หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่พิษณุโลก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 342/2561รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - นพ.ธีร​ะ​เกียรติ​ เจริญเศรษฐศิลป์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน​ 2561 ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก
  • ติดตาม "English for All" เป็นครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนสะพานที่ 3
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ English for All ซึ่งเป็นโครงการที่ดีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับเด็กในเมือง ถือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งต่อเนื่องจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายผลโครงการไปยังโรงเรียนอื่นอีก 4 แห่ง ที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนนี้ และเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากร ผลปรากฏว่านักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในระดับอนุบาลที่มีระดับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น อีกทั้งผลการเรียนวิชาอื่นก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนครูก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็น Active Learning นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปบอกกล่าวกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองมีความสุขที่ได้เห็นบุตรหลานมีความสุขกับการเรียน จึงยินดีส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเพื่อให้ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษตามโครงการ English for All "สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ"
การได้เห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองที่เกิดจากความภูมิใจที่บุตรหลานได้เรียนภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในเชิงบวกของโครงการที่มีต่อคนในชุมชน จึงยืนยันว่าจะผลักดัน "โครงการ" ให้เป็น "นโยบาย" และขยายผลไปยังโรงเรียนอีกกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ที่สำคัญจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครูชาวต่างชาติที่จะเข้ามาสอนด้วย
นางดลนภา ท้วมยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 กล่าวว่า "English for All คือ โครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้สอนร่วมกับครูชาวไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และนำเทคนิคการสอน Boot Camp มาผสมผสาน" เพื่อสอนให้เด็กสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งผลการดำเนินโครงการทำให้โรงเรียนสะพานที่ 3 มีผลการสอบ O-NET เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง English for All ในภาคเหนือ
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้บริหารโครงการ English for All กล่าวว่า โครงการ English for All ถือเป็นการเปิดโอกาสของลูกหลานผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล โดยที่ไม่ต้องเข้าไปเรียนในเมืองและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การขยายผลโครงการ English for All จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรส่งเสริมให้สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเตรียมความพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนให้รองรับเด็กในโครงการด้วย เพื่อให้เด็กต่อยอดทักษะด้านภาษาได้ โดยคาดหวังว่าในอนาคตอีก 20 ปี เด็กไทยจะพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม