หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting :ASEM) ครั้งที่ 11

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting :ASEM) ครั้งที่ 11

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting :ASEM) ครั้งที่ 11

พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting :ASEM) ครั้งที่ 11 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559
วัตถุประสงค์ของการประชุม ASEM มีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของทั้งสองภูมิภาคผ่านการประชุม กิจกรรมและโครงการต่างๆ ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยมีความร่วมมือครอบคลุมในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ASEM เป็นกรอบความร่วมมือระดับผู้นำกรอบเดียวระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปในขณะนี้ มีสมาชิก 51 ประเทศ และ 2 องค์กร คือ สหภาพยุโรปและสำนักเลขาธิการอาเซียน การประชุม ASEM 11 ครั้งนี้ จะตรงกับการครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งอาเซม ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2539 มองโกเลียจึงกำหนดหัวข้อหลักการประชุมว่า “20 Years of ASEM: Partnership for the Future Through Connectivity”
ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุม ASEM 11 เป็นการเข้าร่วมการประชุม ASEM ครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีเคยเข้าร่วมการประชุม ASEM 10 ที่นครมิลาน อิตาลี เมื่อเดือนตุลาคม 2557  สำหรับกิจกรรมสำคัญการประชุม ASEM 11  ได้แก่ (1) พิธีเปิด (2) การพบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาเซม ได้แก่ รัฐสภา ภาคธุรกิจ เยาวชน และภาคประชาสังคม (3) การประชุมเต็มคณะ 2 วาระ ได้แก่ วาระที่1 หัวข้อ Two Decades of Partnership: Taking Stock and Looking Ahead และ วาระที่ 2 หัวข้อ Promoting ASEM Partnership for Greater Connectivity (4) กิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานเลี้ยงอาหารค่ำ (5) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ หัวข้อ Enhancing the Three Pillars of ASEM และ (6) การหารือทวิภาคีระหว่างการประชุม
เอกสารผลลัพธ์การประชุม ASEM 11 มี 2 ฉบับ ได้แก่ (1) แถลงการณ์ประธาน (Chair’s Statement) ซึ่งเป็นสรุปผลการหารือของผู้นำ และแสดงถึงความมุ่งมั่นของสมาชิกASEMในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความเชื่อมโยง ความมั่นคงทางทะเล และ (2) ปฏิญญาอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration) ซึ่งมองโกเลียได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งASEM โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่ผ่านมา รวมทั้งระบุวิสัยทัศน์ในทศวรรษที่ 3 ได้แก่ (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ความเป็นหุ้นส่วน (2) ส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม (3) ส่งเสริมความเชื่อมโยง และ (4) การปรับปรุงกระบวนการทำงานของASEM รวมทั้งจะกำหนดให้วันที่ 1 มีนาคมของทุกปีเป็นวันASEM เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับASEMในหมู่สาธารณชนในทุกๆ ปี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะใช้โอกาสนี้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงท่าทีของไทยต่อประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีพหุภาคี  พร้อมผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การค้ามนุษย์ และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ โดยไทยจะเสนอจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กำหนดการของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
10.00 น.         -นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังกรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6)
18.10 น.         -เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจ็งกิส ข่าน (Chinggis Khaan International Airport)
กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย (เวลาที่กรุงอูลานบาตอร์เร็วกว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
10.30 น.         -นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11
10.45 น.         -นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาเซม ประกอบด้วย รัฐสภา
ภาคธุรกิจ เยาวชน และภาคประชาสังคม
11.00 น.         -นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ ช่วงที่ 1 (First Plenary Session)ในหัวข้อ  “Two Decades of Partnership: Taking Stock and Looking Ahead”
13.00 น.         -นายซักเคีย แอลแบคดอร์จ ประธานาธิบดีมองโกเลีย เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน (Social Lunch) แก่ผู้นาที่เข้าร่วมการประชุมฯ
14.10 น.         -นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ ช่วงที่ 2 (Second Plenary Session) และกล่าวถ้อยแถลง ในหัวข้อ “Promoting ASEM Partnership for Greater Connectivity”
16.00 น.         -นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นาที่เข้าร่วมการประชุมฯ (Family Photo)
-นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากโรงแรมแชงกรี-ลา ไปยัง Chinggisiin Khuree Complex เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ชมการแสดงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองของมองโกเลีย (Nomadic Festival-Naadam)
18.30 น.         -ประธานาธิบดีมองโกเลียเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
09.10 น.         -นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat Session) ในหัวข้อ
“Enhancing the three pillars of ASEM”
เที่ยง              -นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมผู้นาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11
13.30 น.         -นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากมองโกเลียกลับระเทศไทย
17.30 น.         -นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6)
********************************** 
ที่มา ;  เว็บ รัฐบาลไทย
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม