หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ศธ.-CP All ร่วมมือผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เริ่มปีการศึกษา 2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าว ที่ 41/2562ศธ.-CP All ร่วมมือผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เริ่มปีการศึกษา 2562

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วมการประชุมสรุปความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา นิสิตนักศึกษา เป็นต้น
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิต "บัณฑิตพรีเมี่ยม" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เพื่อต้องการให้ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษากับภาคการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า 70 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเชียงราย สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย และสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการนวัตกรรมการค้า การตลาด, การจัดการธุรกิจค้าปลีก, เทคโนโลยีไฟฟ้า และอาหารและเครื่องดื่ม
ในส่วนของการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการเปิดกว้างอย่างมาก เพราะไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องผลการเรียนแต่อย่างใด แต่ให้ขึ้นอยู่กับความตกลงของสถานศึกษาว่า จะเปิดรับจำนวนเท่าไรในแต่ละสาขาซึ่งได้มีการประกาศไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของภาพรวมตั้งเป้าหมายที่จะรับนักศึกษากว่า 5,100 คนและได้รับรายงานว่ามีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้ เตรียมที่จะขยายจำนวนมหาวิทยาลัยและจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไปอีกจำนวน 10,000 คน
รมช.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่แนะแนวประชาสัมพันธ์ร่วมกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งให้ภาคเอกชนอื่น ได้สร้างความร่วมมือ พร้อมกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน และร่วมบ่มเพาะทักษะสมรรถนะที่มีความจำเป็นร่วมกับสถานศึกษา ที่นอกจากจะได้ร่วมผลิตคนตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนแล้ว ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาและเงินทุนการศึกษา ซึ่งหากรู้จักการประหยัดอดออม สามารถมีเงินเหลือไว้เป็นทุนหลังเรียนจบด้วย
ขอแสดงความขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในมุมมองของการทำงานจริง และได้เรียนรู้จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนแล้ว ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ โดยไม่ต้องไปฝึกงานใหม่ด้วย โดยซีพี ออลล์ จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 70% แก่สถานศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วไป ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาถึง 100% แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งมีฐานะยากจน ขาดโอกาส หรือกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมรับเข้าทำงานทันทีหลังเรียนจบการศึกษา ถือเป็นการมอบโอกาสด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง
ดังนั้น เมื่อความต้องการของสถานประกอบการหรือภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป สถานศึกษาก็ต้องปรับตัวตาม โดยปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตกำลังคนเพียงอย่างเดียว เป็นผู้ผลิตที่รู้ข้อมูลและแนวโน้มความต้องการมากขึ้น เพื่อผลิตคนได้ตอบโจทย์ภาคเอกชนและสร้างการมีงานทำมากขึ้น ดังเช่น สภาอุตสาหกรรมของเยอรมนี สามารถเสนอความต้องการให้สถาบันอาชีวศึกษาผลิตคนในสาขาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย ได้ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมีความเชื่อว่าการเรียนการสอนของซีพี ออลล์  นอกจากจะทำให้มีความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงานจริงแล้ว ยังจะช่วยหล่อหลอมเด็ก ๆ ให้มีความเก่งและมีความฉลาดทางอารมณ์ในเวลาเดียวกัน พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่ริเริ่มโครงการดี ๆ และชวนให้ชาวซีพีออล์มาร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

ที่มา : เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม