หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 16/2562ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” และการแถลงผลงานของ ศธ.ในรอบ ปี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2562 และ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63  และการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลและพัฒนาครู ซึ่งมีความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายด้าน อาทิ การซ่อมสร้างบ้านพักครูที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม พร้อมทั้งสร้างบ้านใหม่เพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการ, การปรับระบบขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการทำงาน, การปรับระบบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะครู เพื่อช่วยลดกระดาษจากการทำผลงาน, การแก้ไขปัญหาหนี้เสียของครู, การเพิ่มเจ้าหน้าที่ธุรการและภารโรงให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ, การยกเลิกการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงานหรือ Logbook สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้มีแนวคิดที่จะขยายเวลาการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จากเดือนกันยายนของทุกปี ให้ไปเกษียณอายุราชการในช่วงเดือนมีนาคมในปีถัดไปแทน เพื่อให้ครูปฏิบัติการสอนได้จนครบภาคการศึกษา และไม่ต้องหยุดปฏิบัติงานสอนช่วงระหว่างภาคการศึกษา เพื่อลดผลกระทบการขาดแคลนครูจากการเกษียณ แต่ขณะนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดที่จะต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในรายละเอียดและข้อกฎหมายต่าง ๆ หากดำเนินการไม่ทัน ก็จะฝากให้รัฐบาลชุดต่อไปช่วยสานต่อด้วย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดงานวันครูฯ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
ในปีนี้มีกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม ได้แก่
  • กิจกรรมเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู และคารวะครูของนายกรัฐมนตรีสมัยเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 คือ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติเสมอมา
  • กิจกรรมการแถลงผลงานและจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0” จัดโดยองค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และองค์กรเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต นำเสนอกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 1) คุณธรรมนำครูไทย 2) สานพลังเครือข่าย และ 3) สร้างเด็กไทย 4.0
ในส่วนของพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีกทั้งจะมีการปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 2 เรื่อง “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” โดยศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย ตลอดจนมีการถ่ายทอดสดงานวันครู จำนวน 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://sdib.dusit.ac.th) ตลอดทั้ง 3 วัน ในขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จะถ่ายทอดเฉพาะช่วงที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันครู ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งวันในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 อาทิ การแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 8.30-10.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา,พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”, การเสวนา “บนเส้นทางสายอาชีพครูยุคใหม่” สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาคจะจัดกิจกรรมเช่นเดียวกับส่วนกลาง พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก เป็นต้น จึงขอเชิญชวนครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันครูและร่วมระลึกถึงพระคุณครูผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th กรแชรความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อครูพร้อมติดแฮชแท็ก #วันครู2562 การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ “Teacher Day”

ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม