หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 66/2558
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์
โรงเรียนอำนวยศิลป์ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงด้าน Thinking School แห่งแรกของประเทศไทย
เมื่อเวลา 9.00 น. รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์ (อ.น.ศ.) ตั้งอยู่เลขที่ 304/1 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีนางเพชรชุดา เกษประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยศิลป์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนอำนวยศิลป์เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับหลักสูตรของประเทศอังกฤษ (National Curriculum) ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมหลักสูตรผสมผสานไทยและอังกฤษ (Combined Thai – British Curriculum) นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์การจัดสอบนานาชาติ หรือ Cambridge International Examination Centre สามารถจัดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-16) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (International General Certificate of Secondary Education : IGCSE) และA Levels ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2552 เป็นต้นมา ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสองภาษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกและเพียงโรงเรียนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์
 
รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังเยี่ยมชมโรงเรียนว่า วันนี้เดินทางมาเพื่อดูการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านThinking School แห่งแรกของประเทศไทย ที่เริ่มจากตัวผู้สอนหรือครูที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการตั้งคำถามแบบปลายเปิด ผ่านการวิเคราะห์ในมุมมองที่หลากหลาย และที่สำคัญครูต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์และหาคำตอบ ที่จะนำไปสู่กระบวนการคิดที่ไม่สิ้นสุด และเป็นส่วนที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งต้องขอชื่นชมว่าโรงเรียนสามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกำหนดให้มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนในระยะยาว 10 ปี
อย่างไรก็ตาม การจะนำโรงเรียนอำนวยศิลป์มาเป็นโรงเรียนต้นแบบหรือไม่นั้น ต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง แต่จากการหารือกับผู้บริหารทำให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
อนึ่ง โรงเรียนอำนวยศิลป์ มีศิษย์เก่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยจำนวน 6 ท่าน คือ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ, นายอานันท์ ปันยารชุน, พลเอก สุจินดา คราประยูร, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รวมทั้งพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม