หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 451/2561รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ศาสตราจารย์พิเศษ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านหลักสูตรการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันภาษาจีน, รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมลงพื้นที่
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการ "ห้องเรียนภาษาจีน" ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพฯ และโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้เรียนห้องเรียนภาษาจีน ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะทางภาษาอีกภาษาหนึ่ง
ศธ. จึงมีแผนที่จะขยายผลโครงการห้องเรียนภาษาจีน ในปีการศึกษา 2562 อีก 7 โรงเรียน ในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี นครราชสีมา มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีน รวมทั้งเป็นพื้นที่ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก
จากการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนในครั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกครูสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพ เพราะมิใช่เพียงการสอนได้ แต่ครูสอนภาษาต้องสอนแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ ได้มอบให้ สพฐ. หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับแนวทางการคัดกรองและกำหนดมาตรฐานครู ที่จะมาสอนภาษาจีนตามโครงการห้องเรียนภาษาจีนของโรงเรียนพนัสพิทยาคาร รวมถึงพิจารณาประเด็นของความต่อเนื่องในการเรียนภาษาจีน จากระดับชั้นมัธยมศึกษาไปสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้องมีหลักสูตรและสถาบันรองรับนักเรียนจากห้องเรียนภาษาจีน ตลอดจนเป็นการต่อยอดเด็กเก่งไปช่วยสอนภาษาจีนให้กับรุ่นน้องด้วย
นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร กล่าวว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 294 คน ผ่านการสอบคัดเลือกและได้เข้าเรียน จำนวน 40 คน ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีครูไทย 2 คน และครูจีน 2 คน สอนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ด้วยการฟังและการพูดภาษาจีน รวมทั้งสอนในวิชาพลศึกษาและศิลปศึกษาเป็นภาษาจีน พร้อมทั้งโรงเรียนได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาจีน มาฝึกสอน และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการส่งนักศึกษามาสอนภาษาจีนในโรงเรียนด้วย
จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนห้องเรียนภาษาจีน มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ตลอดจนมีความสุขในการเรียนภาษามากขึ้น ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน ก็มีความยินดีและภาคภูมิใจที่เยาวชนในพื้นที่ สามารถสื่อสารภาษาจีนกับคนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนมีแผนที่จะขยายโครงการห้องเรียนภาษาจีน โดยเปิดทำการสอนในชั้น ม.2 และ ม.3 อย่างต่อเนื่องด้วย
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนโครงการห้องเรียนภาษาจีนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเตรียมการคัดกรองครูชาวจีนที่จะเข้ามาสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเบื้องต้นอาจจะให้ครูที่มีความพร้อมแจ้งความประสงค์มาก่อน พร้อมบันทึกวิดีโอการสอนภาษาจีนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม