หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

"Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 262/2560จุฬาลงกรณ์ฯ -ปขมท.จัดประชุมวิชาการ "Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย" ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 และกำหนดทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นเวทีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2559

ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ความดีงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในดวงจิต และคงอยู่ในใจเราทุกคน แม้จะเป็นช่วงเวลาอีก 50 หรือ 100 ปีข้างหน้าก็ตาม ก็ยังเชื่อว่าในช่วงเวลานั้นยังมีผู้คนพูดถึงพระองค์ ดั่งเช่นในเวลานี้ที่เราคนไทยยังกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่ 5 และในหลวงรัชกาลที่ 6 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชดำริและพระราชกระแสรับสั่งมากมายในด้านการศึกษา รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่จัดการประชุมในปีนี้อีกด้วย ดังนั้น หากเรายึดมั่นในคำสอนตามศาสตร์พระราชา ก็เชื่อมั่นว่าเราจะตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เป็นเยาวชน คนดีของประเทศชาติสืบไป
นอกจากนี้ ฝากให้พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ และช่วยกันเตรียมความพร้อมและความดีให้เกิดขึ้นในตัวลูกหลานของตน เพื่อที่จะเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคม อย่าปล่อยปละละเลยให้เป็นเรื่องของครูหรือโรงเรียนที่จะอบรมสั่งสอนแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
อีกเรื่องที่ฝากไว้คือ การใช้ Social Media ขอให้เราช่วยกลั่นกรองความคิดในเรื่องสร้างสรรค์ที่กลั่นออกมาจากในใจเรา ก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์อะไรออกมา

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่อยากให้โรงเรียนให้ความสำคัญคือ "ชั่วโมงโฮมรูม" ในตอนเช้า ๆ ซึ่งครูจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีต่อวันเท่านั้นในการพบปะพูดคุยแนะนำกับเด็กนักเรียน เพราะระยะหลังทราบว่ากิจกรรมโฮมรูมต่างลดน้อยหรือเลือนหายไปในหลาย ๆ โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมโฮมรูมจะช่วยแนะนำเด็กในเรื่องต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เด็กฝึกฝนการ "ย่อความ" ประจำวันส่งครู เพราะการย่อความบ่อย ๆ จะทำให้เด็กได้ฝึกฝนเรียนรู้หลายด้าน ทั้งการใช้ภาษา การเขียน ตัวสะกด ประเด็นเนื้อหาสาระ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากต่อการเรียนของเด็กต่อไปในอนาคต

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปขมท. ร่วมจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมาก เพราะนอกจากเนื้อหาและกิจกรรมในการประชุมจะส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็น "สถานศึกษาคุณธรรม" แล้ว ยังมีเรื่องของวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการเป็น "มหาวิทยาลัย 4.0" ที่จะทำให้เด็กที่จบออกไปมีคุณภาพและคุณธรรม เพราะหากเด็กที่จบออกไปเก่งและดีจริง เพราะตามข้อเท็จจริงที่ทราบมา แม้จะยังเรียนไม่จบก็จะถูกบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ แย่งจองตัวกันไว้ก่อนแล้ว

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม