตวิทยุ
- รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานเรือจ้าง ผู้สร้างคน ของทีมปีกหงส์
- รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานทุกวินาที ของทีม MCNX และ ผลงานครูคือผู้ให้ ศิษย์ดีได้เพราะครู ของทีมโรงเรียนบ้านหนองไผ่
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานคำครู ของทีมช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ และผลงานครูผู้ให้ ของทีม Creative Radio
สปอตโทรทัศน์
- รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานครูภูเขา ของทีมช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ
- รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานต้นกล้าของครู ของทีม Motion Allure และ ผลงาน Give a Chance ของทีม Primary ปาจิงโก๊ะ
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานครูผู้ให้ ของทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และผลงานแม่ครู ของทีม Home Production

อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี,  รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้ง รมช.ศึกษาธิการ และ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำคณะนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยศิลปิน คือ นายวิวิศน์ บวรกีรติขจร (ตี๋ AF4) และนางสาวนิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ AF6) เข้าพบนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครู และซีดีเพลง “เทิดเกียรติคุณครู” พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดพิธีการงานวันครูที่ได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีการงานวันครู และเชิญชวนคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมงานวันครู พร้อมทั้งร่วมรำลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครูในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 ในวันที่ 16 มกราคม 2559
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามในบัตรคารวะครูทางออนไลน์ผ่านแท็บเล็ต เพื่อร่วมระลึกถึงพระคุณครู และมอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 ว่า “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”
 
ถ่ายภาพ : 
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ในโอกาสเดือนแห่งวันครูและในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2559 โดยในวันที่ 16 มกราคม เป็นพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครูผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ http://sdib.dusit.ac.th  และมาแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage “วันครู” www.facebook.com/khuruday และเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th


ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม