หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 501/2559ปาฐกถาพิเศษ "การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 41st National and 5th International Graduate Research Conference) พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา, นักวิชาการ, นักวิจัย ตลอดจนผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 600 คน เข้าร่วมการประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ทำให้เราต้องตีความและทำความเข้าใจก่อนว่า Thailand 4.0 คืออะไร เพราะหากเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่า Thailand 4.0 ก็จะทำให้คำนี้กลายเป็นนามธรรมและไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติใด ๆ ได้
Thailand 4.0 ในแง่มุมของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาประเทศโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) ที่เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการทำงาน เช่น การใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์หรือการใช้แรงงานให้น้อยลงเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องระวังการนำคำว่านวัตกรรมมาใช้ เพราะหลายคนยังสับสนว่านวัตกรรม คือ Creative หรือ Artistic แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เป็นนวัตกรรมต้องสามารถนำมาทำการค้าหรือนำมาทำธุรกิจที่มีผลกำไรได้ (Commercialise) ซึ่งประเทศที่ทันสมัยจะใช้แนวทางดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยคำว่า Thailand 4.0 เป็นคำที่ติดตลาดแล้ว หากเราเข้าใจความหมายของคำนี้ก็จะทำให้เห็นภาพการพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น
ในส่วนของการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 นั้น ที่ผ่านมามีข้อมูลว่าประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยน้อยมากและยังขาดแคลนนักวิจัย ทำให้ต้องเร่งสร้างนักวิจัย ด้วยการส่งนักศึกษาและนักวิจัยไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวนมาก แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาและนักวิจัยเหล่านี้ไม่ได้กลับมาเป็นนักวิจัยเต็มตัว นักวิจัยดังกล่าวจึงไม่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ที่เน้นนวัตกรรม อีกทั้งนักวิจัยแบบ Thailand 4.0 คือ นักประดิษฐ์ เพราะงานวิจัยบางชิ้นอาจทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้ แต่ไม่อาจตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ การวิจัยมีทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งสิ่งสำคัญของการวิจัยคือต้องมีเงินลงทุน อีกทั้งข้อมูลสถิติงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยที่ทำให้เกิดนวัตกรรม มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือมีคนที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมาก ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ ดังนั้น งานวิจัยที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมได้ มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนต้องหารือร่วมกันตั้งแต่แรก เพื่อให้ได้แนวทางการสร้างนวัตกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา ; เว็บ    สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม