หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนเตรียมนวัตกร

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


'หมอธี'ลงพื้นที่อีอีซีเลือก'รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย'ชลบุรี นำร่องเป็นโรงเรียนเตรียมนวัตกร


'หมอธี'ลงพื้นที่อีอีซีเลือก'รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย'ชลบุรี  นำร่องเป็นโรงเรียนเตรียมนวัตกร

18 มิ.ย.61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) mr.Matsumoto Tsutomo ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซ็น และผู้แทนกองทุน JICA และคณะผู้บริหาร ศธ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อมาดูว่าจะส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนใดเป็นโรงเรียนเตรียมนวัตกร แห่งแรกในประเทศไทย

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศมีความต้องการนักเทคโนโลยีจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรเตรียมความพร้อม ซึ่งจะดำเนิการใน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก โรงเรียนเตรียมนวัตกร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมมาดำเนินการ ดังนั้น ในวันนี้ ตนจึงลงพื้นที่มาตรวจเยียมสถานศึกษาเป็นครั้งแรกในพื้นที่อีอีซี เบื้องต้น สพฐ.ได้เสนอให้โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อีอีซี แต่เมื่อพิจารณาถึงความพร้อมทั้งด้านวิชาการ และกายภาพ อาคารสถานที่แล้วจึงตัดสินใจเลือกโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี นำร่องเป็นโรงเรียนเตรียมนวัตกร ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมนวัตกร จะมีการจัดทำหลักสูตรไทย โคเซ็น ตามแนวทางที่สร้างการร่วมมือในโครงการไทย-โคเซ็น โดยประเทศญี่ปุ่นแนะนำว่าถ้าจะมีการดำเนินการควรจะเริ่มในพื้นที่อีอีซี เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้สอดคล้องกับความต้องการ
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ 2 รัฐบาลไทย ได้กู้เงินจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ ไจก้า ในโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค จำนวน 3,500 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีส่วนหนึ่งที่จะนำมาให้ทุนเด็กที่มีผลการเรียนดี ได้เรียนต่อและอยากจะเป็นนักเทคโนโลยี ได้เรียน และมีโอกาสได้ไปเรียนที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 7 ปี จำนวน 400 คน แบ่งเป็น 5 รุ่นๆละ 80 คน จบแล้วกลับมาใช้ทุนที่ประเทศไทย
"หัวใจคือ ต้องหาเด็กที่อยากเป็นนวัตกร จึงจะเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ามาเรียนชั้น ม.4 สำหรับคนที่สนใจมุ่งเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีจริง ๆให้มาสมัครเข้าเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เบื้องต้นจะเพิ่มข้อสอบที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยจะดำเนินการในปีการศึกษา 2562 นี้ ถ้าเด็กสอบผ่านคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ก็จะได้ทุนไปเรียนที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว
สำหรับช่วงบ่าย นพ.ธีระเกียรติ พร้อมด้วยนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมผู้บริหารไจก้า สถาบันโคเซ็น และผู้บริหารศธ. ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จ.ชลบุรี ซึ่งเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ต่อเนื่อง 5 ปี) มาตรฐานโคเซ็น สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม) เป็นรุ่นแรก จำนวน 20 คน
ด้านนายรณพีร์ ตังติสานนท์ หนึ่งในนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ต่อเนื่อง 5 ปี) มาตรฐานโคเซ็น สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) กล่าวว่า เริ่มเรียนมา 6 สัปดาห์แล้ว ส่วนใหญ่การเรียนโดยรวมเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า และภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนที่ยากคือการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะตนไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย จึงรู้สึกเคลียด แต่ก็จะทำให้เต็มที่

ที่มา ; เว็บ 


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม