หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ศธ.ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


ข่าวที่ 410/2561
ศธ.ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการสรุปผลการระดมความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะการดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน​ 2561 ณ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้เดินทางไปรับฟังการสรุปผลการระดมความคิดเห็นในทุกภาคที่ผ่านมา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำถึงการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน อาทิ พระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า "งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ดังนั้น จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น" (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512) รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง, การสร้างลักษณะพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม, เรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี
ในส่วนของผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในภาคใต้ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน​ 2561 ที่จังหวัด​สตูล​ เพื่อทบทวนแผนการบูรณาการด้านการศึกษาในภาคใต้ ซึ่งได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย​
กลุ่มย่อยที่ 1 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของ​กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการพิจารณาแผนบูรณาการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่ามีแผนการที่จะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์​ พร้อมทั้งวางแนวทางที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ​ปี พ.ศ.2563
กลุ่ม​ย่อย​ที่ 2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งในห้วงเวลา​ที่ผ่านมา​กระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้รองรับการเป็น Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้ง First S-Curve และ New S-Curve จึงเกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้เด็กสนใจเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น ด้วยการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองโดยการเชื่อมโยงหลักสูตร​ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา​ไปสู่อาชีวศึกษา​และอุดมศึกษา​ พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนจบแล้วมีทักษะความสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะช่วยผลิตกำลัง​คน​ด้านอาชีวศึกษา​สู่ตลาดแรงงาน​ได้มากขึ้น เป็น​ต้น
กลุ่มย่อยที่ 3 การระดมความคิดเห็นเพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามการบริหารราชการทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ จังหวัดศรีสะเกษ, ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี, ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ภาคใต้ชายแดน จังหวัดปัตตานี และภาคใต้​ จังหวัดสตูล โดย​สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเหล่านี้จะมีอิสระในการบริหารจัดการ ครูในพื้นที่สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น เกิดการสร้างนวัตกรรมภายใต้ความเชื่อมโยงกับภาคีต่าง ๆ โดยใช้กลไกประชารัฐเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงาน เป็นต้น
"มั่นใจได้ว่าแผนบูรณาการศึกษาด้านต่าง ๆ จากการประชุมทบทวนในครั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ​และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์เชิงนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาให้ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจ​เชื่อมโยง​การค้า​และการลงทุน​กับภูมิภาค​อื่นของโลก" พล.อ.สุทัศน์ กล่าว


ที่มา; เว็บสำนักข่าวไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม