หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.นครราชสีมา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 329/2561รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.นครราชสีมา

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) อำเภอปักธงชัย และโรงเรียนชุมชนบ้านวัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) อำเภอปักธงชัย
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีอนาคตที่ดี ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่มีความแตกต่าง ระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง อีกทั้งการได้เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ภูมิลำเนา จะทำให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว มีความอบอุ่น และปลอดภัยด้วย
นอกจากนี้ โรงเรียนร่วมพัฒนามุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มีอิสระในการออกแบบหลักสูตร อิสระในการจัดการเรียนการสอน และอิสระในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย
นายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา กล่าวว่า โรงเรียนเป็นของประชาชนทุกคน ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้โรงเรียนนี้มีคุณภาพการศึกษาที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยแนวคิดหลักที่สำคัญประการหนึ่งของโรงเรียนร่วมพัฒนา คือ การสอนให้เด็กชอบที่จะออกไปค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และรู้จักการประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง เพื่อเด็กจะไม่ทิ้งบ้านเกิดออกไปทำงานในเมือง
ทั้งนี้ ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันโครงการ จนมีความสำเร็จก้าวหน้าเป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งคนในชุมชนทุกคน ที่ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาการศึกษา
นายทวีสิน คุณากรพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF กล่าวว่า ในเบื้องต้นทางบริษัท CPF เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และสถานที่ฝึกงาน โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และร่วมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะรอบด้าน
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมวางกรอบในการพัฒนาโรงเรียนระยะ 5 ปี (2561-2565) โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้, ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ครูใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการสอน และพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน เป็นต้น พร้อมนำไปสู่แผนปฏิบัติการและประเมินผลโครงการเพื่อการพัฒนาต่อไป
นายเมธี คอบตะขบ ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จะทำให้โรงเรียนได้รับโอกาสในการยกระดับการพัฒนาอย่างเข้มข้น ทั้งหลักสูตร ครู อุปกรณ์ รวมทั้งการบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เชื่อว่าจะทำให้นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม