หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ศธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 87/2562ศธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดทั่วประเทศกว่า 400 คน ร่วมทำงานบูรณาการ และรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนไม่น้อยกว่า 80บัตรเสียไม่เกิน 2%
วันนี้ (26 ก.พ.62) ที่ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้เหลือเวลาไม่ถึงเดือนก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้น เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนต้องออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 80 ของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง และมีบัตรเสียน้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีความใกล้ชิดกับชุมชน สังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีความรู้เข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ได้บัญญัติวิธีการเลือกตั้งและขั้นตอนของการได้มาของ ส.ส. รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปเผยแพร่ต่อให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง
การประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ร่วมรับรู้ โดยเฉพาะศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผล และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 หลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกตั้ง ซึ่งมีความก้าวหน้าไปตามลำดับ เช่น
  •  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กศน. กับ กกต. เพื่อเป็นศูนย์ที่สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป มีทั้งส่วนของวิชาการ นิทรรศการ โฟกัสกรุ๊ป ของนักศึกษากศน. มีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีเดินการรณรงค์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกระบวนการการเลือกตั้งที่ถูกต้อง
  •  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการ Video Conference ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอบรมครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป
  •  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนเอกชนในสังกัดรับรู้แนวทางการรณรงค์การเลือกตั้ง สส.ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครูและเด็ก
    หลังจากนี้ทุกหน่วยงานจะให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ผู้ปกครองต่อไป
"บุคลากรทุกคนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเร่งรัดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้มีความถูกต้องในพื้นที่ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ที่วางไว้ จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ยึดการทำงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ มีจิตสำนึกในการทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เพราะการยึดมั่นในความถูกต้องจะทำให้ข้าราชการเป็นคนที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม