หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

319 ครูดีไม่มีอบายมุข และ 37 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 11/2562พิธีมอบโล่ยกย่อง 319 ครูดีไม่มีอบายมุข และ 37 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2561" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำสอนพ่อ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดพิธียกย่องครูดีไม่มีอบายมุข ถือว่าเป็นทิศทางการทำงานที่ดีและเดินมาถูกทางแล้ว เพราะการจะสอนให้เด็กดีหรือทำให้คนเป็นคนดีได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ "การเป็นตัวอย่างที่ดี" การทำให้ดู หรือการแสดงออกของครูและพ่อแม่ผู้ปกครองให้เด็กได้เห็นทั้งต่อหน้าและลับหลัง ถือเป็นคำสอนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด หากแต่เพียงพูดสอนอย่างเดียว คงจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะนอกจากเด็กจะไม่มีความเชื่อถือแล้ว ในที่สุดก็จะไม่เกิดการกระทำตามคำสอนนั้นด้วย
ในส่วนของการทำให้สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ เป็นนโยบายที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว โดยผู้บริหารและครูควรเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก ในขณะเดียวกัน ต้องไม่ให้ความสำคัญคนหรือตัวอย่างที่ไม่ดีต่าง ๆ ด้วย
ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับครูและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 356 คน แบ่งเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) จำนวน 319 คน ได้แก่ ระดับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 คน ระดับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 83 คน และระดับครูผู้สอน จำนวน 215 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) จำนวน 37 โรงเรียน โดยขอให้ช่วยกันรักษาความดีที่น่าภาคภูมิใจนี้ไว้ และต่อยอดสิ่งดีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ส่วนข้อเสนอของตัวแทนครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศนั้น มีหลายส่วนเป็นแนวคิดที่ดีและควรดำเนินการให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสร้างทัศนคติที่ดี การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น ซึ่งจะได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนต่อไป
ดร.จีรวรรณ คุ้มพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) เป็นตัวแทนกล่าวและยื่นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ ตามปณิธานครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค จำนวน 6 ข้อ ดังนี้
1) กำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับผู้เป็นครู ให้เป็นผู้ปลอดอบายมุข เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เล่นการพนัน เป็นต้น
2) กำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินครูผู้ช่วย ประเมินเลื่อนเงินเดือน และวิทยฐานะ
3) สนับสนุนโครงการครูดีไม่มีอบายมุข มีจำนวนมากขึ้น โดยมีหน่วยงานหรือกลุ่มงานใน ศธ.รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ต่อเนื่อง
4) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรครู และนักเรียนที่พ่อแม่ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีอบายมุข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
5) ผู้นำระดับสูงของระบบการศึกษาเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้ครู และนักเรียนทั้งประเทศ
6) พัฒนาให้เกิดหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุข เป็นรากฐานชีวิตต่อเนื่องให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบปัญหาเยาวชนที่เป็นนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ ที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของคุณครูเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังที่ 2 เนื่องจากปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นประตูนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น และมีผลงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน มิเช่นนั้นประเทศเรา จะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไปกับน้ำเมาจำนวนมาก นอกจากนี้ ครูยังมีบทบาทสำคัญต่อชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยจากน้ำเมามากขึ้น อาทิ ให้นักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ซึ่งงานวิจัยชี้ว่าได้ผลดีที่สุด

ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม