หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

รมว.ศธ.หารือกับผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 120/2560
รมว.ศธ.หารือกับ
ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายกวาง-โจ คิม (HE Mr Gwang-jo Kim) ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา อาทิ อัตราการเข้าศึกษา, อัตราการสำเร็จการศึกษา, อัตราการมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึกษาของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือองค์การยูเนสโกให้ความช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากองค์การยูเนสโกเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถเรื่องการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำมาพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม มีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคในหัวข้อการจัดการแหล่งมรดกโลกที่เกี่ยวข้องกับศาสนา (Regional Workshop on the Management of the World Heritage of Religious Interest) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน และการจัดการแหล่งมรดกโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา เพื่อนำมาปรับใช้กับการเสนอให้พระธาตุพนมเป็นมรดกโลกในอนาคต จึงขอความร่วมมือจากองค์การยูเนสโกในการสนับสนุนการจัดสัมมนาดังกล่าวด้วย

นายกวาง-โจ คิม กล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การยูเนสโกมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้องค์การยูเนสโกพยายามจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ที่จะใช้ร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานหลายขั้นตอน โดยจะแจ้งความก้าวหน้าของการจัดทำให้รับทราบต่อไป
สำหรับความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทยนั้น องค์ยูเนสโกยินดีให้ความร่วมมือ โดยจะประสานข้อมูลกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือในรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ขององค์การยูเนสโก อาทิ การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย-แปซิฟิก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2017 จัดโดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น พร้อมทั้งเรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในโอกาสต่อไปด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม