หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ศธ.มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 500/2559
ศธ.มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559

จังหวัดปัตตานี - นายอดินันท์ ปากบารา ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งใจจะเดินทางมาเป็นประธานในครั้งนี้ แต่ติดภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน อาจใช้เวลาในการเดินทางมาอำเภอโคกโพธิ์เป็นเวลานาน จึงไม่ต้องการให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องเสียเวลารอในการรับมอบทุนในครั้งนี้ จึงได้กำชับให้ดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้
เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจนไม่อาจประเมินได้ ทั้งนี้ ด้วยความสูญเสียดังกล่าวของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ยังส่งผลให้ทายาทที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับผลกระทบตามมา วันนี้จึงเป็นวันสำคัญและอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งลูกหลานของเราได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แต่การสูญเสียก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ความสูญเสีย รัฐบาลได้เห็นความสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษา จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่กระทรวงศึกษาธิการหวังว่านักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองจะได้นำเงินทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีโครงการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังเช่น การไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต การดูแลและเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ของ ศธ.ส่วนหน้า และเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ซึ่งหากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคใด ขอให้แจ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.ส่วนหน้าได้ เพื่อจะได้ดูแล และให้กำลังใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย
ขอขอบคุณหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด  คณะดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการทุนการศึกษา ตลอดจน ครู และผู้ปกครองที่ได้นำพาให้เด็กได้มารับมอบทุนการศึกษาในวันนี้ ขออำนวยพรให้ นักเรียน นักศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและครอบครัว ขอฝากผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา โปรดเสียสละกำลังกาย กำลังใจเพื่อช่วยเหลือทายาทที่ได้รับผลกระทบฯ ให้บรรลุความสุขและความสำเร็จทางการศึกษาอย่างดียิ่ง

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กล่าวรายงานถึงการมอบทุนในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องมาจากการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 อนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันมีทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง จำนวน 6,577  ราย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนมีความเข้าใจและรับรู้ถึงความเอาใจใส่ของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการศึกษาของนักเรียน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนซึ่งเป็นทายาทของผู้ได้รับผลกระทบ ในโอกาสที่ได้มาพบกัน
โดยกิจกรรมที่สำคัญ เป็นการดำเนินการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  • วันที่ ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 จำนวน 150 คน
  • วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3 จำนวน 104 คน

 
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
และการเยี่ยมเยียนครอบครัว
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความเป็นมา
นับจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบฯดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายภารกิจในดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ กรณีที่เสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส โดยให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการให้ทุนการศึกษาจะเริ่มให้นับแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษา
เป็นทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายในพื้นที่ที่เกิดเหตุ (ปกครอง, ทหาร, ตำรวจ) เป็นผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ และมีรายชื่อที่ ผอ. สพป. ลงนามกำกับจัดส่งมายัง สป.
ทายาทของผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษา อยู่ในระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กศน.  5,000 บาท/ปี
- อนุบาล/ประถมศึกษา  6,000 บาท/ปี
- มัธยมศึกษาตอนต้น,ตอนปลาย/ปวช.  10,000 บาท/ปี
- อุดมศึกษา/ปวส.  20,000 บาท/ปี
* สำหรับการศึกษาสายศาสนาควบคู่สามัญ สายสามัญหรือระดับการศึกษาอื่น ให้เทียบได้กับระดับการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
งบประมาณการช่วยเหลือทุนการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปีกระทรวงศึกษาธิการ งบเงินอุดหนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 94,162,000  บาท
เป้าหมาย นักเรียนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง จำนวน 1,471 คน จำแนกดังนี้

ที่
สถานที่มอบทุน
จำนวน
นักเรียนทุน
กำหนดการ
ที่มอบทุน
1
สพป.นราธิวาส เขต 1
692

26-28 
ธ.ค.2559
2
สพป.นราธิวาส เขต 2
-
3
สพป.นราธิวาส เขต 3
79
4
สพป.ปัตตานี เขต 1
-
-
5
สพป.ปัตตานี เขต 2
150
ธ.ค.2559
6
สพป.ปัตตานี เขต 3
104
ธ.ค.2559
7
สพป.ยะลา เขต 1
177

20-22 
ธ.ค.2559
8
สพป.ยะลา เขต 2
164
9
สพป.ยะลา เขต 3
55
10
สพป.สงขลา เขต 2
14
10-11 ม.ค.2560
11
สพป.สงขลา เขต 3
36
รวม
1,471 คน
 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; เว็บ    สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม