หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

Boot Camp พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 138/2560"ธีระเกียรติ" ตรวจเยี่ยม Boot Camp ระดับภูมิภาค ที่ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค : Regional English Training Centre ณ ศูนย์โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมืองชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล, คณาจารย์, วิทยากรชาวต่างชาติจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย, Master Trainers ชาวไทย และครูภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมอบรม Boot Camp ร่วมตรวจเยี่ยมและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการอบรม Boot Camp
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับคำแนะนำและแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศไทย 3 ประการที่สำคัญ คือ 1) ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งทำให้เด็กและครูเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างไร 2) ไม่มีทางลัดในการใช้ภาษาอังกฤษให้เก่ง ดังนั้น หากไม่รู้ศัพท์คำใดให้เปิดหาความหมายในพจนานุกรม ต้องไม่กลัวที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ และจำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา 3) ครูยังไม่เก่งอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังนั้นครูทุกคนจึงต้องเป็นนักเรียน ต้องถ่อมตัว และเรียนรู้ไปด้วยกันกับนักเรียน จึงฝากให้ทุกคนน้อมนำแนวพระราชดำรัสดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีครูภาษาอังกฤษประมาณ 45,000 คน และส่วนใหญ่ยังไม่สูงวัย จึงต้องการให้ครูสนุกกับการสอน พร้อมทั้งได้รับการตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีแนวทางให้ครูที่เข้ารับการอบรม Boot Camp สามารถนำไปนับรวมเป็นชั่วโมงการอบรมที่จะเชื่อมโยงกับการขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะได้ และสามารถนำคูปองการอบรมครู 10,000 บาท ไปพัฒนาตนเองหรือสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ด้วย เพราะในอนาคตจะมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องจัดหาอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ครูที่เข้าอบรม Boot Camp นำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้สอนได้จริงและเกิดประสิทธิผล ไม่ใช่จบจากการอบรมแล้วกลับไปสอนอีกอย่าง นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะขยายผลการอบรม Boot Camp ไปยังครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย และภายหลังการเยี่ยมชมศูนย์ Boot Camp โรงเรียนชลกันยานุกูลครั้งนี้ จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนาการอบรม Boot Camp รุ่นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยจะพยายามไปเยี่ยมชมและติดตามการอบรมให้ครบทั้ง 8 ศูนย์ต่อไป
ส่วนแนวทางการยกระดับภาษาอังกฤษ ด้วยการปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.1-3 เป็นสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมงนั้น ขอให้โรงเรียนยึดตามความพร้อมและความเหมาะสมในบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ เพราะที่ผ่านมาการสั่งให้เพิ่มจำนวนชั่วโมงภาษาอังกฤษในลักษณะแบบ Top Down ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

อนึ่ง ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค: Regional English Training Centre ศูนย์โรงเรียนชลกันยานุกูล ดำเนินการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับสถานศึกษาใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ปราจีนบุรี และนครนายก โดยได้ทำการอบรมครูภาษาอังกฤษไปแล้ว 2 รุ่น แต่ละรุ่นใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งมีวิทยากรจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย และ Master Trainers ชาวไทยร่วมให้การอบรม

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม