หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
 
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 356/2559 การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานถึงการจัดงาน และผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ รวม 26 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4,540 คน เข้าร่วมการประชุม
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา เพราะจะต้องมีการปฏิรูปทั้งหลักสูตร ทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการบริหาร กระบวนการวัดและประเมินผล ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสื่อและเทคโนโลยีด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบพัฒนาครู TEPE Online ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เป็นการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ โดยครูสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา พร้อมๆ กันกับทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ควบคู่กันไป ซึ่งถือว่าเป็นการ “คืนครูสู่ห้องเรียน” ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลทางบวกต่อครู จำนวนถึง 4 - 5 แสนคนทั่วประเทศ
การประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน การเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมและโครงการตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น นิทรรศการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, นิทรรศการการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน, การจัดการเรียนการสอน Eng24, นิทรรศการการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างความเป็นธรรมให้สังคมระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล, การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานการศึกษา สู่ท้องถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมที่ดำเนินการมาเป็นเวลากว่ายี่สิบปี โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) มาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และยังได้ต่อยอดระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่มีคุณภาพไปยังโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย
การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะทำให้เงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จและส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วตามที่มุ่งหวัง อันจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

  • ที่มา ;  เว็บ  

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม