หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

"แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 333/2561
รมช.ศธ.(ศ.
คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ปาฐกถา "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ
"

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ" ในงานมหกรรมปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (Education Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมงาน
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของการผลิตคน คือการตอบโจทย์ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่ ในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งการเกิดอาชีพใหม่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการรับคนเข้าทำงาน ที่มุ่งเน้นศักยภาพและสมรรถนะในการทำงานมากกว่าใบปริญญา
“ครูอาจารย์”ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบและถนัด ทำให้เด็กรู้ทิศทางในการพัฒนาตนเอง เลือกเรียนต่อในสิ่งที่ตรงกับศักยภาพจริง ๆ ไม่ใช่เลือกเรียนตามค่านิยม และตกงานภายหลังจบการศึกษา
อีกทั้งสถานศึกษาทุกระดับ (ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา) ก็ต้องสร้างกลไกการบูรณาการ ทั้งความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วน อาทิ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School), โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ (สอศ.) และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สกอ.) เป็นต้น
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกคนปรับแนวคิด เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่และความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก เพราะถึงอย่างไรการศึกษาก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และฝากถึงสถานศึกษาให้ทบทวนตัวเอง พร้อมค้นหาความชำนาญ เฉพาะด้าน เพื่อเดินหน้ายกระดับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทย 4.0 ที่ทันโลก ทันสมัย และทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโลก (Global Citizen) ตลอดจนเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคม
เพราะในที่สุดแล้ว ทุกคนจะต้องช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะกำลังคนให้แข่งขันได้ นำไปสู่การสร้างคนดีและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมโลกต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม