หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

การจัดการเรียนรวม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 124/2560
รมว.ศธ.บรรยาย "การจัดการเรียนรวม
"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายการจัดการเรียนรวม" แก่ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ, บุคลากรโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ตลอดจนผู้แสดงผลงานนิทรรศการกว่า 400 คน ในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  "การบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ" ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาศึกษานิเทศก์มักถูกละเลยไม่ได้รับการดูแล และถูกใช้ให้ทำงานโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การศึกษาพิเศษ การยกระดับภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม ลูกเสือ เป็นต้น เรียกได้ว่า "ศึกษานิเทศก์เป็นยาสามัญประจำบ้าน" ทั้งที่ในอดีตศึกษานิเทศก์มีความสำคัญมาก และมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Carier Path) ในแต่ละสาขาที่ชัดเจน เพราะมีการกำหนด Job Description ดังนั้น เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ยุคนี้มีงานประจำทำ และไม่ต้องรองรับงานอื่น ๆ เช่นที่ผ่านมา ก็ควรที่จะกำหนดละเอียดงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน
ในด้านการจัดการเรียนรวมนั้น ส่วนตัวไม่ได้คาดหวังให้ศึกษานิเทศก์จำแนกหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวินิจฉัยหรือคัดกรองเด็กพิเศษได้ แต่ขอให้ตรวจติดตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education: IE) ในโรงเรียนต่าง ๆ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ
     1) จำนวนเด็กพิเศษในแต่ละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั่วไปมีอัตราของเด็กพิเศษอยู่ระหว่าง 5 - 10%
     2) แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือที่ตนเรียกว่า Individual life Education Plan (IEP) ขอให้มีการสุ่มตรวจว่าโรงเรียนได้วางแผนจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษแต่ละคนหรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูใหญ่ที่จะต้องจัดการเรียนรวมเมื่อพบว่ามีเด็กพิเศษในโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้มีรูปแบบเดียว แต่ขออย่าได้ละเลยเด็กเหล่านี้
หากมีข้อมูลดังกล่าว จะทำให้ได้รู้ถึงสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน นำไปสู่การวิเคราะห์และเตรียมวางแผนการจัดการศึกษาของหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษต่อไป เช่น บริบทของโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษจำนวนมาก การคัดกรองของครู การวางแผนจัดการศึกษาเรียนรวมรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ไม่เห็นด้วยกับการที่คนส่วนใหญ่มองเรื่องของความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือ LD (Learning Disabilities) ว่าเป็นปัญหาทางการแพทย์ ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก ที่ผลักปัญหาด้านการเรียนรู้ให้เป็นปัญหาด้านสมอง ซึ่งจะเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เด็กคนนั้นไม่ได้รับการดูแลและพัฒนา เพราะคิดว่าสอนอย่างไรก็คงไม่ได้ ในใจของคนก็จะเกิดการแบ่งแยก และที่สำคัญคือการจัดการเรียนรวมและความรับผิดชอบก็จะหายไปทันที ในทางกลับกัน ต่อให้มีโรค LD จริง ก็คงจะรักษาไม่หายขาดเช่นเดียวกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออก ที่เกิดจากสาเหตุพ่อแม่ทอดทิ้งและขาดโอกาส หากได้รับการสอนให้อ่านมากขึ้น ก็จะอ่านออกในระยะหนึ่ง แต่หากสอนไม่สม่ำเสมอหรือทอดทิ้งไม่ดูแล เขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม