หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


.
 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 343/2559เปิดงานมัธยมศึกษาสงขลา-สตูล Festival 2016
  และมอบ
  นโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล

  จังหวัดสตูล - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เมื่อวันจันทร์ที่ 22สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน "มัธยมศึกษาสงขลา-สตูล Festival 2016" และมอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
   เปิดงาน "มัธยมศึกษาสงขลา – สตูล Festival 2016"
  ณ 
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
   เมื่อเวลา 8.30 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางถึงหอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เพื่อเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน "มัธยมศึกษาสงขลา-สตูล Festival 2016" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 16

  นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.เขต 16 (สงขลา-สตูล) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาใน สพม.16 และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามโครงการจุดเน้น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาและผลงานที่เป็นเลิศประจำปีสู่สาธารณชน
  โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ค่านิยมหลัก 12 ประการ, โรงเรียนประชารัฐ, โครงการกำจัดขยะ, โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ การจัดห้องเรียนคุณภาพสะเต็มศึกษา การดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่องต่างๆ เช่น สะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รวมทั้งการมอบรางวัลต่างๆ จากผลการดำเนินงานดีเด่น ตามจุดเน้นการพัฒนา ผลการทดสอบ O-NET ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ เป็นต้น


   พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนที่ได้รับรางวัล "เพชรน้ำหนึ่ง" อันเป็นรางวัลสำหรับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามจุดเน้นด้านต่างๆ ของ สพม. 16 (สงขลา-สตูล) จำนวน 26 รางวัล เช่น จุดเน้นโรงเรียนของชุมชน จุดเน้นโรงเรียนน่าอยู่ ฯลฯ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 และผลการดำเนินงานปีที่ผ่านๆ มาก็ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการจัดงานดังกล่าวมาโดยลำดับ
  โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงช่วงวันที่ 20-22 และ 25 สิงหาคม 2559 ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล และนราธิวาส ตามลำดับ (ซึ่งจุดประชุมที่ปัตตานีและยะลา มีสงขลาเฉพาะ อำเภอที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมด้วย) ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมากขึ้น
   สิ่งที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง คือ การที่ตนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากว่า 2 ปี เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้วางน้ำหนักไปที่จุดนั้นให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาพยายามจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในสายอาชีพมากขึ้น จนเป็นที่น่าพอใจ เพราะส่งผลให้ผู้เรียนจบแล้วมีงานทำ ที่สำคัญคือผลสอบ O-Net ในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 2 ปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ
   ส่วนความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จะเน้นการบูรณาการจัดการศึกษาทุกองค์กรหลักและทุกภาคส่วน รวมทั้งการศึกษาเอกชนด้วย เพราะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานศึกษาเอกชนซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่เข้าเรียนจำนวนมาก คือ โรงเรียนสามัญและโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งอยู่ในการกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
   ในส่วนของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรามีครูอาสากระจายในตำบลต่างๆ เต็มพื้นที่ ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมาก เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ซึ่งต่อไปจะเพิ่มอัตราครูอาสาให้มากขึ้น ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นได้ให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อดูแลโรงเรียน สพฐ. ให้มีคุณภาพในการเรียนการสอนสูงขึ้น
   ขอเรียนว่า ความพยายามในการบูรณาการศึกษาของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ต้องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและเข้มแข็งไปด้วยกัน เหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้เสมอว่า "Stronger Together" กล่าวคือ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นเด็กตกหล่นหรือเด็กออกกลางคัน ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องช่วยเหลือกัน ไปด้วยกัน ในการจัดทำแผนบูรณาการและกำกับงานการศึกษาให้เข้มมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า" ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาในพื้นที่ และเร็วๆ นี้จะมี "รัฐบาลส่วนหน้า" ลงมาดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกันด้วย
  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำถึงการทำงานของรัฐบาล คสช. ด้วยว่า จะได้มีการเร่งรัดขับเคลื่อนการศึกษาทุกพื้นที่มากขึ้น  และการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับการจัดอันดับความเร่งด่วนในการดูแลไว้ด้วย ดังนั้นช่วงเวลา 1 ปีเศษๆ ก่อนการเลือกตั้ง ก็จะส่งผลให้งานต่างๆ มีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะงานตามจุดเน้น ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. ระบบการบริหารจัดการ 8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมต่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ในครั้งนี้ ขอให้รักษามาตรฐานคุณความดี เพราะสิ่งที่ทำความดีจะเป็นการปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะหากเราทำงานด้วยใจ สุดความสามารถ ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศ ก็จะเป็นเสมือนพระโอสถถวายพระองค์ได้เป็นอย่างดี และขอฝากรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันทำความดีทั่วทั้งแผ่นดิน เพื่อถวายในหลวงของเราด้วย

  ให้นโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   ต่อมาเมื่อเวลา 10.15 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางถึงหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล เพื่อให้นโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้รับใบอนุญาต โต๊ะครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน

  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปการศึกษา โดยกำหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ด้าน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ/การประเมิน/การประกันคุณภาพ/การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) ICT เพื่อการศึกษา 6) การบริหารจัดการ 7) การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ได้มีการพิจารณาการประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการรอนำเข้าสู่คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน คาดว่ากลางเดือนกันยายน 2559 จะผ่านความเห็นชอบ และมีการประกาศใช้ต่อไป
  ในส่วนของการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ โดยมุ่งเน้นดำเนินการใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ระบบการศึกษา 3) การส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา 4) การเสริมสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา5) การจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ 6) การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ด้าน คือ สุขภาพดี, เป็นคนเก่ง, เป็นคนดี, มีจิตอาสา, ได้รับการพัฒนาไปสู่อาชีพในอนาคต, ได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม, การเสริมสร้างความสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมนานาชาติได้ และมีความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการจัดการศึกษาของครูและโรงเรียนเอกชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระของสถานศึกษาภาครัฐ
  ผลการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏว่าสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชาติสูงขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งนักเรียนมีพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสถิติการสูญเสียครูและบุคลากรทางการศึกษาลดน้อยลง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น ส่งผลให้ในช่วงปีงบประมาณ 2558 มีข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพียง 1 คน บาดเจ็บ 1 คน จากเดิมปี 2557 เสียชีวิต 9 คน บาดเจ็บ 7 คน และในปี 2559 ยังไม่พบการสูญเสียแต่อย่างใด ตลอดจนมีจำนวนผู้สมัครเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ลดอัตราการว่างงานในอนาคตได้ เน้นผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาเสริมหรือเพิ่มเติมในทุกระดับ อาทิ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พร้อมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Stronger Together)
  โดยคำนึงถึงแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และการดูแลเด็กตกหล่นหรือเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา ด้วยการใช้ "สตูลโมเดล" เพื่อนำเด็กเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงมอบหมายให้ สช. รวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมความเห็นในครั้งนี้ เพื่อนำมาจัดทำแผนการศึกษาระยะสั้นและระยะยาวแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความสุขต่อการจัดการศึกษาของภาครัฐ

 • ที่มา ;  เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม