หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ทักษะฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 447/2561ปลัด ศธ.ติดตามโครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ที่แม่สอด

ปลัด ศธ. ลงพื้นที่แม่สอด ติดตามโครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานโครงการนำร่องการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ที่ห้องประชุมโรงแรมอีโค่อินน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน, ผู้แทนของหน่วยงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณะครูและเจ้าหน้าที่โครงการนำร่อง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่สูงและในถิ่นทุรกันดารให้สามารถฟังและพูดภาษาไทยในการดำรงชีวิตได้ จึงได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการนำร่องเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560
โดยเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ที่ยังฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไม่ได้ สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับคนในชุมชนและนอกชุมชนได้ โดยไม่อาย ไม่กลัว ด้วยวิธีธรรมชาติในชีวิตประจำวันแบบไร้กระบวนท่าของครู ผู้ช่วยครู ที่เป็นบุตรหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีที่มีในชุมชนด้วย เช่น การใช้ภาษาไทยในการติดต่อซื้อขายสินค้า การสื่อสารกับหมอ แพทย์ พยาบาลยามป่วยไข้ หรือการใช้ภาษา เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการนำร่องในครั้งนี้ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ที่ยังพูดภาษาไทยไม่ได้ ฟังภาษาไทยยังไม่เข้าใจ อายที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้า 2) กลุ่มที่พอจะพูด-ฟังและสื่อสารภาษาไทยได้บ้างแต่ยังไม่ชัดเจน
"การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง ซึ่งจะนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอน ในระหว่างปี 2561-2564 รวมทั้งจะได้สรุปรายงานโครงการเพื่อนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป" ปลัด ศธ.กล่าว
ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม