หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทานแบบต้านแรงแผ่นดินไหวที่เชียงราย

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ผู้บริหาร ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 39/2558พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทานแบบต้านแรงแผ่นดินไหวที่เชียงราย
จังหวัดเชียงราย – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทานแบบต้านแรงแผ่นดินไหวให้แก่โรงเรียน 4 โรง ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.19 น. ที่โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้
“ขอกราบบังคมทูลรายงานทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายอำเภอพาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในจังหวัดเชียงราย และผู้ที่มาร่วมพิธีอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
สืบเนื่องด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ทำให้อาคารของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งในการนี้ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาคารเรียนแบบต้านแรงแผ่นดินไหวให้แก่โรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อันนับเป็นพระกรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างหาที่สุดมิได้
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการและแผนงานก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานต้านแผ่นดินไหวดังกล่าว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทานแบบต้านแรงแผ่นดินไหวให้แก่โรงเรียน 4 โรง โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ แผนงานการก่อสร้างและแบบจำลองอาคารเรียนพระราชทานแบบต้านแรงแผ่นดินไหว ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และทรงมีพระราชประสงค์ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ดำเนินการออกแบบอาคารดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
สำหรับโรงเรียนพานพิทยาคม เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 2,308 คน มีอาคารเรียน 5 อาคาร ได้รับความเสียหายหมด แบ่งเป็นเสียหายแบบพอซ่อมแซมได้ 4 อาคาร และเสียหายทั้งหลัง 1 อาคาร ส่วนอีก 3 โรงเรียนมีอาคารเรียนเสียหายทั้งแบบพอซ่อมแซมได้ กับเสียหายทั้งหลังเช่นกัน
โดยการก่อสร้างอาคารพระราชทานที่โรงเรียนพานพิทยาคม จะเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน ใช้เวลาก่อสร้าง 420 วัน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำตำบลดงมะดะ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 657 คน จะก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานซึ่งมีความสูง 3 ชั้น รวม 1 อาคาร โรงเรียนธารทองวิทยา และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้รับพระราชทานอาคารเรียนพระราชทานความสูง 2 ชั้น แห่งละ 1 อาคาร
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข

สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ในช่วงเช้า รมว.ศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Intensive English Course, Mini English Program, ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต และห้องเรียนปกติ
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมีการพัฒนางาน 5 ด้าน ตามขอบเขตการประเมินโรงเรียนพระราชทาน (ด้านผลพัฒนาการของเด็ก ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน และด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร) อีกทั้งเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ทำให้ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test, O-Net) ของโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับครูในโรงเรียนเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ที่มา เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ผู้บริหาร ปี 2558 


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม