หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประชุม SEAMEO 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 450/2561องค์การซีมีโอจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) เวลา 9.00 น. องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 41 (41st SEAMEO High Officials Meeting : HOM) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิด
รศ.นพ.โศภณ นภาธร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีปลัดกระทรวง อธิการบดี และเจ้าหน้าที่อาวุโส จำนวนมากกว่า 150 คน จาก 15 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกองค์กรซีมีโอ 11 ประเทศ ประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานสมาชิกสมทบ และองค์กรการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้* เช่น
  •  การรายงานความคืบหน้ากิจกรรมด้านการศึกษาที่สำคัญ 7 ด้านของ SEAMEO Education Agenda
  •  การรายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านอาชีวศึกษา และด้านการศึกษาพื้นฐาน
  •  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ และนักเรียนด้านอาชีวะ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
  •  โครงการที่สำคัญอื่น ๆ ของศูนย์ภูมิภาคองค์การซีมีโอ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา เช่น การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กปฐมวัยทั้งในสถานศึกษาของรัฐบาล เอกชน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดให้เรียนฟรี 15 ปี (อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6) แก่เด็ก ๆ ทุกคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและสถานะทางกฎหมาย การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และปฏิรูประบบพัฒนาครูโดยให้คูปองแก่ครูคนละ 10,000 บาท/ปี เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับสากล
รศ.นพ.โศภณ นภาธร กล่าวด้วยว่า การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการพิจารณาประเด็นปัญหาด้านการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำด้านการศึกษายังพิจารณาแผนการและวางแผนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคให้สำเร็จอีกด้วย สำหรับผลการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปเสนอที่สภาซีมีโอ ซึ่งเป็นคณะบริหารสูงสุดของซีมีโอ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของ 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ.2562

ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม