หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ห้องเรียนดนตรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 233/2560ศธ.แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีเริ่มปีการศึกษา 2560 ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 145 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี และชมการนำเสนอผลงานของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการแถลงข่าวในครั้งนี้ ยอมรับว่ามีความรู้สึกประทับใจมากเป็นพิเศษ และตื้นตันใจเป็นอย่างมากสำหรับการได้มาสัมผัสกับแวดวงวิชาการในด้านของศิลปะและดนตรีในครั้งนี้
สำหรับการจัดโครงการห้องเรียนดนตรีที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริม ต่อยอดความรู้ของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามความสนใจและความถนัด ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง ๆ ให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของนักเรียนแต่ละคน และยังสอดคล้องตามหลักการของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา สำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นงานที่ สพฐ. ได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีในการทำงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับแผนงานที่มีอยู่แล้วในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
นอกจากนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น ทั้งคุณภาพของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ลงไปทำงานปฏิบัติภารกิจกันอย่างเข้มข้น ซึ่งการเปิดโครงการห้องเรียนดนตรี จะเป็นอีกโครงการหนึ่งในเรื่องของการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และมุ่งหวังที่จะใช้การศึกษาเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ห้องเรียนกีฬา" ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา การจุดประกายความฝันของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชอบเล่นกีฬา โดยเข้าไปดูแลเป็นพิเศษทั้งในเรื่องการเรียนและกีฬา
จากการที่ได้ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ได้เล็งเห็นว่าเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เก่งแต่ด้านกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความสามารถพิเศษอีกหลายด้านก็เก่งไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้นเรื่องดนตรีก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกอย่างเป็นระบบ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและอนุมัติให้เปิดห้องเรียนดนตรี ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัดตานี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา  และโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ. ได้รับมอบนโยบายจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ สพฐ. จะได้ทำภารกิจของตัวเองให้เด่นชัด คือ การค้นหาความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพตามที่นักเรียนถนัด  ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการในระยะแรกเพื่อให้โรงเรียนทั้ง แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูดนตรีของแต่ละโรงเรียน สถาบันการศึกษาด้านดนตรีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้
  • การรับนักเรียน  ในระยะแรกจะเปิดห้องเรียนดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับสมัครจากนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีของโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในพื้นที่ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง
  • เรื่องหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนดนตรีจะเปิดสอน 2 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอนในแผนการเรียนวิทย์-ดนตรี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอนในแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี และภายใน ปีจะเปิดครบทุกระดับชั้น
  • ด้านอาคารสถานที่  โรงเรียนทั้ง 3 แห่งได้เสนอให้ใช้อาคารเรียนเดิม และปรับปรุงให้เหมาะสมแก่การเรียนการสอน มีการออกแบบเป็นพิเศษโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมแก่การเรียนดนตรี ซึ่ง สพฐ. ได้จัดสรรงบประมานในการพัฒนาห้องเรียนดนตรีไว้เรียบร้อยแล้ว
  • ด้านครุภัณฑ์ดนตรี  สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรี โดยพิจารณาจัดซื้อเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตเป็นหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดนตรีขึ้นใหม่ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณต่อไป
  • ด้านอัตรากำลัง  โรงเรียนได้วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของโรงเรียนร่วมกัน และเห็นว่าเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในระยะแรกควรมีครูอัตราจ้างไม่เกิน 5 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาดนตรีตามหลักสูตรที่กำหนด และสอนตามกลุ่มเครื่องดนตรีของวงโยธวาทิต ได้แก่ กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwind) เครื่องลมทองเหลือง (Brass) และเครื่องจังหวะ (Percussion)

นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีทั้ง 3 แห่งว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 2 ระดับชั้นได้แก่
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชื่อแผนการเรียนวิทย์-ดนตรี โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน 11 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 15.5 หน่วยกิต โดยได้จัดรายวิชาที่สำคัญต่อการเรียนดนตรี 5 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต เช่น การปฏิบัติเครื่องดนตรี การรวมวง โสตทักษะ ฯลฯ
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ชื่อแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี โดยแต่ละโรงเรียนจะมีจำนวนหน่วยกิตที่แตกต่างกันไป แต่ในรายวิชาเพิ่มเติมได้จัดให้มีรายวิชาที่สำคัญต่อการเรียนดนตรีไว้เท่ากันคือ 3.5 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 6 รายวิชา เช่น ทฤษฏีดนตรี การขับร้องเสียงประสาน โสตทักษะ คีย์บอร์ดหรือเปียโน และการรวมวง สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จะมีรายวิชาแสดงดนตรีเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน อันแสดงถึงศักยภาพเป็นรายบุคคล สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านดนตรีได้
  • นักเรียนในโครงการทั้ง 2 ระดับชั้น จะต้องได้ฝึกปฏิบัติการรวมวงและกิจกรรมนอกเวลาเรียนด้านดนตรีไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อภาคเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี

นายสามารถ รังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กล่าวว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ได้มีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของทั้ง จังหวัด รวมทั้งสิ้น 145 คน สรุปได้ดังนี้
ปัดตานี  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รับได้ 37 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 13 คน
ยะลา โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รับได้ 41 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 20 คน
นราธิวาส โรงเรียนสุไหงโกลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 19 คน  มัธยมศึกษาปีที่ รับได้ 15 คน
ทั้งนี้ โรงเรียนได้วางแผนการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เปิดสอนสาขาดนตรี เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล และร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช) ในการส่งเสริมด้านดนตรีสากล ร่วมถึงศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโครงการห้องเรียนดนตรีเรียบร้อยแล้ว

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวสรุปการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยว่า โครงการห้องเรียนดนตรีมีความพร้อมเป็นอย่างมาก สพฐ. ก็ได้เตรียมการเป็นอย่างดีในการสนับสนุนการเรียนที่ทำให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีแผนการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ถือว่ามีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงานที่ได้เตรียมการไว้ จึงขอขอบคุณคณะทำงานทุกภาคส่วนที่ทำไห้เกิดเป็นโครงการห้องเรียนดนตรีขึ้นมาโดยมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเว็บ 
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 


เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม