หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 508/2559รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ ที่ยะลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดยะลา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพบปะนักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงให้นักเรียนรุ่นแรกที่จะสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี ทั้งสายอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเรียกว่า “ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการในพื้นที่ 2,250 ตารางเมตร ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปลูกผักสวนครัว ปลูกมะนาว เพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ รวมถึงการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตัวแทนนักเรียนในโครงการฯ เผยว่า นอกจากด้านวิชาการและทักษะด้านกีฬาที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวยังเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพและส่งเสริมรายได้ในครอบครัวได้

ส่วนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงแนวทางในการสนับสนุนและดูแลเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน เป็นไปตามนโยบายและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้มารับฟังในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจและมีความมั่นใจในอนาคตของลูกหลานของตนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับทราบถึงความชัดเจนในการศึกษาต่อ มีทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจในการดำเนินงานตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ซึ่งนักเรียนจะต้องค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองให้พบ โดยขั้นต้นกระทรวงศึกษาธิการได้สำรวจความประสงค์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของนักเรียน จากนั้นจะให้การสนับสนุนตามความสามารถและความประสงค์อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการจัดตั้งชมรมครูและผู้ปกครองกลุ่มโรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างขวัญกำลังใจโดยการให้ทุนการศึกษาหรือเงินรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงหรือทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยจะเชิญชวนและขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ แม้ความเจริญทางวัตถุเป็นเรื่องจำเป็น แต่ความเจริญด้านจิตใจก็จำเป็นและสำคัญยิ่งกว่า จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นตั้งใจในการปลูกฝังวิธีคิดที่ดีงามให้แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อพื้นที่ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อันจะนำมาซึ่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

    

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม