หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 508/2559รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ ที่ยะลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดยะลา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพบปะนักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงให้นักเรียนรุ่นแรกที่จะสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี ทั้งสายอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเรียกว่า “ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการในพื้นที่ 2,250 ตารางเมตร ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปลูกผักสวนครัว ปลูกมะนาว เพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ รวมถึงการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตัวแทนนักเรียนในโครงการฯ เผยว่า นอกจากด้านวิชาการและทักษะด้านกีฬาที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวยังเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพและส่งเสริมรายได้ในครอบครัวได้

ส่วนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงแนวทางในการสนับสนุนและดูแลเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน เป็นไปตามนโยบายและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้มารับฟังในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจและมีความมั่นใจในอนาคตของลูกหลานของตนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับทราบถึงความชัดเจนในการศึกษาต่อ มีทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจในการดำเนินงานตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ซึ่งนักเรียนจะต้องค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองให้พบ โดยขั้นต้นกระทรวงศึกษาธิการได้สำรวจความประสงค์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของนักเรียน จากนั้นจะให้การสนับสนุนตามความสามารถและความประสงค์อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการจัดตั้งชมรมครูและผู้ปกครองกลุ่มโรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างขวัญกำลังใจโดยการให้ทุนการศึกษาหรือเงินรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงหรือทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยจะเชิญชวนและขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ แม้ความเจริญทางวัตถุเป็นเรื่องจำเป็น แต่ความเจริญด้านจิตใจก็จำเป็นและสำคัญยิ่งกว่า จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นตั้งใจในการปลูกฝังวิธีคิดที่ดีงามให้แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อพื้นที่ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อันจะนำมาซึ่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

    

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม