หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สพฐ.เดินหน้าสนอง 4 นโยบายสำคัญ คสช. เรียนทางไกลผ่านดาวเทียมทุก ร.ร.100%

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


สพฐ.เดินหน้าสนอง 4 นโยบายสำคัญ คสช. เรียนทางไกลผ่านดาวเทียมทุก ร.ร.100%
          สพฐ.เดินหน้าสนอง 4 นโยบายสำคัญคสช. ชงโครงการขยายโครงการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง 100% ก่อน 5 ธ.ค. 57 ถวายในหลวง
          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กพฐ. นั้น ภารกิจเฉพาะหน้าที่จะเร่งดำเนินการ คือ การดำเนินการตามนโยบายของ คสช.ใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยเฉพาะมีความรักชาติและสามัคคี ซึ่งถ้าแปลงนโยบายสู่การ ปฏิบัติก็คือการแยกวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 2.การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง โครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียนมาเป็นการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ หรือห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมให้นักเรียนทุกชั้น ปีได้มีโอกาสเข้าไปใช้งานแทน โดยขณะนี้ สพฐ. กำลังทำเรื่องไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอเปลี่ยน แปลงงบประมาณปี 2556-2557 มาใช้ในการ จัดทำห้องสมาร์ทคลาสรูม เบื้องต้นจะได้ประมาณ 15,000-18,000 ห้องเรียน รวมทั้งขอ เปลี่ยนชื่อโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดทำรายละเอียดของโครงการดังกล่าวส่งให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ของคสช.แล้ว เร็วๆ นี้คงจะได้มีการหารือและขอความเห็นชอบต่อไป
          "นอกจากนี้จะสานต่อโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ให้สมบูรณ์ 100% สพฐ.จะเข้าไปเติมเต็มเร่งติดตั้งให้ครบทุกโรงเรียนก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นการดำเนินการถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สพฐ.ตั้งความหวังว่าในวันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีสารสนเทศใน รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมาร์ทคลาสรูม ห้องคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว
          นายกมล กล่าวต่อว่า นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพการศึกษา ยกระดับโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน การ แก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และการเพิ่มผล สัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และ 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุง ระบบค่าใช้จ่ายรายหัว
          ทั้งนี้ การสนองนโยบายทั้ง 4 ข้อของ คสช. เป็นภารกิจเฉพาะหน้าแต่ภารกิจระยะยาวของ สพฐ.คือ การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะตั้งคณะกรรมการ ระดับชาติขึ้นมากำหนดพิมพ์เขียวการศึกษาชาติ และ สพฐ.จะตั้งกรรมการของ สพฐ.ขึ้นมาทำงานล้อไปกับคณะกรรมการชุดดังกล่าว
         
 ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม