หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผลประชุมสภาการศึกษา​ ครั้งที่ 1/2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 82/2562
ผลประชุมสภาการศึกษา​ ครั้งที่ 1/2562

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา​ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2562 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)
รมช.ศึกษาธิการ​ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการ Youth Voice Forum #พลเมืองรุ่นใหม่ #มีวินัย #รักถิ่นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นเด็กดีมีวินัย กล้าแสดงออกทางความคิด รักถิ่นฐาน พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยการสร้าง Platform เพื่อให้เด็กในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยม​ศึกษา​ อาชีวศึกษา​ และอุดมศึกษา​ ได้มาแสดงออกทางความคิดเห็น และมุมมองด้านการศึกษา​ ถือเป็นทักษะพิเศษที่จะช่วยยกระดับความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ก่อนออกไปทำงาน และให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาในมิติต่าง ๆ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ​ผลการลงพื้นที่ศึกษา​ดูงานของกรรมการสภาการศึกษา​เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม​ 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา​เชียงราย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โรงเรียนสอนภาษาจีนซิงหัว และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย​ โดยได้ประชุมระดมความคิดเห็น รับฟังสภาพปัจจุบัน​และปัญหา​ ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม มีสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญ อาทิ เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา​ และจะเข้าทำงานในสถานประกอบการไม่ได้ เนื่องจากไม่มีเลขประจำตัวประชาชน​ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการร่วมกันแก้ไข เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการมีงานทำ โดยคำนึงถึงรายละเอียดและปัจจัยในทุกด้านอย่างรอบคอบและครบถ้วน
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (National Education​ Standard : NES) กับกรอบคุณ​วุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework : NQF)กล่าวคือ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติเป็นเรื่องทางวิชาการ ส่วนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ซึ่งประเทศไทยได้ปรับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้มีความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอาเซียนที่มี 8 ระดับแล้ว เพื่อให้สามารถเทียบเคียงคุณวุฒิเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ขณะนี้อำนาจหน้าที่การกำหนดเทียบเคียงยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นของหน่วยงานใด จึงมอบให้ สกศ. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียดในการเทียบเคียงและกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรอาชีวะนานาชาติที่เข้ามาเปิดสอนในสถาบันการศึกษาของไทยเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจำเป็นต้องมีระบบเทียบเคียงคุณวุฒิที่ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคตด้วย
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม