หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 19/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 357/2561ลการประชุมองค์กรหลัก 19/2561

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ เรื่อง คือ เชื่อมโยงโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐร่วมกับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV และเตรียมจัดงานวันครู ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่
  • ความก้าวหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ"อินเทอร์เน็ตประชารัฐ" ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยขณะนี้ได้ดำเนินการให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ ดศ. พิจารณาจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนก่อนเป็นลำดับแรก รวมทั้งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตประชารัฐไปยังสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประสานงานร่วมกับ ดศ. ต่อไป

  • แนวทางการจัดงานวันครู ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้หารือกับที่ประชุมถึงแนวคิดของการจัดกิจกรรม "งานวันครู" ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "ปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และปฏิบัติการข่าวสาร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 โดยการจัดงานวันครูปี 2562 ต้องการให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบและเห็นชอบในหลักการภาพรวมแล้ว
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เช่น
    - นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เสนอให้จัดกิจกรรมใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ผลการปฏิรูปการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืน
   - นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. เสนอให้จัดกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในลักษณะของแคมเปญย่อยล่วงหน้า เพื่อปูเรื่องและสร้างการรับรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือครูของครู มาร่วมงานด้วย เพราะถือว่าครูเป็นผู้ปฏิรูปด้วยเช่นกัน
ที่ประชุมมอบหมายให้นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมทีมสนับสนุนการทำงาน และมอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานข้อมูล วางแผนดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2561 จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยทันที

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม