หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบพลวัต 4 พฤศจิกายน 2552

ข้อสอบพลวัต 4 พฤศจิกายน 2552

1.ใครคือพ่อมดการเงิน
ก ทักษิณ ชินวัตร
ข ราเกซ สักเสนา
ค เกริกเกียรติ พิทักษ์เสรีธรรม
ง กรณ์ จิตกวนิช
ตอบ ข
2.การแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกม จัดขึ้นที่ประเทศใด
ก ไทย
ข เวียตนาม
ค จีน
ง เกาหลีใต้
ตอบ ข ครั้งที่ 3 ที่เวียตนาม
3.สถานีโทรทัศน์ช่องใดที่ทำการถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทยปี 2552
ก ช่อง 9
ข ช่อง 7
ค ช่อง 5
ง ช่อง 3
ตอบ ง การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี 2552 รอบตัดสินมาในภายใต้แนวคิด "งามอย่างมีคุณค่า เพื่อการศึกษาของเด็กไทย" ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
4.ใครเป็นเจ้าของแนวคิดการประเมินแบบ BSC
ก D.Norton&kaplan
ขDeming
คFullan
งbass&avolio
ตอบ ก
5.ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีลักษณะอย่างไร
ก มีภาวะผู้นำ
ข มีวิสัยทัศน์
ค มีการสร้างทีมงาน
ง มีการวางแผน
ตอบ ข
6.การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา นักเรียนไทยได้ 32 เหรียญรางวัล จัดที่ประเทศใด
ก ไทย
ข จีน
ค อินเดีย
ง เวียตนาม
ตอบ ค
ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเมื่อคืนวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมาจากประเทศอินเดียว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2009 (WIZMIC) ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ณ เมืองลักซ์นาว สาธารณรัฐอินเดีย ประเภททีม จำนวน 4 ทีม และประเภทกลุ่มบุคคลรวม 16 คน
ดร.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัล
จากการแข่งขันได้ถึง 24 รางวัล รวม 32 เหรียญโดยประเภทบุคคล เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญ 10 รางวัล และเหรียญทองแดง 4 รางวัล รางวัลประเภททีม ได้เหรียญเงินทั้ง 4 ทีมรวม 16 เหรียญ และประเภทคะแนนรวมได้อันดับที่ 5,7 ,8 และ11 จากคู่แข่ง 32 ทีม จำนวน 7 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ซิมบับเว บัลกาเลีย และไทย

7.โครงการจัดสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลพระพุทธโสธรที่มีปัญหาเป็นคดีความของ สก.สค. คือพระพุทธโสธร รุ่นใด
ก รุ่นเจริญสุข
ข รุ่นเจริญขวัญ
ค รุ่นเจริญเถอะ
ง รุ่นเจริญเทอญ
ตอบ ก
8.ใครเป็นผู้เซ็นต์ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก รัฐมนตรีว่าการฯ
ข รักษาการเลขาธิการ กพฐ.
ค เลขาธิการ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวง
ตอบ ง
9.ผลที่ควรเกิดขึ้นกับโรงเรียนห้องสมุด 3 ดี คือข้อใด
ก นักเรียนดี
ข บรรยากาศดี
ค บรรณารักษ์ดี
ง หนังสือดี
ตอบ ก

10. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการสถานศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง
ข.การพัฒนาสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง
ค.การจัดทำและเสนอผลงาน ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง
ง.มีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่ละส่วนผ่านเกณฑ์ประเมิน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
ตอบ ค
โดย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
1.หลักเกณฑ์นี้เป็นการพัฒนาผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง โดยกรอบการพัฒนากำหนดไว้ 2 ส่วน ดังนี้

ส่วน ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง) มีขอบข่ายการพัฒนา ประกอบด้วย คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ส่วนที่ 2 การจัดทำและนำเสนอผลงาน (ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากการพัฒนา สมรรถนะของผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.การ ประเมินผู้ผ่านการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผ่านเกณฑ์การประเมินผลระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

4.สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการต้นสังกัด กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่น จัดทำรายละเอียดหลักสูตรเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อทราบ แล้วดำเนินการพัฒนาและรายงานผลการพัฒนาให้ ก.ค.ศ.ทราบ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยากรและ วิทยากรพี่เลี้ยง ตลอดจนสื่อและนวัตกรรมการพัฒนา

ทั้งนี้ จากกรณีหารือมายัง ก.ค.ศ. สำหรับผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.2/ว 22 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548) นั้น ขอเรียนว่าสามารถนำวุฒิบัตรผ่านการพัฒนามาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาได้


ที่มา - มติชนรายวัน หน้า 22 - วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11559

11. e-training คือ
ก.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
ข.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ง.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ตอบ ข อ้างอิง http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=169

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมติ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
ก.ต้องผ่าน ว.22 เท่านั้น
ข.ต้องผ่าน ว.18 เท่านั้น
ค.ผู้ที่ผ่าน ว.18 สามารถนำไปเข้าสู่ตำแหน่งได้โดยอนุโลม
ง.สรุปไม่ได้
ตอบ ค
อ้างอิง http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=168

13. การประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการของนักเรียน ปี 2552 ชื่องานว่าอย่างไร
ก. เก่งสร้างชาติ
ข.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษา
ค.งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ง.งานศิลปะการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ปี 2552
ตอบ ค
14. จากข้อ 13 จัดเป็นครั้งที่เท่าไร
ก.57
ข. 58
ค.59
ง.60
15. กำหนดการจัดงานจัดลักษณะอย่างไร
ก. 2 ภาค คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ข. 3 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ
ค. 4 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันออก
ง. 5 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ตอบ ค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม