หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เก็งข้อสอบ พลวัต เพิ่ม 19 พ.ย. 2552 จากอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต และของเดิม 80 ข้อ

ของวันที่ 19 พ.ย.2552

-หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ คือ
พลเอกสนธิ บุญรัตกรินทร์

- โครงการล้างหนี้นอกระบบของรัฐบาล ผู้ที่จะสมัครได้ต้องมีหนี้ต้องเกิดวันใด วงเงินเท่าใด
ตอบ 19 พ.ย.2552 วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

-งานศิลปหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นวันใด
ตอบ 9 - 11 ธันวาคม 2552

- Tutor Channel มีสโลแกนว่าอย่างไร
ตอบ เพื่ออนาคตชาติ เพื่อโอกาส ทุกคน

- GAT คืออะไร
ตอบ Gernaral Aptitude Test หมายถึง การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป

- PAT คืออะไร
ตอบ Professional and Academic Aptitude Test หมายความว่า การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีฐานะอย่างไร

ตอบ องค์การมหาชน
- I-NET คืออะไร

ตอบ Islamic National Education Test หมายความว่า แบบทดสอบที่สอบในวิชาอิสลามศึกษา 8 วิชา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับปลาย ให้แก่ผู้ที่เรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา การจัดสอบดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักบริหารยุทธศษสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 12 บริหารการจัดสอบโดยศูนย์สอบจำนวน 5 ศูนย์ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

8 วิชาที่สอบได้แก่ อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร / อัลหะดีษ / อัลฟิกซ์ / ภาษาอาหรับ / ภาษามลายู / อัลอะกีดะห์ / อัตตารีค / อัคลาค

-ผู้ปกองโอ๊ต คือใคร
ตอบ ร้อยตำรวจตรีอาทิย์ บุปผา เสียชีวิตจากการเข้าจับกุมผู้ค้ายาไอซ์ ถูกยิงเสียชีวิต (ผู้ยิง คือ เอกขาว ชุชัย/เอกชัย)
-เว็บไซต์ สทศ.คืออะไร
ตอบ www.niets.or.th

ของวันที่ 18 พ.ย. 2552

-องค์คณะบุคคลตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจำนวนเท่าใด
ตอบ
เลขชุดที่ 1 3579
เลขที่นำเสนอ คือ
3 5 7 9
สังเกตเป็นเลขคี่ มีประโยชน์ในการจำให้นำมาแทนจำนวนคนในคณะต่าง ๆ ตาม รธน.2550
ได้ว่า
3 จำนวนคนในผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
5 จำนวนคนในคณะกรรมการการเลือกตั้ง
7 จำนวนคนในคณะกรรมการตรวงเงินแผ่นดิน หรือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
9 จำนวนคนในคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ -
ทุจริตแห่งชาติ

เทคนิค ตรวจดิน / เลือกตั้ง / ตรวจเงิน เป็นสิทธิของมนุษย์ /ศาล ต้องป้องกันการทุจริต
= 3 5 7 9

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่กลุ่ม กลุ่มละกี่สาระ
ตอบ
เลขชุดที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ ท่องไว้ เผื่อได้ใช้กับหลักสูตรแกนกลาง 51
เบอร์โทร คือ 08 – 66855344
ตัวเลขกลุ่มที่ 1 08 คือ หมายถึงมี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
(อันนี้ต้องท่องให้ได้แบบเรียง เพื่อจะได้ใช้สูตร 66855344)
ตัวเลขกลุ่มที่ 2 66855344
1.ภาษาไทย มี 6 สาระการเรียนรู้
2.คณิตศาสตร์ มี 6 สาระการเรียนรู้
3.วิทยาศาสตร์ มี 8 สาระการเรียนรู้
4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี 5 สาระการเรียนรู้
5.สุขศึกษาและพลศึกษา มี 5 สาระการเรียนรู้
6.ศิลปะ มี 3 สาระการเรียนรู้
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี 4 สาระการเรียนรู้
8.ภาษาต่างประเทศ มี 4 สาระการเรียนรู้

ของวันที่ 17 พ.ย. 2552

- 7 วันอันตราย ปี 2552-2553 ช่วงเทศกาลปีใหม่คือ
ตอบ ประชุม ศปถ.ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 5 คนตายไม่เกิน 346 ศพในช่วง 7 วันอันตราย 29 ธ.ค.-4 ม.ค.
อ้างอิง http://www.thaipost.net/x-cite/171109/13635

- N-NET คืออะไร
ตอบ การประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ หรือ Nonformal Education Testing

-ใครเป็นประธานพิจารณาการโยกย้ายตำรวจระดับนายพล ของคณะกรรมการนโยบายตำรวตแห่งชาติเมื่อ 16 พ.ย.2552 ที่ผ่านมา
ตอบ ก.ตร. เดินหน้าพิจารณาโผโยกย้ายนายตำรวจระดับนายพล แม้ ร.ต.อ.ปุระชัย และ พล.ต.อ.พิชิต วอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุมก็ตาม ...
เมื่อ วันที่ 16 พ.ย. ในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพื่อเดินหน้าโผโยกย้ายนายตำรวจระดับนายพล ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน ซึ่งเริ่มในเวลา 17.00 น. และเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 23.00 น. รวมเวลาการประชุมเกือบ 6 ชั่วโมง โดยมีรายงานว่า ที่ประชุมเดินหน้าพิจารณาการแต่งตั้งนายตำรวจระดับนายพล

ของวันที่ 16 พ.ย. 2552

-ตามประกาศ ด่วนที่สุดของ ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/656 กำหนดให้วันเลือกอนุกรรมการผู้แทนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันใด
ตอบ 14 ธันวาคม 2552

-กำหนดวันรับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คือวันใด
ตอบ 23 - 25 พ.ย. 2552

- ประธานเลขาธิการ ก.ค.ศ.คนปัจจุบัน คือใคร
ตอบ นายประเสริฐ งามพันธุ์

-ตามระเบียบการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552 การรับเงินบริจารรับได้กี่รายการอะไรบ้าง
ตอบ 2 รายการ ได้แก่ 1.เงินสด เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ 2.รับเงินสดผ่านธนาคาร
-กรณีมีผู้จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินแก่สถานศึกษา ให้ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งจำนวนเท่าใด
ตอบ จำนวนไม่เกิน 5 คน
-กรณีสำเนาคู่ฉบับใบเสร็จรับเงินการบริจาคสูญหายให้สถานศึกษาทำอย่างไร
ตอบ ออกใบรับรองใบเสร็จให้ใหม่ (หลังจากสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว)

-ขั้นเงินเดือนสูงสุดของ ค.ศ.3 ณเวลานี้ สูงสุดเท่าใด
ตอบ 47,450 บาท (กำลังจะปรับไปหา ก.พ. แต่ยังไม่มีผล ยังไม่ผ่าน ยังไม่มีพระราชกฤษฎีการองรับ ใหม่ 50,550 บาท ต่างกัน 3,100 บาท )

-การประชุม APEC ครั้งต่อไป จัดขึ้นที่ใด
ตอบ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ปี 2011 จัดที่ เกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา

-เหมืองทองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่ใด
ตอบ เมืองทรีฟายด์ดิวตี้ ประเทศจอร์เจีย

-การประชุมเอเปคที่สิงคโปร์ มีประเด็นสำคัญหรือเป้าหมายเพื่ออะไรบ้าง
ตอบ กระตุ้นเศรษฐกิจ , ต่อต้านการกีดกันสินค้าทุกรูปแบบ , ส่งเสริมการค้าเสรี

-ฝนดาวตกที่จะตกในคืนนี้ เริ่มเวลา 01.00 น.ชื่ออะไร
ตอบ ฝนดาวตกลีโอนิคส์

-ใครเป็นผู้ได้รับมอบหมายจัดทำบัญชีทะเบียนรองผู้บัญชาการและผู้บัญชาการตำรวจเสนอ กตร.
ตอบ เลขาธิการ ก.พ.

-ร้อยตำรวจใดที่พลีชีพล่อซื้อยาบ้าจนถูกยิงจ่อกกหูเสียชีวิต
ตอบ ร.ต.อ.อาทิตย์ บุปผา

-เ็ด็กแว๊นท์ที่ยกพวกถล่มยิงเพื่อนคู่อริเป็นการถล่มกันระหว่างแก๊งค์ใด (ไม่น่าจำแต่คิดเล่น ๆดู)
ตอบ แก็งค์แลนดอมถล่มแก๊งค์ฮ๊อต

-การประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ร.) ในวันที่ 16 พ.ย.2552 นี้จัดเป็นครั้งที่เท่าใดแล้ว
ตอบ ครั้งที่ 4

-หมู่บ้านใดของไทยอยู่ติดเขตเขมรบริกเวณเขาพระวิหาร
ตอบ หมู่บ้านแซร์ไปร์

- ขออนุญาตเฉลยข้อสอบ สพท.อด 4
1.1+2+3+.....+1000=

ตอบ ใช้สูตร ผลรวมจำนวนนับเริ่มตั้งแต่ 1 =((ต้น+ปลาย)xปลาย)/2 = ((1+1000)x1000)/2 = 500,500
2.ส่งของขวัญ50คนมีกี่ชิ้น

ตอบ ใช้สูตร การแจกบัตร , แจกของขวัญ = n(n-1) = 50(50-1) = 50x49 = 2450
3.เงินเดือนมีกี่ขั้น

ตอบ มี 5 อันดับ มีบัญชีหมายเลข 1 2 3 4 5 (1.5 , 1.0 , 0.5 , ไม่ได้เลื่อนขั้น , สำรองเงิน)
4.ช้างข่มขืนช้างสอนเด็กเรื่องใด สื่อสาร คิด แก้ปัญหา....

ตอบ อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า
5. เงินเดือนเต็มขั้นคศ3คือ .....

ตอบ เก่า พ.ศ.2548 คือ 45,620 บาท
6.กลุ่ม 16 ส่วนมากสังกัดพรรค

ตอบ ข้อมูลของมติชนน่าเชื่อถือและสร้างความตื่นตะลึงให้กับสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ... 2535 โดยส่วนใหญ่เป็น ส.ส.พรรคชาติไทย และ พรรคชาติพัฒนา ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 16 ... กลุ่ม 16 ที่รวมรวมได้ พรรคสังกัดในขณะนั้น
7.พระพุทธรูปหน้าสำนักงานชื่อ

ตอบ
8.โรงเรียนในฝันของเขต4รุ่นที่2มีกี่โรง

ตอบเชิญนับครับ
โรงเรียนดีระดับจังหวัด
บ้านผือพิทยาสรรค์

โรงเรียนดีระดับอำเภอ
บ้านหัวช้าง
น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
น้ำโสมพิทยาคม
ดอนตาลดงบังวิทยา
กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ชุมชนบ้านสร้างแป้น
กุดจับประชาสรรค์
ภูพานวิทยา
บ้านปากเจียงโนนทอง
อนุบาลบ้านก้องวิทยา
ยูงทองพิทยาคม

โรงเรียนดีระดับตำบล
บริบาลภูมิเขตต์
บ้านนารายณ์
บ้านดงหวายดงขวาง
คำบงเจริญสุข
บ้านเทื่อม
บ้านคูดงประชาสรรค์
บ้านข้าวสาร
บ้านหนองแวง
บ้านโนนสว่าง
บ้านกาลึม
บ้านผักบุ้ง
อุดรวัฒนานุสรณ์
บ้านนางัว
บ้านท่าโสม
บ้านโสมเยี่ยม
บ้านนาเมืองไทย
บ้านน้ำซึม
บ้านหยวก
บ้านโชคเจริญ
บ้านขอนยูง
ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
บ้านถิ่น
บ้านหัวขัว
บ้านหนองโนไชยวาน
บ้านกานต์สามัคคี
บ้านสร้างก่อ
บ้านเชียงดีกุดเชือม
ชุมพลนาคลัง
บ้านนาแค
บ้านนาคำน้อย


9.โรงเรียนอนุบาลต้นแบบของเขต.......

ตอบ
10.โรงเรียนด้วยรักและห่วงใยข้อใดไม่ใช่....

ตอบ
11.ถนนสายที่มาเขต4 ชื่อ AH2 AH12 AH22 AH21

ตอบ
12.ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่16.30ได้กี่บาท

ตอบ ข้อนี้น่าคิด อาจไม่ใช่การสอน
13.เชิญส.ส.มาบรรยาย 5ชั่วโมง จ่ายกี่บาท (เขาคือรองฯรองเฉลย 6000)

ตอบ ใช้หลักบุคคลภายนอก คนของรัฐ ชม.ละ 600 บาท
14. คัดลอกแล้วจะกดปุ่มใดเพื่อวาง Ctrl C Alt C Shift Ins Ctrl Ins

ตอบ Ctrl + V
15. นำเสนอ Powerpoint กดปุ่มใด F 3 4 5 6

ตอบ กด F5 ครับ
16.ปิดหน้าต่างกดปุ่มใด

ตอบ กดปุ๋ม X สีแดง
17........ลูกเสือออกมากประมาณเกือบ20ข้อ แต่จำไม่ได้โจทย์ยาก(เพราะเราปึก)

ตอบ

10. พระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ.2551

- ประกาศ 4 มีนาคม 2551 - บังคับใช้ 5 มีนาคม 2551

- 6 หมวด 74 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล - ผู้รับสนองฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

- ยกเลิก พรบ.ลูกเสือ ฉบับ 2 3 4 (2530)

- บุคลากรทางการลูกเสือ หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

หมวด 1 บททั่วไป

- พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

หมวด 2 การปกครอง

ส่วนที่ 1 สภาลูกเสือไทย

- มาตรา 11 ให้มีสภาลูกเสือไทย ประกอบด้วย – นายกรัฐมนตรี เป็น สภานยก

- รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายก - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 80 คน

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

- คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย - รมต.ศธ. เป็นประธานกรรมการ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 15 คน คราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

- ให้ รมต.แต่งตั้ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ส่วนที่ 3 ลูกเสือจังหวัด

- ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 10 คน

- ให้มีสำนักงานลูกเสือจังหวัดอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 - มี ผอ.สพท. เป็นหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด - ผอ.ศูนย์ กศน. เป็นผู้ช่วยหน.สนง.

ส่วนที่ 4 ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

- ผอ.สพท. เป็นประธานกรรมการ - รองผู้อำนวยการ สพท. เป็นกรรมการและเลขานุการ - ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ไม่เกิน 7 คน

ส่วนที่ 5 ทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หมวด 3 การจัดกลุ่ม ประเภท และตำแหน่งลูกเสือ

- ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมี 16 ลำดับ 1 ผู้อำนวยการใหญ่ 16 รองนายหมู่ลูกเสือ

- ตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือมี 11 ลำดับ คือ 1 ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ 11 รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

หมวด 4 ธง เครื่องแบบ และการแต่งกาย

หมวด 5 เหรียญลูกเสือ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 และได้ช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

- เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ มีลักษณะเป็นรูปไข่ พื้นลงยาสีน้ำเงิน กว้าง 2.5 ซม. ยาว 3.3 ซม. เลข 9 สีทอง ด้านหลังพื้นลงยาสีม่วง มรตราคณะลูกเสือโลก เบื้องล่างมีอักษรสีเงิน “เราจะทำนุบำรุงกิจการลูกเสือสืบไป”

- เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เป็นเหรียญเงินมีลักษณะกลมรี กว้าง 2.5 ซม. ยาว 3.2 ซม. ริมขอบบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ” ส่วนล่างมีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตว์”

- เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีลำดับเป็น 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบ 2 ดอกตามแนวนอน

(ได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย ตนเองฝ่าอันตราย หรือทุพพลภาพหรือเสียชีวิต)

ชั้นที 2 มีเฟอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง 1 ดอก

(ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย โดยตนเองได้ประสบอันตราย ฝ่าอันตราย ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง แต่ละข้อไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง)

ชั้นที่ 3 ไม่มีเฟอร์เดอลีส์ ประดับที่แพรแถบ

(ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายแม้เพียงครั้งเดียว ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง แต่ละข้อไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง)

- เหรียญลูกเสือสดุดี มีลำดับ 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 มีเข็มวชิระ ทำด้วยโลหะเงิน ประดับแพรแถบกึ่งกลางในแนวดิ่ง 1 เข็ม

ชั้นที่ 2 มีเข็มหน้าเสือ ทำด้วยโลหะ เงิน ประดับแพรแถบกึ่งกลางในแนวดิ่ง 1 เข็ม

ชั้นที่ 3 ไม่มีเข็มวชิระและเข็มหน้าเสือ

- เหรียญลูกเสือยั่งยืน พระราชทานบำเหน็จความชอบแก่บุคลากรทางลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 ปี

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืน เจ้าของตาย ให้ตกทอดแก่ทายาทไม้เป็นที่ระลึก

- เข็มลูกเสือสมคุณ มีลำดับ 4 ชั้น

1. เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นพิเศษ

2. เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่ 1

3. เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่ 2

4. เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่ 3

- การเทียบชั้น

1. เหรียญทองคำ หรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1 เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 1

2. เหรียญเงิน หรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2 เทียบเท่าเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2

3. เหรียญโลหะขาว หรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 3 เทียบเท่าเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 3

หมวด 6 บทกำหนดโทษ

- แต่งเครื่องแบบลูกเสือ หรือประดับเครื่องหมายลุกเสือโดยไม่มีสิทธิ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ผู้รับสนองพระบรมราชโองการฯ คือ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ของวันที่ 15 พ.ย.2552

-ฉายา "เจ้าหนวดงาน" คือใคร
ตอบ แมนนี ปาเกียว นักมวยชาวฟิลิปปินส์
จบลงไปแล้้วแบบสะใจพี่น้องผ่องพี่ สมแล้ว สมทีเดียวที่ทั่วโลกยกหางเจ้าหนวดงาน ปาเกียว เป็นนักสู้นักชกอันดับหนึ่งของโลก ถึงจะขึ้นชั้นมาจากเก่งเล็กหาเรื่องชนเก่งใหญ่ แต่เจ้าตัวเล็กตัวนี้ก็ทำให้เก่งใหญ่.. หงายเงิบมานักแล้ว ล่าสุดกับเช้านี้ เหยื่อรายล่าสุดของเขาคือแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทขององค์กรมวยโลก (ดับเบิลยูบีโอ) มิเกล ค็อตโต้ แชมป์ชาวเปอร์โตริกัน โดยมีเข็มขัดเพชรเส็นแรกประเดิมให้ผู้ชนะนอกเหนือจากเส็นเวลเตอร์ของ WBO.

-เขตตรวจราชการที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนเท่าใด
ตอบ กระทรวงมหาดไทยกำหนด 18 เขตตรวรราชการ กระทรวงศึกาาธิการกำหนด 13

-ค่าธรรมเนียมเพื่อยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบจากการสอบ GAT/PAT ของนักเรียนวิชาละกี่บาท
ตอบ 20 บาท
อ้างอิง http://news.mcot.net/entertain/inside.php?value=bmlkPTEyNTM3NSZudHlwZT10ZXh0

- มาตราใดว่าด้วยคุณสมบัติของผู้จะเข้ารับราชการเป็นคข้าราชการครู
ตอบ มาตรา 30

-ฟุตบอลโลก 2010 จัดขึ้นที่ใด
ตอบ แอฟริกาใต้

- จำนวนวันที่อดีตนายกทักษิณ อยู่ในกัมพูชานานกี่วัน
ตอบ 5 วัน

- ผู้วางกรอบโครงข่าย 3G ในประเทศไทยคือ
ตอบ TOT

-นางฟ้าของเด็กสลัมหรือครูน้อยมีชื่อเต็มว่า
ตอบ นวลน้อย ทิมกุล

- การแข่งขันฟุตบอล ASIAN CUP 2009 กลุ่ม E ประกอบด้วยทีมใดบ้าง
ตอบ ไทย สิงคโปร์ อิหร่าน จอร์แดน

-เงินอุดหนุนรายหัวประจำปีการศึกษา 2553 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร
ตอบ ประถมเพิ่มขึ้น 500 บาท เป็น 1900+500 = 2400 , มัธยมเพิ่มขึ้น 1,000 บาท ม.ต้น 3500 + 1000 = 4500 บาท
ม.ปลาย 3800 +1000 = 4800 บาท

-โครงการหย่อมบ้าน คืออะไร
ตอบ กัว ฟู่เฉิงได้เดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามหุบเขาสูงชันในเขต อ.ปางมะผ้า และขุนยวม โดยได้ไปเยี่ยมโครงการ ห้องเรียนหย่อมบ้าน หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยโครงการนี้เป็นการนำการศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าไปถึงเด็กชนเผ่าที่อาศัย อยู่ในหมู่บ้านห่างไกล

-กลุ่มใดจัดงานระดมทุนในการดำเนินงานบนเขาใหญ่เมื่อคืนวันที่ 14 พ.ย.2552 ที่ผ่านมา
ตอบ กลุ่มคนเสื้อแดง

-คนไทยคนแรกที่ถูกจับเกี่ยวข้องข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในเวลานี้ทำงานตำแหน่งอะไร
ตอบ วิศวกร

ของวันที่ 14 พ.ย.2552

-ใครเป็นประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ตอบ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
อ้างอิง http://www.onec.go.th/cms/new_highlightview.php?ID=83

- ใครเป็นประธานคณะนโยบายขับเคลื่อนในการปฎิรูปรอบสอง
ตอบ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (เทคนิคการจำ นายก = นโยบาย /รมต. = ขับเคลื่อน) ประธานทั้งคู่ระวังให้ดี
“จุรินทร์” เผย สกศ.ตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด เดินหน้าปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นายกฯ นั่งประธาน คกก.นโยบายปฏิรูปฯ เอง ส่วน รมว.ศธ.เป็นประธาน คกก.ขับเคลื่อนนโยบายฯ ระบุดำเนินการ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2561มุ่งสร้างให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกระดับชั้น ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
อ้างอิง http://www.krupunmai.com/index.php?name=news&file=readnews&id=84


-Creative Economy คืออะไร
ตอบ จอห์น ฮอกิ้น กูรูด้านเศรษฐกิจ และเจ้าของผลงานหนังสือ Creative Economy ชาวอังกฤษ ได้อธิบาย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อภาคการผลิต บริการ ภาคการขาย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นแนวคิดที่อยู่บนการทำงานแบบใหม่ ที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะพิเศษของบุคคล "มันเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีกระบวนการนำเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี่มารวมเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Industry ) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ( Culture Industry )"

-การพิจารณาให้นำอายุราชการพลเรือนมารวมกับอายุราชการครูมีแนวปฏฺบัติอย่างไร
ตอบ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

-ผู้สอบผ่านภาค ก ข้อเขียนตำแหน่ง ผอ.สพท.ตามประกาศวันที่ 10 พ.ย. 2552 มีกี่คน
ตอบ 200 คน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. คือใคร
ตอบ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ 10 พ.ย.2552 คือ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
อ้างอิง http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=183

- ซีเกมส์ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 25 มีชื่อว่าอย่างไร
ตอบ เวียงจันทน์เกมส์ ได้กำหนดวันแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม พ.ศ.2552

-มาสคอทหรือตัวนำโชคกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 คืออะไร
ตอบ ช้างเผือกงานิล 2 เชือก เพศผู้ชื่อ จำปา และเพศเมียชื่อ จำปี ซึ่งเป็นชื่อของดอกไม้ประจำชาติ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นมาสคอทในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 อย่างเป็นทางการ

-ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันซีเกมส์เกิดจากอะไร
ตอบ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นการผสมผสานตัวเลข 25 ซึ่งเป็นจำนวนครั้งที่จัดการแข่งขันของซีเกมส์ขึ้นมา ส่วนพยัญชนะภาษาอังกฤษ L หมายถึงประเทศลาว (LAO) มีแนวคิดสื่อให้เห็นถึงการแข่งขันกีฬาร่วมสมัย อีกทั้งยังทรงความสง่างาม และเผยแพร่ให้เห็นเสน่ห์อันน่าดึงดูดของศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์อันลำ้ค่าของประเทศลาวอีกด้วย
-ถ้อยคำที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 คืออะไร
ตอบ "ความมีน้ำใจ ไมตรีจิต ชีวิตสดชื่น"

-การจัดตั้งงบประมาณ(รายหัวนักเรียน) แบ่งเป็น 3 ส่วนเงินทั้งหมด ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ
1.งบวิชาการ อัตราส่วน 60-70 % ของเงินที่คำนวณได้ทั้งหมด
2.งบบริหารทั่วไป อัตราส่วน 20-30 % ของเงินที่คำนวณได้ทั้งหมด
3.เงินสำรองจ่าย 10-20 % ของเงินที่คำนวณได้ทั้งหมด

-รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) มีกี่ขั้นตอน
ตอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
(1.) การวางแผนการเรียนรู้ : การเรียนรู้แบบกำกับตนเองและการเรียนรู้แบบนำตนเองคือ มีการวางแผน เลือก ค้นคว้า

(2.) การนำเสนอและอภิปราย : การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลังคือ มีการนำเสนอ อภิปราย

(3.) การประมวลและปรับแก้ : การเรียนรู้แบบกำกับตนเองและการเรียนรู้แบบนำตนเองคือ มีการประมวล ปรับแก้

(4.) การตกผลึก : การเรียนรู้แบบกำกับตนเองและการเรียนรู้แบบนำตนเองคือ มีการนำเสนอ ประเมิน สรุป

จากวันที่ 13 พ.ย. 2552 ลงไป
-โครงการSP2ในเขตพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่จังหวัดใดบ้าง
ตอบ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา
-โครงการใขเขตพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับจัดสรรกี่โครงการใหญ่
ตอบ 8 โครงการ

1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ปี 2552 มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ตอบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การศึกษาเด็กรายบุคคล 2.การคัดกรองผู้เรียน (กลุ่มปกติ/เสี่ยง/มีปัญหา/พิเศษ) 3.การส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 4.การป้องกันแก้ไขปัญหา 5.การส่งต่อ
2.บัญชีเงินเดือน แต่ละหมายเลข หมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ หมายเลข 1 ได้ 1.5 ขั้น หมายเลข 2 ได้ 1.0 ขั้น หมายเลข 3 ได้ 0.5 ขั้น หมายเลข 4 ไม่ได้เลื่อนขั้น หมายเลข 5 สำรองเงิน
3.กลยุทธ์ สพฐ. 2552 มีกี่กลยุทธ์
ตอบ กลยุทธ์ คือ คุณ / อัต / ยก / เทคโน / ร่วม /ใต้
คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทย ลดภาวะโลกร้อน
เพิ่มอัตราการเข้าเรียน ลดการออกกลางคัน ให้โอกาสเด็กยากจน พิการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การพัฒนาเขตการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เช่น ภูมิทายาท โรงเรียนอุปถัมภ์
4.กลยุทธ์ สพฐ.ปี 2553 มีกี่กลยุทธ์ อะไรบ้าง
ตอบ
7.มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีกี่ด้าน ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านความรู้และปราบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
8.GDP คืออะไร
ตอบ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
9.สพท.ที่ตั้งก่อน 175 เขต ในปี 2552 นี้มีอายุครบกี่ปี
ตอบ 6 ปี
10.Call Center ของกระทรงศึกษาธิการ คือ
ตอบ 1579
11.Call Center ของโครงการ Tutor Chanale คือ
ตอบ 1669
12.Call Center ของกระทรวง ICT คือ
ตอบ 1212
13.ก.ต.ช. ย่อมาจากอะไร มีกี่คน
ตอบ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มี 11 คน
14. ผอ.รร.ถูกมาตรา 91 หมายความว่า ผอ.ไปทำอะไรมา
ตอบ ผอ.คัดลอกผลงานทางวิชาการ
15.WHO ย่อมาจากอะไร คืออะไร
ตอบ World Health Organization คือ องค์การอนามัยโลก
16.DSS คือ อะไร
ตอบ สารสนเทศระดับสูงสนับสนุนการตัดสินใจ
17.เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีคือรายการใด
ตอบ ยูเอส โอเพ่น
18.คนไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ คือ
ตอบ ดร.กฤษณา ไกรสินธิ์ สาขาบริการสาธารณะ รับที่กรุงมะนิลา
19.ครูที่ไม่มีชื่อในโครงการติวเตอร์เชลเนล
ตอบ ครูกุ๊ก
20.สถานที่ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลระดับดีจากการประกวดโครงการอนุรัษ์ทางวัฒนธรรมของ UNESCO
ตอบ ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
21.ถ้ามีการเลือกตั้ง สส. ขึ้นในช่วงนี้ ผอ.รร ควรดำเนินการในเรื่องใดจึงจะสอดคล้อง
ตอบ โรงเรียน 3 ดี
22.การปฏิรูปการศึกษารอบสอง เน้นกี่เรื่อง เรื่องใดบ้าง
ตอบ คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม
23.เป้าหมาย สพฐ.
ตอบ โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ
24.ขั้นตอนสุดท้ายของหลักสูตรสถานศึกษา
ตอบ การปรับปรุงพัฒนา PDCA
25.ชื่อภาษาอังกฤษของ สพฐ
ตอบ office of The Basic Education Commusion ระวังตัวใหญ่ตัวเล็ก
26.ไม่ใช่ คณะบุคคล ในโครงการอาหารกลางวัน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
ตอบ ระดับโรงเรียน คือ ผอ. ระดับ เขตพื้นที่ คือ สถานีอนามัย
27.อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ : นักเรียน ตามโครงการ SP2 คือ
ตอบ 10 : 1
28.วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ตอบ
ตอบ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
29.แผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีระยะเวลากี่ปี ในปัจจุบัน คือ
ตอบ 3 ปี แผนปัจจุบัน คือ 2552-2554
30.แผนปฏิบัติราชการกระทรวง มีระยะเวลากี่ปี แผนปัจจุบัน คือ
ตอบ 4 ปี แผนปัจจุบัน คือ 2552-2555
31.เศรษฐกิจพอเพียง
ตอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ หลักพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักสร้างภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรม
32.สมาชิกอาเซี่ยน มี
ตอบ 10 ประเทศ
33.6 ประเด็น ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตอบ ม.190 การทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ
ม.93-98 เขตเลือกตั้ง จากเขตใหญ่เรียงเบอร์ เป็น เขตเดียวเบอร์เดียว
ม.111-121 ให้สว.มาจากการเลือกตั้ง
ม.265 การให้สส.ไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ม.266 ห้าม สส.แทรกแซงหาผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
32.ช่องถ่ายทอดสด Tuter Channel
ตอบ 11 , NBT , UBC 96 ที่ไม่ใช่ คือ Truespot
33.โครงการอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและศักยภาพครูตามโครงการ SP2 มีจำนวน
ตอบ 500,000 คน
34.กรอบแนวคิดการพัฒนาส้วมสุขสันต์
ตอบ ABC Happy Tiolet
35.การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ตอบ โรงเรียนต้นแบบ เริ่ม 2552 ใช้ครบทุกชั้นเรียน 2554
โรงเรียนทั่วไป เริ่ม 2553 ใช้ครบทุกชั้นเรียน 2555
36.โครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง
ตอบ ร้องเพลงชาติตอน 18.00 น.พร้อมกัน เริ่ม 20 กย. 2552 ที่ จ.กระบี่
จ.สิ้นสุด คือ กรุงเทพมหานคร 4 ธ.ค. 2552 พร้อมกันทั้งประเทศ 5 ธ.ค. 2552
37.การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่
ตอบ ทุกวิทยฐานะ ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ = 65/70/75/80
38.โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวน
ตอบ 9000 โรงเรียน
39.การสอบ O-Net จะมีขึ้นในเดือนใดในปี 2553
ตอบ d6,4kryoTN
40.ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ SP2 คือ
ตอบ ปลัดกระทรวงการคลัง
41.พระปัปผาสะ คือ
ตอบ ปอด
42.รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2552 คือ
ตอบ บารัค โอบามา
43.แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระยะเวลากี่ปี คือ
ตอบ 15 ปี คือ 2545 – 2559
44.เด็กพิการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่ประเภท
ตอบ 9 ประเภท
45.ทอง 1 บาท หนัก
ตอบ 15.20 กรัม
46.เว็บตลาดสด คือ
ตอบ Pantip
47.โรงเรียนดี 3 ระดับ ได้แก่
ตอบ ระดับสากลหรือระดับชาติ ระดับอำเภอ ระดับตำบล
48.หนังสือ 6 เล่มที่ควรมีในห้องสมุด
ตอบ พระอภัยมณี รามเกียน อิเหนา พระราชเพณี 12 เดือน นิทานชากดก กาพย์แห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง
49.SP1 และ SP2
ตอบ SP1 คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
SP2 คือ โครงการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2
50.ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 มีชื่อว่า
ตอบ Influenza A (H1N1)
51.วันครูโลกตรงกับวันใด
ตอบ 5 ตุลาคม
52.กิจกรรม 9/09/2009 คือ
ตอบ 9 ในดวงใจ
55.5 รั้งป้องกันยาเสพติด ได้แก่
ตอบ รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วชายแดน
56.ทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกมีกี่ทีม ทีมใดได้แชมป์ปี 2552
ตอบ 16 ทีม แชมป์ปี 2552 คือ ทีมกิเลนไฟผหยอง เมืองทองหนองจอกยูไนเตด
57.แชมป์ฟุตซอลชายกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ที่เวียตนามคือ
ตอบ อิหร่าน ไทยได้รองแชมป์
58.เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคต่อจากเมืองจีนคือ
ตอบ อังกฤษ กรุงลอนดอน
59.พระปรอท คือ
ตอบ มีไข้
60.เลขา สพฐ. และปลักกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือ
ตอบ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน , นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์
61.หุ่นยนต์ไทย 10 ตัวแรกที่จะนำไปเสริฟอาหารในร้านสุกี้ปี 2553 ชื่อว่า
ตอบ ดินสอ
62.เจ้าอาวาสองค์ใหม่วัดโสธรที่ได้รับการแต่งตั้งคือ
ตอบ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์
63.การประชุมเอเปคที่สิงคปร์ ใช้ชื่อว่า
ตอบ APEC CEO summit
64.ประธานคณะกรรมการกรณีฟ้องร้อง 76 โครงการอุตสาหกรรมมาบตาพุธ คือ
ตอบ พณฯท่านอานันท์ ปัญญารชุน
65.ปัจจุบันถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ยอดผู้เสียชีวิตของไทยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
หยุดอยู่ที่
ตอบ 184 คน
66.เด็กแว๊น เด็กสก๊อย ต่างกันตรงไหน
ตอบ เด็กแว็น ผู้ชายเป็นคนขับ เด็กสก๊อย ผู้หญิงนั่งซ้อนท้าย
67.สมศ มีเว็บชื่อว่า
ตอบ www.onesqa.or.th ระวัง .go.th หรือ .ac.th
68.เว็บ สพฐ. คือ
ตอบ www.obec.go.th
68.เว็บกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ www.moe.go.th
69.กระทรวงศึกษาธิการ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ตอบ Ministry of Education
70.ประธานกรรมการ สมศ.คนใหม่
ตอบ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
71.การกระทำของกัมพูชาล่าสุดหลังไทยมีการประชุมพิจารณา MOU ต่อไทยคือ
ตอบ ให้เลขานุการเอกของประเทศไทยเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ (ไทยก็โต้กลับแบบเดียวกัน) ออกไปจากประเทศภายใน 48 ชั่วโมง
72.คาราโอเกะโหด จ.สมุทรปราการในช่วงนี้ ชื่ออะไร
ตอบ ไวโอเลต นายอนุสรณ์ ปัญญาดี
73.จากราคาทองคำขึ้นทำให้คนในจังหวัดใดแห่ไปขุดทอง
ตอบ พิจิตร
74.การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเริ่มขึ้นทะเบียนวันที่
ตอบ 1-31 ธันวาคม 2552
75.การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ธนาคารออมสินและ ธกส.ต่างกันอย่างไร
ตอบ ออมสิน ยอดไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อคน ดอกเบี้ย 0.5 ผ่อนชำระ 3-5 ปี
ธกส. ยอดไม่เกิน 2 แสนบาทไม่ใช่จากอบายมุข ดอกเบี้ย 6.75 ต่อปี ผ่อนชำระ 12 ปี
76.การท่องเที่ยวภูเก็ตแบบ Adventur มีกี่กิจกรรม
ตอบ 4 กิจกรรม
77.ตามงบประมาณโครงการ SP2 ที่โณงเรียนได้รับอนุมัติตอนนี้ห้ามโรงเรียนนำงบประมาณจำนวนกี่บาทห้ามจัดซื้อวัสดุ
ตอบ 5 แสนบาท
78.โรงเรียนที่มีห้องเรียน 8 ห้อง ตามเกณฑ์จะต้องมีห้องพิเศษกี่ห้อง
ตอบ 7 ห้อง
79.โรงเรียนที่มีห้องเรียน 65 ห้องขึ้นไป ตามเกณฑ์จะต้องมีห้องพิเศษกี่ห้อง
ตอบ 29 ห้อง
80.SP2 โรงเรียนสาขาการศึกษาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และสาขาการลงทุนระดับชุมชนมีการจัดสรรโครงการอย่างไร ตอบ สาขาการศึกษาประเภทที่ 1 จำนวน 7 โครงการ สาขาการศึกษา ประเภทที่ 2 จำนวน 1 โครงการ สาขาการลงทุนระดับชุมชน จำนวน 8 โครงการ
- SP2 = งบลงทุน 42.93 % , งบดำเนินงาน = 57.07 % (ทั้งหมด 69,098.248 ล้านบาท) -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม