หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ 34/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 508/2560
ผลการประชุมองค์กรหลัก 34/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
● งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว รวมทั้งให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทำการของรัฐ ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันที่ 13-27 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 15 วัน และกำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นวันออกทุกข์ โดยให้เริ่มเก็บผ้าสีขาว-ดำ และการไว้ทุกข์อื่น ๆ ตั้งแต่คืนวันที่ 27 ตุลาคม 2560
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมสมัคร "โครงการจิตอาสา" ให้มากขึ้น ทั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ และจิตอาสาทั่วไปที่สร้างสำนึกความเป็นคนดีในสังคม
กำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • วันที่ 25 ตุลาคม เวลา 17.00 น. เป็นวันออกพระเมรุมาศ
  • วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 07.00 น. จะมีพิธีอันเชิญพระบรมโกศ และเวลา 11.00 น.จะมีพิธีเวียนพระบรมโกศขึ้นพระเมรุมาศ จากนั้นเวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี จะร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และเวลา 22.00 น. จะเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง
  • วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 08.00 น.จะเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ, เวลา 09.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าพระบรมมหาราชวัง
  • วันที่ 28 ตุลาคม เวลา 17.30 น. มีพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
  • วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 10.00 น.จะมีการอัญเชิญพระบรมอัฐิ ขึ้นพระวิมาน และเวลา 17.30 น.จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เคลื่อนขบวนแห่อิสริยยศ ไปประดิษฐานไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร


● Digital Country
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็น Digital Country ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ
  • ต้องมี Data Center หรือศูนย์กลางของข้อมูลที่รวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถนำใช้ได้
  • การจัดทำ Big Data หรือการใช้งานฐานข้อมูลจำนวนมาก
  • Cloud Computing โดยขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รวบรวมข้อมูลตามลำดับความสำคัญของฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดทำ Big Data อาทิ ต้องรู้ข้อมูลว่ามีจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา กำลังศึกษา และสำเร็จการศึกษาหรือออกกลางคันจำนวนเท่าไร เพื่อให้หน่วยงานองค์กรหลักและองค์กรในกำกับสามารถใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายได้
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า จะได้หารือกับรองเลขาธิการทุกองค์กรหลัก เกี่ยวกับการจัดทำ Big Data เพื่อรวบรวมข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง


● ปัญหาการขาดแคลนนิติกร
จากปัญหาการขาดแคลนนิติกรในการปฏิบัติงานในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมจึงได้มีการหารือในครั้งนี้ และเห็นว่าควรมีแนวทางในการปฏิรูประบบนิติกรทั้งหมด ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพนิติกร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเข้ามาเป็นนิติกรมากขึ้น เพราะทุกวันนี้นิติกรทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ จึงต้องมีการปฏิรูปวิธีการทำงานด้วย โดยยึดหลักระบบการทำงานที่ทำแล้วมีความสุข เป็นงานที่มีคุณค่า และเสร็จทันเวลา

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม