หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศธ.มอบบ้านโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 136/2560
ศธ.
มอบบ้านโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ที่นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอนบพิตำ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นประธานมอบบ้านโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ในพื้นที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จำนวน 3 จุด โดยมีผู้บริหารในสังกัด และผู้บริหารในพื้นที่หลายภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีมอบบ้านครั้งนี้ เช่น นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสุรพล โชติธรรมโม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 /มัธยมศึกษา เขต 12 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ส่วนคณะพวกเราที่มาครั้งนี้ถือเป็นผู้แทนจากผู้ใหญ่ทุกท่านทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ได้ปรารภถึงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนในภาคใต้ทั้ง 12 จังหวัด จึงได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน กศน. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆ ด้วย ซึ่งหากเราตั้งข้อสังเกตก็จะเห็นว่าเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในภาคต่าง ๆ คนไทยจะมีน้ำใจ เมตตาอารี กรุณายิ่ง เดินทางข้ามภาค ข้ามจังหวัด เข้ามาช่วยเหลือกัน ดังเช่นหน่วยงานทั้งสองของกระทรวงศึกษาธิการต่างส่งบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญการมาช่วยซ่อมแซม ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  รวมทั้งสร้างบ้านให้แก่ประชาชน และจากการสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่างก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงขอให้มองเหตุการณ์นี้ที่ผ่านพ้นไปแล้วว่า เป็นเรื่องของภัยพิบัติ ใครก็ห้ามไม่ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว คนไทยทุกภาคส่วนต่างมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกัน เพราะ "จะเกิดภาคไหน ๆ ก็ไทยด้วยกัน"
ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานสอนไว้ว่า "คนไทยต้องมีความรู้รักสามัคคี ประเทศชาติจึงจะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และมีความร่มเย็นเป็นสุขได้" ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเป็นตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั้ง ท่าน

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบกุญแจบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง จำนวน 5 หลัง ในหมู่ 1,2, 5 และหมู่ 10 ของตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านที่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. และ สอศ. ร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อมอบให้ประชาชน ดังนี้

- นางสาวชุลีพร งามขำ
- นายเสนอ รัตนวงศ์
- นายจิรวุฒิ เมืองสุวรรณ์
- นางสาวสายพิณ ประดับเพชร
- นายจำเนียร แซ่ตัน

นอกจากนี้ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมมอบพัดลม หม้อหุงข้าว รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้แก่เจ้าของบ้านทั้ง หลังดังกล่าวอีกด้วย จากนั้น ม.ล.ปนัดดา และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และ สอศ. ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน นับตั้งแต่ประสบภัยพิบัติจนถึงปัจจุบัน

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรธรรมราช (กศจ.นครศรีธรรมราช) รวมทั้งนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานของ กศจ. และการหาสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม