หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 355/2559 โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมโครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง MOC โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมหารือ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อวางแนวทางในการขยายผลโครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 และได้นำไปทดลองใช้กับโรงเรียน 40 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาทิ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น เนื่องจากเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังพบปัญหาครูย้ายบ่อยและครูไม่ครบชั้น เมื่อนำสื่อการสอนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ทำให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
ปัจจุบันโครงการจัดทำสื่อฯ ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ ในระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยสื่อการสอนจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น สำหรับแนวทางในการขยายผลนั้น คณะกรรมการดำเนินงานฯ จะจัดพิมพ์คู่มือสำหรับครูและแบบฝึกหัดสำหรับเด็กที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ จะมีสื่อการสอนและแบบฝึกหัดในรูปแบบของการแสดงวิธีทำ เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ พิจารณารายละเอียดเนื้อหาที่จะจัดทำสื่อการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์และวิชาภูมิศาสตร์ ว่าควรมีเนื้อหาอย่างไร ซึ่งสิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้เด็กรู้ที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ เพราะการที่สังคมไทยในปัจจุบันเกิดความแตกแยก ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่คนไทยไม่อินกับประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ไม่ทราบที่มาและความสำคัญของประเทศชาติ ไม่ทราบว่าคนไทยในอดีตต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรมาบ้าง จึงทำให้เกิดปัญหาในสังคมขึ้น ดังนั้น เนื้อประวัติศาสตร์ที่เด็กควรรู้ต้องถูกสอนให้อยู่ใน Mindset ของเด็กด้วย
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การขยายผลต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยการจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนเหล่านั้น อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับการอบรมหรือให้ความรู้กับครูเพื่อนำสื่อการสอนไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบให้ สพฐ. และ สสวท. ดำเนินการร่วมกันขยายผลการใช้สื่อการสอนดังกล่าวไปยังโรงเรียน 1,000 แห่งต่อไป นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้เรียนรู้การนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ เพราะผู้ที่จะเป็นครูต้องรู้จักวิธีการคิดและผลิตสื่อการสอนด้วย

  • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม