หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

รมว.ศธ.หารือกับผู้แทน UNICEF Thailand

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 132/2560
รมว.ศธ.หารือกับผู้แทน
 UNICEF Thailand

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายโธมัส ดาวิน (Mr. Thomas Davin) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานประเทศไทย (UNICEF Thailand) เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้จริง ไม่ใช่มีแต่คำที่เป็นนามธรรมแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ PISA พบว่าเด็กไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงเห็นด้วยกับแนวทางการลดความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในมิติต่าง ๆ ของยูนิเซฟ
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการผลิตตำราเรียนเพื่อแจกให้เด็กได้เรียน จึงขอความร่วมมือยูนิเซฟเสนอความคิดเห็นในส่วนนี้ด้วย เพราะที่ผ่านมามีตำราเรียนจำนวนมาก เนื่องจากเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ เสนอตำราเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา แต่โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่เลือกใช้ตำราเรียนของรัฐ
เรื่องสำคัญที่จะขอความร่วมมือจากยูนิเซฟ คือ การร่วมกันดำเนินการหรือพิจารณาวิธีการที่ทำให้เด็กไทยสนใจหรือต้องการเรียนหนังสือ รวมทั้งการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนหรือและเด็กปฐมวัยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพราะปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ออกนอกระบบการศึกษา อีกทั้งเด็กตกหล่นในประเทศไทยก็มีจำนวนมากเช่นกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยการสำรวจอัตราการเข้าเรียนและอัตราการไม่ได้เข้าเรียนอย่างชัดเจน และอีกเรื่องที่สำคัญมาก คือ การให้ความสำคัญกับประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร
ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ใช้ One Size Fits All หรือตัดเสื้อตัวเดียวแล้วใช้กับทุกคน  โดยจะไม่ดำเนินการตามนโยบายหรือสิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาด้วย

นายโธมัส ดาวิน กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับยูนิเซฟในการดำเนินงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS), การสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งเป็นระบบการศึกษาพื้นฐานที่ภาครัฐให้การอุดหนุน, การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน, การสำรวจวิธีการสอนของครูในชั้นเรียนเพื่อนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น, การส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน, ส่งเสริมหลักสูตรการสอนเรื่องเพศศึกษา, การวิเคราะห์อัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยและมัธยมศึกษา, การพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทั้งในระบบและนอกระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการบูรณาการทักษะชีวิตโดยได้มีการจัดทำคู่มือทักษะชีวิต เป็นต้น
ทั้งนี้ ยูนิเซฟพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ด้วยประเด็นสำคัญที่ยูนิเซฟกำลังเร่งดำเนินการในเวลานี้ คือ การลดความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม