หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

ศธ.ร่วมมือ Google นำเทคโนโลยี Google for Education พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 340/2561ศธ.ร่วมมือ Google นำเทคโนโลยี Google for Education พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education" จัดโดย Google ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หวังยกระดับการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น "G-Suite for Education" ให้บริการไม่จำกัดพื้นที่ฟรี เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อยอดสู่การสร้างชุมชนครูเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี เริ่มต้นโครงการในโรงเรียนประถม-มัธยมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 705 โรงเรียน ก่อนขยายผลต่อไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education" รุ่นที่ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิด อาทิ พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, น.ส.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า การทำให้ประเทศไทยเป็น 4.0 ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับนวัตกรรม ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้นำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้ง DLTV,DLIT, TEPEOnline ประกอบกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นที่มาของการประกาศนโยบายให้ "ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม" โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นอีกโครงการที่มีคุณค่าในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา (G-Suite for Education) มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ​ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านวิชาการและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อความเข้าใจในหลักการ และการนำไปใช้บริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่การสอบ การวัด และประเมินผลในอนาคต
ดังนั้น การจะใช้คำว่า "พลิกโฉม" คงไม่เกินเลยจากความเป็นจริง เพราะผลสัมฤทธิ์มาจากการที่ทุกคนและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเกิดเป็นภาพความสำเร็จแล้วในหลายส่วน  โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประเทศไทย 4.0 ขึ้นได้ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ระบบ ควบคู่ไปกับการดำเนินการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องของจังหวัดปัตตานี ตามมติคณะกรรมการซุปเปอร์บอร์ด ที่ให้นำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครบ ภาคๆ ละ จังหวัดทั่วประเทศ คือ ภาคใต้ ที่สตูล, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศรีสะเกษ, ภาคตะวันออก ที่ระยอง, ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่, ภาคกลาง ที่กาญจนบุรี และภาคใต้ชายแดน ที่ปัตตานี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคน จบแล้วมีรายได้ มีงานทำ
นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้มแข็ง ผลการประเมินจึงมีผลในทางที่ดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และต้องการให้การศึกษาเกิดคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง สร้างโอกาสทางการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา การดูแลผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 64 แห่ง แบบอยู่ประจำ โดยสนับสนุนทั้งในเรื่องการเรียน อาหาร และที่พัก และอีก 4 สถานศึกษาสังกัดอาชีวะ เป็นต้น
ทั้งหมดนี้ก็คือ "นวัตกรรมทางการศึกษา" เมื่อรวมกับ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" แล้ว ก็คือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม