หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 355/2559 โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมโครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง MOC โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมหารือ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อวางแนวทางในการขยายผลโครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 และได้นำไปทดลองใช้กับโรงเรียน 40 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาทิ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น เนื่องจากเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังพบปัญหาครูย้ายบ่อยและครูไม่ครบชั้น เมื่อนำสื่อการสอนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ทำให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
ปัจจุบันโครงการจัดทำสื่อฯ ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ ในระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยสื่อการสอนจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น สำหรับแนวทางในการขยายผลนั้น คณะกรรมการดำเนินงานฯ จะจัดพิมพ์คู่มือสำหรับครูและแบบฝึกหัดสำหรับเด็กที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ จะมีสื่อการสอนและแบบฝึกหัดในรูปแบบของการแสดงวิธีทำ เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ พิจารณารายละเอียดเนื้อหาที่จะจัดทำสื่อการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์และวิชาภูมิศาสตร์ ว่าควรมีเนื้อหาอย่างไร ซึ่งสิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้เด็กรู้ที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ เพราะการที่สังคมไทยในปัจจุบันเกิดความแตกแยก ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่คนไทยไม่อินกับประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ไม่ทราบที่มาและความสำคัญของประเทศชาติ ไม่ทราบว่าคนไทยในอดีตต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรมาบ้าง จึงทำให้เกิดปัญหาในสังคมขึ้น ดังนั้น เนื้อประวัติศาสตร์ที่เด็กควรรู้ต้องถูกสอนให้อยู่ใน Mindset ของเด็กด้วย
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การขยายผลต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยการจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนเหล่านั้น อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับการอบรมหรือให้ความรู้กับครูเพื่อนำสื่อการสอนไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบให้ สพฐ. และ สสวท. ดำเนินการร่วมกันขยายผลการใช้สื่อการสอนดังกล่าวไปยังโรงเรียน 1,000 แห่งต่อไป นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้เรียนรู้การนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ เพราะผู้ที่จะเป็นครูต้องรู้จักวิธีการคิดและผลิตสื่อการสอนด้วย

  • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม