หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


.
 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 343/2559เปิดงานมัธยมศึกษาสงขลา-สตูล Festival 2016
  และมอบ
  นโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล

  จังหวัดสตูล - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เมื่อวันจันทร์ที่ 22สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน "มัธยมศึกษาสงขลา-สตูล Festival 2016" และมอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
   เปิดงาน "มัธยมศึกษาสงขลา – สตูล Festival 2016"
  ณ 
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
   เมื่อเวลา 8.30 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางถึงหอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เพื่อเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน "มัธยมศึกษาสงขลา-สตูล Festival 2016" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 16

  นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.เขต 16 (สงขลา-สตูล) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาใน สพม.16 และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามโครงการจุดเน้น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาและผลงานที่เป็นเลิศประจำปีสู่สาธารณชน
  โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ค่านิยมหลัก 12 ประการ, โรงเรียนประชารัฐ, โครงการกำจัดขยะ, โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ การจัดห้องเรียนคุณภาพสะเต็มศึกษา การดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่องต่างๆ เช่น สะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รวมทั้งการมอบรางวัลต่างๆ จากผลการดำเนินงานดีเด่น ตามจุดเน้นการพัฒนา ผลการทดสอบ O-NET ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ เป็นต้น


   พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนที่ได้รับรางวัล "เพชรน้ำหนึ่ง" อันเป็นรางวัลสำหรับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามจุดเน้นด้านต่างๆ ของ สพม. 16 (สงขลา-สตูล) จำนวน 26 รางวัล เช่น จุดเน้นโรงเรียนของชุมชน จุดเน้นโรงเรียนน่าอยู่ ฯลฯ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 และผลการดำเนินงานปีที่ผ่านๆ มาก็ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการจัดงานดังกล่าวมาโดยลำดับ
  โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงช่วงวันที่ 20-22 และ 25 สิงหาคม 2559 ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล และนราธิวาส ตามลำดับ (ซึ่งจุดประชุมที่ปัตตานีและยะลา มีสงขลาเฉพาะ อำเภอที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมด้วย) ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมากขึ้น
   สิ่งที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง คือ การที่ตนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากว่า 2 ปี เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้วางน้ำหนักไปที่จุดนั้นให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาพยายามจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในสายอาชีพมากขึ้น จนเป็นที่น่าพอใจ เพราะส่งผลให้ผู้เรียนจบแล้วมีงานทำ ที่สำคัญคือผลสอบ O-Net ในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 2 ปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ
   ส่วนความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จะเน้นการบูรณาการจัดการศึกษาทุกองค์กรหลักและทุกภาคส่วน รวมทั้งการศึกษาเอกชนด้วย เพราะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานศึกษาเอกชนซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่เข้าเรียนจำนวนมาก คือ โรงเรียนสามัญและโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งอยู่ในการกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
   ในส่วนของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรามีครูอาสากระจายในตำบลต่างๆ เต็มพื้นที่ ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมาก เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ซึ่งต่อไปจะเพิ่มอัตราครูอาสาให้มากขึ้น ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นได้ให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อดูแลโรงเรียน สพฐ. ให้มีคุณภาพในการเรียนการสอนสูงขึ้น
   ขอเรียนว่า ความพยายามในการบูรณาการศึกษาของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ต้องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและเข้มแข็งไปด้วยกัน เหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้เสมอว่า "Stronger Together" กล่าวคือ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นเด็กตกหล่นหรือเด็กออกกลางคัน ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องช่วยเหลือกัน ไปด้วยกัน ในการจัดทำแผนบูรณาการและกำกับงานการศึกษาให้เข้มมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า" ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาในพื้นที่ และเร็วๆ นี้จะมี "รัฐบาลส่วนหน้า" ลงมาดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกันด้วย
  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำถึงการทำงานของรัฐบาล คสช. ด้วยว่า จะได้มีการเร่งรัดขับเคลื่อนการศึกษาทุกพื้นที่มากขึ้น  และการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับการจัดอันดับความเร่งด่วนในการดูแลไว้ด้วย ดังนั้นช่วงเวลา 1 ปีเศษๆ ก่อนการเลือกตั้ง ก็จะส่งผลให้งานต่างๆ มีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะงานตามจุดเน้น ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. ระบบการบริหารจัดการ 8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมต่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ในครั้งนี้ ขอให้รักษามาตรฐานคุณความดี เพราะสิ่งที่ทำความดีจะเป็นการปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะหากเราทำงานด้วยใจ สุดความสามารถ ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศ ก็จะเป็นเสมือนพระโอสถถวายพระองค์ได้เป็นอย่างดี และขอฝากรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันทำความดีทั่วทั้งแผ่นดิน เพื่อถวายในหลวงของเราด้วย

  ให้นโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   ต่อมาเมื่อเวลา 10.15 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางถึงหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล เพื่อให้นโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้รับใบอนุญาต โต๊ะครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน

  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปการศึกษา โดยกำหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ด้าน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ/การประเมิน/การประกันคุณภาพ/การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) ICT เพื่อการศึกษา 6) การบริหารจัดการ 7) การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ได้มีการพิจารณาการประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการรอนำเข้าสู่คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน คาดว่ากลางเดือนกันยายน 2559 จะผ่านความเห็นชอบ และมีการประกาศใช้ต่อไป
  ในส่วนของการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ โดยมุ่งเน้นดำเนินการใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ระบบการศึกษา 3) การส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา 4) การเสริมสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา5) การจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ 6) การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ด้าน คือ สุขภาพดี, เป็นคนเก่ง, เป็นคนดี, มีจิตอาสา, ได้รับการพัฒนาไปสู่อาชีพในอนาคต, ได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม, การเสริมสร้างความสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมนานาชาติได้ และมีความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการจัดการศึกษาของครูและโรงเรียนเอกชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระของสถานศึกษาภาครัฐ
  ผลการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏว่าสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชาติสูงขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งนักเรียนมีพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสถิติการสูญเสียครูและบุคลากรทางการศึกษาลดน้อยลง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น ส่งผลให้ในช่วงปีงบประมาณ 2558 มีข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพียง 1 คน บาดเจ็บ 1 คน จากเดิมปี 2557 เสียชีวิต 9 คน บาดเจ็บ 7 คน และในปี 2559 ยังไม่พบการสูญเสียแต่อย่างใด ตลอดจนมีจำนวนผู้สมัครเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ลดอัตราการว่างงานในอนาคตได้ เน้นผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาเสริมหรือเพิ่มเติมในทุกระดับ อาทิ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พร้อมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Stronger Together)
  โดยคำนึงถึงแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และการดูแลเด็กตกหล่นหรือเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา ด้วยการใช้ "สตูลโมเดล" เพื่อนำเด็กเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงมอบหมายให้ สช. รวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมความเห็นในครั้งนี้ เพื่อนำมาจัดทำแผนการศึกษาระยะสั้นและระยะยาวแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความสุขต่อการจัดการศึกษาของภาครัฐ

 • ที่มา ;  เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม