หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สทศ.มีมติปรับลดการสอบ O-Net เหลือ 5 กลุ่มสาระหลัก

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 69/2558
สทศ.มีมติปรับลดการสอบ O-Net เหลือ 5 กลุ่มสาระหลัก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับศาสตราจารย์กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร สทศ., รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร สทศ. เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุม สทศ. 3 ชั้น 35 อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการบริหาร สทศ.

รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมหารือว่า จากการตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับ สทศ.  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สทศ.พิจารณาเรื่องการปรับลดจำนวนวิชาสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากเดิม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และพิจารณาว่าควรจัดสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือไม่ ให้มีความเหมาะสม
ต่อมา สทศ.ได้รายงานว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เห็นควรให้นำเสนอ รมว.ศึกษาธิการพิจารณา จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้
ที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีมติเห็นควรให้มีการปรับลดการสอบ O-NET จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 5 กลุ่มสาระหลัก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สุขศึกษา-พลานามัย ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เห็นควรให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดย รมช.ศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) ก็มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นดังกล่าว
สำหรับการเริ่มดำเนินการจัดสอบ O-NET ใน 5 กลุ่มสาระหลักที่หลายฝ่ายให้ความเห็นว่าควรจะแจ้งล่วงหน้า 3 ปีเพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมตัว จากการหารือในวันนี้มีความเห็นว่า ในแง่ของกฎหมายและระเบียบ ไม่มีข้อที่บ่งบอกว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี และไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี เนื่องจากเพิ่งมีการสอบ O-NET ของปีการศึกษา 2557 ไม่นานมานี้ ดังนั้นหากมีการประกาศให้ปรับลดจำนวนวิชาสำหรับการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 ที่จะมีการจัดสอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 สทศ.ก็จะสามารถดำเนินการได้ในทันที โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กมล รอดคล้าย) ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหาร สทศ.ก็ยืนยันแล้วว่าสามารถทำได้ และรับที่จะไปดำเนินการในเรื่องของการเตรียมสถานศึกษาให้จัดสอบ O-NET ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการใช้ผลการสอบ O-NET มาประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ (Admissions) ซึ่งในเรื่องนี้ สทศ.เสนอแนะว่าควรจะมีการหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเริ่มดำเนินการสอบ O-NET เพียง 5 กลุ่มสาระหลักในปีการศึกษา 2558 ซึ่งก็ได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวและอาจจะมีการหารือผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการและ สทศ.ก็คือ จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม